Oddělení sociální práce

Jméno a příjmení:Linda Zákorová

Funkce:vedoucí oddělení sociální práce

Telefon:267 093 226

E-mail:linda.zakorova@praha10.cz

Budova, kancelář:V/318


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Fialová Daniela V/303 267 093 523267 093 523 kurátor/ka pro dospělé
Hofmann Alvin K/115C 267 093 213267 093 213 referent/ka na podporu nájemních vztahů - poradce pro nájemníky
Jedek Darina V/301 267 093 292267 093 292 sociální pracovnice
Koželuh Libor V/302a 267 093 554267 093 554 sociální pracovník
Novotná Veronika V/301 267 093 230267 093 230 sociální pracovnice
Skřivan Jakub V/303 267 093 623267 093 623 kurátor/ka pro dospělé
Starostová Petra V/302 267 093 227267 093 227 sociální pracovník
Stevensová Ivana V/318a 267 093 490267 093 490 vedoucí referátu kurátorů pro dospělé
Stříbrný Petr V/302a 267 093 640267 093 640 sociální pracovnice/pracovník
Tiefenbach Lucie V/318a 267 093 293267 093 293 vedoucí referátu sociální práce
Tuliová Marcela Šarlota K/115b 267 093 513267 093 513 pracovník/pracovnice sociálního poradenského centra
Zákorová Linda V/318 267 093 226267 093 226 vedoucí oddělení sociální práce
Zückerová Michaela V/302 267 093 489267 093 489 sociální pracovník

Oddělení sociální práce Úřadu městské části Praha 10 mimo jiné koordinuje činnosti v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ, poskytuje sociální poradenství, vykonává sociální šetření, vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby.

Pod oddělení spadá:

Podrobnější informace o práci a úkolech odboru:

V přenesené působnosti:

  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu upravenými podmínkami poskytuje poradenství, pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb;
  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, když podle tohoto právního předpisu poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení;
  • vykonává sociální šetření;
  • provádí depistáže a aktivně vyhledává osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením;
  • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vede jejich evidenci;
  • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, včetně sociálního šetření a následné kontroly hospodaření s důchodem oprávněné osoby;
  • poskytuje odbornou pomoc osobám, které nemají opatrovníka a nejsou schopny si tuto pomoc zajistit a zastupuje tyto osoby při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních;
  • zajišťuje odborné agendy sociální práce při řešení sociální situace osob, u kterých je řešena způsobilost k právním úkonům;
  • navštěvuje děti v dětských domovech a výchovných ústavech před ukončením ústavní nebo ochranné výchovy zletilostí;
  • sleduje integraci děti po dovršení 18 let propuštěných z výchovných ústavů a dětských domovů;

 

V samostatné působnosti: