Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace

Jméno a příjmení:Iva Petřinová

Funkce:vedoucí oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace

Telefon:267 093 735

E-mail:iva.petrinova@praha10.cz

Budova, kancelář:A/100A


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Březinová Blanka A/112 267 093 301267 093 301 referent
Costa Denisa / referent/ka
Heřmanská Dana / vedoucí referátu pozemků
Hubníková Ivana A/110B 267 093 548267 093 548 referent
Kohoutková Zdeňka A/116 267 093 507267 093 507 referent/ka
Mrkalová Pavlína A/315 267 093 524267 093 524 referent
Němec Vlastimil A/319 267 093 535267 093 535 referent/ka
Petřinová Iva A/100A 267 093 735267 093 735 vedoucí oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace
Žiláková Šárka A/112 267 093 495267 093 495 referent/ka
  • připravuje, koordinuje a zajišťuje prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům a vykonává související agendu (privatizace bytového fondu) v souladu s interními předpisy MČ a usneseními ZMČ Praha 10 a RMČ Praha 10;
  • připravuje, koordinuje a zajišťuje prodej a koupě dalšího nemovitého majetku, vč. podílových domů, svěřeného MČ v souladu v souladu s interními předpisy MČ a usneseními ZMČ Praha 10 a RMČ Praha 10 včetně výběrových řízení s prodejem souvisejících;
  • připravuje pro orgány MČ návrhy dispozic s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy MČ, provádí analýzu a zpracovává podklady pro rozhodování orgánů MČ;
  • připravuje, koordinuje a zajišťuje vznik společenství vlastníků vzniklých v důsledku privatizace bytového fondu ve spolupráci s oddělením koordinačních činností, včetně přípravy ustavující schůze společenství vlastníků;
  • spolupracuje s nabyvateli nemovitého majetku MČ Praha 10 při výmazech předkupního a zástavního práva zřízeného ve prospěch MČ Praha 10
  • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
  • řeší problematiku prodeje a koupě podílů v domech, ve kterých má MČ spoluvlastnický podíl
  • zajišťuje odkupy nemovitostí od státu i soukromých vlastníků apod.;