Referát odpadů

Jméno a příjmení:Blanka Kyselová

Funkce:vedoucí referátu odpadů

Telefon:267 093 372

E-mail:blanka.kyselova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/523


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Babka Jan K/524 267 093 609267 093 609 referent kontrola nakládání s odpady
Fryčová Eva K/524 267 093 407267 093 407 referent/ka odpadů
Kubesa Lucie B/301 267 093 407267 093 407 referent odpadů
Kyselová Blanka K/523 267 093 372267 093 372 vedoucí referátu odpadů

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu Mgr. Blanka Kyselová

 • řídí a koordinuje práci referátu
 • vede evidenci na úseku odpadového hospodářství a nakládání s odpady
 • provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů

referentka Ing. Jan Babka

 • vede evidenci na úseku odpadového hospodářství a nakládání s odpady
  provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů
  poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
  vydává stanoviska a vyjádření ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady
 • provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů

 • vydává stanoviska a vyjádření ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady

referentka Mgr. Eva Fryčová

 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • provádí kontroly dodržování zákona o odpadech a souvisejících předpisů u původců odpadů

 

Popis činnosti oddělení viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti referátu:

 • zabývá se státní správou v odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • vydává stanoviska a vyjádření ke stavbám pro účely stavebního a územního řízení z hlediska nakládání s odpady
 • poskytuje informace o možnostech likvidace odpadů
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v rámci své působnosti
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech


Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení o produkci a nakládání s odpady Formulář Stáhnout ()
Monitoring zápachu
Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy.
Formulář Stáhnout ()
Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství – na zeleni Formulář Stáhnout ()
Ohlášení ohňostroje Formulář Stáhnout ()
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les Formulář Stáhnout ()
Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení kácení dřevin Formulář Stáhnout ()