Referát evidence majetku a statistických analýz

Jméno a příjmení:Zuzana Vonšovská

Funkce:vedoucí referátu evidence majetku a statistických analýz

Telefon:267 093 363

E-mail:zuzana.vonsovska@praha10.cz

Budova, kancelář:V/610


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Řeřicha Radek V/609 267 093 614267 093 614 referent
Vonšovská Zuzana V/610 267 093 363267 093 363 vedoucí referátu evidence majetku a statistických analýz
 • evidence majetku v příslušném SW (GINIS-MAJ) podle inventárních čísel a jeho správné zatřídění dle organizace, střediska, klasifikace CZ-CPA a CZ-CC,a SÚ/AÚ (DHM, DNM, DFM, DDHM, DDNM, POE);
 • ÚMČ Praha 10 list 24/59
 • QS 55-01 Příloha č. 2
 • nastavení odpisových skupin jak účetních, tak i daňových, určení doby odpisování a zbytkové hodnoty podle ČUS č. 708;
 • zpracování pohybů a změn v analytické evidenci dlouhodobého majetku (budovy, stavby, pozemky);
 • kontrola došlých dokladů (vč. jejich příloh) a převodek před jejich zpracováním v evidenci majetku, zajištění opravy případných chyb v dokladech a převodkách u správců;
 • zpracování předložených dokladů a převodek od jednotlivých správců majetku (zařazení/vyřazení majetku do/z evidence, změna umístění majetku) a následná kontrola zpracovaných změn v evidenci;
 • výroba štítků s inventárními čísly pro nově pořízený inventář a náhradních štítků při jejich poškození;
 • zpracovávání měsíčních účetních odpisů;
 • kontrola stavu majetku v evidenci majetku na stavy v účetní evidenci k měsíční, resp. roční závěrce, a zakládat o tom protokoly;
 • kontrola zůstatkových cen u prodaného majetku a odpisů;
 • spolupráce s oddělením účetnictví v oblasti proúčtování majetku a jeho odepisování;
 • vyhotovování seznamu majetku dle požadavků a potřeby správců, např. pro účely vyřazení inventáře;
 • sledování nových právních norem ve vztahu k majetku a jejich následná realizace v praxi;
 • příprava podkladů pro fyzickou inventuru, tj. odsouhlasení stavu majetku dle konceptů s jednotlivými odbory, kompletování inventarizačních seznamů a jejich předání pracovním skupinám;
 • zpracování výsledků inventury do tabulek včetně zápisu a předání do oddělení účetnictví k dalšímu zpracování;
 • vyhotovení kompletních inventárních soupisů veškerého majetku na základě výsledků inventarizace;
 • předávání aktualizovaných inventárních seznamů na příslušná pracoviště;
 • příprava podkladů a návrh na roční odpisový plán;
 • podíl na přípravě obecně závazných vyhlášek a nařízení v připomínkovém řízení.