Oddělení technické podpory a analýz

Jméno a příjmení:Jan Jireš

Funkce:vedoucí oddělení technické podpory a analýz

Telefon:267 093 348

E-mail:jan.jires@praha10.cz

Budova, kancelář:K/615


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Hlaváčková Magdaléna K/614 267 093 424267 093 424 referent/ka - rozbory, pozemky
Jireš Jan K/615 267 093 348267 093 348 vedoucí oddělení technické podpory a analýz
Kirs Jana K/614 267 093 538267 093 538 referent/ka - rozbory, pozemky
Stoklasová Lenka K/614 267 093 676267 093 676 referent/ka - rozbory, pozemky

Popis činnosti oddělení:

 • Zajišťuje činnosti spojené s převody nemovitého majetku do vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřeného do správy městské části Praha 10. Podílí se na realizaci realitní strategie rozvoje městské části Praha 10. 
 • Připravuje návrhy dispozic s majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části a ve spolupráci s odborem majetkoprávním zabezpečuje realizaci dispozic s tímto majetkem podle rozhodnutí Zastupitelstva městské části
 • Podílí se na uspořádávání majetkoprávních vztahů k nemovitostem, které ze zákona přecházejí na obec do správy městské části
 • Zajišťuje podklady potřebné pro nakládání s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části
 • Pro potřeby městské části zajišťuje agendu spojenou s vyřizováním restitučních nároků
 • Vede agendu svěřování a odnímání nemovitého majetku do a ze správy městské části
 • Spolupracuje s odborem majetkoprávním při privatizaci bytových domů
 • Připravuje podklady pro zápis věcných a jiných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí
 • Zabezpečuje geodetické činnosti související s nemovitým majetkem obce hl. m. Prahy svěřeným do správy městské části
 • Vypracovává návrhy stanovisek k záměrům prodeje či pronájmu nemovitostí ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
 • Vypracovává návrhy na zápis nemovitostí do katastru nemovitostí