Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.
  • připravuje, koordinuje a zajišťuje prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům a vykonává související agendu (privatizace bytového fondu) v souladu s interními předpisy MČ a usneseními ZMČ Praha 10 a RMČ Praha 10;
  • připravuje, koordinuje a zajišťuje prodej a koupě dalšího nemovitého majetku, vč. podílových domů, svěřeného MČ v souladu v souladu s interními předpisy MČ a usneseními ZMČ Praha 10 a RMČ Praha 10 včetně výběrových řízení s prodejem souvisejících;
  • připravuje pro orgány MČ návrhy dispozic s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy MČ, provádí analýzu a zpracovává podklady pro rozhodování orgánů MČ;
  • připravuje, koordinuje a zajišťuje vznik společenství vlastníků vzniklých v důsledku privatizace bytového fondu ve spolupráci s oddělením koordinačních činností, včetně přípravy ustavující schůze společenství vlastníků;
  • spolupracuje s nabyvateli nemovitého majetku MČ Praha 10 při výmazech předkupního a zástavního práva zřízeného ve prospěch MČ Praha 10
  • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
  • řeší problematiku prodeje a koupě podílů v domech, ve kterých má MČ spoluvlastnický podíl
  • zajišťuje odkupy nemovitostí od státu i soukromých vlastníků apod.;