Archiv 2023

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace a Přílohy
29.12.2023 29.12.2023

Soudní spory se spol. XEDUS CREDIT s.r.o. a GRAND PROPERTY a.s. (PDF, 185 kB)

Příloha:

č. 1 Rozsudky (PDF, 15,26 MB)

19.12.2023 28.12.2023 Webové stránky MČ Praha 10 (PDF, 329 kB)
19.12.2023 21.12.2023

Odměny uvolněných členů ZMČ Praha 10, přehled uzavřených DPP/DPČ (PDF, 349)

Přílohy:

č. 1 Přehled mzdových složek (PDF, 64 kB)

č. 2 Žádost o uzavření dohody (PDF, 596 kB)

č. 3 Přehled DPP/DPČ (PDF, 92 kB)

č. 4 Dokumenty k vloupání (PDF, 14 MB)

20.12.2023 21.12.2023 Vydané stavební povolení k objektu 4D Center (PDF, 298 kB) 
10.12.2023 21.12.2023

Soutěž na vizuální identitu MČ Praha 10 (PDF, 307 kB)

Přílohy:

č. 1 Faktury (PDF, 3 MB)

18.12.2023 20.12.2023

Podkladové materiály z jednání RMČ Praha 10 dne 16.11.2023 (PDF, 323 kB)

Přílohy:

č. 1 Důvodová zpráva (PDF, 131 kB)

č. 2 Příloha č. 1 materiálu RMČ Praha 10 (PDF, 150 kB)

č. 3 Příloha č. 2 materiálu RMČ Praha 10 (PDF, 279 kB)

15.12.2023 18.12.2023 Počet prohlášení o užívání příjmení v mužské tvaru (PDF, 275 kB)
04.12.2023 13.12.2023 Rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Malešice" (PDF, 302 kB)
30.11.2023 13.12.2023

Obdržené dotace z FRDB (PDF, 297 kB)

Přílohy:

č. 1 Žádost o dotace FRDB (PDF, 18,40 MB)

č. 2 Obsazování bytů FRDB (PDF, 14,03 MB)

11.12.2023 11.12.2023

Informace k provozování kamerového systému – ulice Bajkalská (PDF, 163 kB)

Přílohy:

č. 1. Informace o postoupení podání (PDF, 255 kB)

č. 2. Postoupení podání pro nepříslušnost (PDF, 281 kB)

05.12.2023 11.12.2023

Kategorie pozemní komunikace parc.č. 4531/1, k.ú. Strašnice (PDF, 275 kB)

04.12.2023 11.12.2023 Informace k reklamě na krajích pozemků č. 1869/2 a 1367/6, k. ú. Vršovice (PDF, 167 kB)
04.12.2023 11.12.2023 Informace k reklamě na pozemku č. 1869/2, k. ú. Vršovice (PDF, 172 kB)
04.12.2023 11.12.2023

Objednávky se společností Jaro servis s.r.o. (PDF, 333 kB)

Příloha č. 1: Dokumentace (PDF, 18 MB)

04.12.2023 11.12.2023

Objednávky se společností Northfield s.r.o. (PDF, 332 kB)

Příloha č. 1: Dokumentace (PDF, 18 MB)

30.11.2023 11.12.2023 Rekonstrukce radnice (PDF, 340 kB)
28.11.2023 11.12.2023

Počty bytů ve správě MČ Praha 10 (PDF, 364 kB)

27.11.2023 11.12.2023

MŠ Bajkalská (PDF, 319 kB)

Přílohy:

č. 1. Materiál RMČ Praha 10 (PDF, 782 kB)

č. 2. Usnesení RMČ Praha 10 (PDF, 522 kB)

č. 3. Výzva (PDF, 552 kB)

28.11.2023 05.12.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2551/1, k.ú. Michle (PDF, 291 kB)
28.11.2023 28.11.2023

Nefunkčnost webu MČ Praha 10 (PDF, 329 kB)

27.11.2023 28.11.2023

Informace týkající se podaných žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci umístění reklamních zařízení na území MČ Praha 10 (PDF, 337 kB)

16.11.2023 28.11.2023 Návštěva poštovní pobočky (PDF, 312 kB) 
21.11.2023 24.11.2023 Stavební povolení pro stavbu na parcele č. 39, k.ú. Záběhlice (PDF, 287 kB)
20.11.2023 24.11.2023 Informace z oblasti školství (PDF, 331 kB)

Přílohy

č. 1: Harmonogram (PDF, 417 kB)

č. 2: Objednávka (PDF, 643 kB)

16.11.2023 24.11.2023 Rekonstrukce radnice, Horský hotel, antigraffiti, Smart City, Čapkova vila (PDF, 368 kB)
13.11.2023 23.11.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1869/2, k. ú. Vršovice (PDF, 287 kB) 
16.11.2023 20.11.2023

Úřední záznam – vyhodnocení stavu dřevin (PDF, 284 kB)

Přílohy:

č. 1 Místní šetření (PDF, 2 MB)

č. 2 Fotodokumentace (PDF, 14 MB)

16.11.2023 20.11.2023

Prezentace PRAHA 10 – Majetková, a.s. (PDF, 327 kB)

Příloha č. 1Prezentace pro 5. zasedání ZMČ Praha 10 (PDF, 354 kB)

16.11.2023 20.11.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 3164/1, k.ú. Strašnice (PDF, 307 kB) 
08.11.2023 14.11.2023

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1380/1, k. ú. Vršovice (PDF, 293 kB)

Příloha:

č. 1Sdělení k ohlášení a kopie komunikace (PDF, 16 MB)

09.11.2023 14.11.2023

Podmínky parkování v ZPS (PDF, 267 kB)

Příloha:

č. 1Ceny v ZPS v hl. m. Praze (PDF, 160 kB)

01.11.2023 14.11.2023 Pracovní úkoly uvolněného člena zastupitelstva pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů (PDF, 282 kB)
03.11.2023 14.11.2023

Zastavitelnost pozemku parc. č. 1873/105, kú Vršovice (PDF, 

Příloha:

č. 1Výzva a usnesení č.j.: P10-393788/2023 (PDF, 

30.10.2023 10.11.2023

Stavební povolení k nástavbě domu Řipská 1432/2, Praha 10 (PDF, 296 kB)

Příloha:

č. 1Závazné stanovisko ze dne 24. 7. 2023 (PDF, 2 MB)

30.10.2023 10.11.2023

Vydaná stavební povolení komerčním projektům (PDF, 333 kB)

Přílohy:

č. 1: Územní rozhodnutí ze dne 31.7.2023 (PDF, 14 kB)

č. 2Rozhodnutí stavební povolení veřejnou vyhláškou ze dne 27.7.2023 (PDF, 3 MB)

31.10.2023 01.11.2023 Kategorie pozemních kumunikací parc.č. 5877 a 5874, k.ú. Záběhlice (PDF, 279 kB)
30.10.2023 01.11.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 2845/51, 2425/33, 2425/29, 2425/28, 2425/17, 2425/5, vše v k.ú. Michle (PDF, 347 kB)
24.10.2023 30.10.2023

Usnesení o přerušení řízení k novostavbě bytového domu na pozemku parc. č. 1873/105, k.ú. Vršovice (PDF, 294 kB)

Příloha:

č. 1Kopie usnesení č.j.: P10-393788/2023 (PDF, 2,45 MB)

23.10.2023 30.10.2023

Stanoviska dotčeného orgánu k novostavbě bytového domu na pozemku parc. č. 1873/105, k.ú. Vršovice (PDF, 294 kB)

Příloha:

č. 1Závazné stanovisko a vyjádření (PDF, 848 kB)

25.10.2023 25.10.2023

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 4045/12, k.ú. Strašnice (PDF, 289 KB)

18.10.2023 25.10.2023

Chemické prostředky k hubení plevelů (PDF, 273 kB)

12.10.2023 25.10.2023

Statistický přehled správních sankcí (PDF, 112 kB)

Příloha č. 1: Statistika z IS RZP (PDF, 645 kB)

10.10.2023 24.10.2023

Dokumenty ze spisového materiálu SZ P10-127811/2022 (PDF, 276 kB)

Příloha č. 1: Kopie ze spisu zn. P10-127811/2022 (PDF, 2000 kB)

20.10.2023 23.10.2023

Informace týkající se pozemku parc. č. 548/1, k.ú. Vršovice před kulturním centrem Vzlet (PDF, 328 kB)

Přílohy:

č. 1: Rozhodnutí ze dne 1. 8. 2023 (PDF, 2 MB)

č. 2: Závazné stanovisko ze dne 28. 4. 2023 (PDF, 2 MB)

č. 3: Nájemní smlouva ze dne 31. 7. 2023 (PDF, 2 MB)

17.10.2023 23.10.2023

Dokumenty vztahující se ke stížnosti (PDF, 270 kB)

Přílohy:

č. 1 Stížnost S 37/2023 (PDF, 14 MB)

č. 2: Stížnost S 59/2023 (PDF, 2 MB)

06.10.2023 18.10.2023

Odstranění stavby na pozemku parc. č. 1869/2, k.ú. Vršovice (PDF, 291 kB)

Příloha č. 1: Kopie komunikace ze spisu zn. OST 404206/2022/Ša (PDF, 9000 kB)

09.10.2023 16.10.2023

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 3067/6, k.ú. Michle (PDF, 291 kB)

10.10.2023 16.10.2023

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2949/1, k.ú. Michle (PDF, 292 kB)

03.10.2023 16.10.2023 Územně plánovací informace k pozemku parc. č. 1873/105, k.ú. Vršovice (PDF, 292 kB)
11.10.2023 13.10.2023 Informace o bytech MČ Praha 10 (PDF, 341 kB)
04.10.2023 10.10.2023

Reklamní zařízení na pozemcích parc. č. 1869/2, 1367/6, k.ú. Vršovice (PDF, 294 kB)

02.10.2023 10.10.2023

Reklamní zařízení na pozemcích parc. č. 4302/245, 4317/5, 4307/59, 4302/97, k.ú. Strašnice (PDF, 304 kB)

20.09.2023 05.10.2023

Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 (PDF, 393 kB)

Příloha č. 1: Dotační příležitosti (PDF, 351 kB)

20.09.2023 05.10.2023

Komunikační kampaň ke stěhování úřadu MČ Praha 10 (PDF, 342 kB)

Přílohy:

č. 1Stanovisko ukončení smlouvy (PDF,  534 kB)

č. 2: Monitoring srpen 2023 (PDF, 1 MB)

č. 3: Monitoring září 2023 (PDF, 20 MB)

č. 4Harmonogram komunikační kampaň (XLSX, 16 kB)

02.10.2023 04.10.2023

Informace k pozemkům parc. č. 2103, 2107/3, 2107/4, 2107/5, 2108/1, k.ú. Vršovice (PDF, 315 kB)

02.10.2023 04.10.2023

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1854/8, k.ú. Vršovice (PDF, 289 kB)

26.09.2023 03.10.2023

Plnění objednávky na vypracování znaleckého posudku na stanovení výše nájemného (PDF, 335 kB)

Příloha:

č. 1: Znalecký posudek (PDF, 2 MB)

č. 2: Podklady ke zpracování znaleckého posudku (PDF, 17 MB)

19.09.2023 26.09.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1869/2, k. ú. Vršovice (PDF, 287 kB)
21.09.2023 25.09.2023

Evidence vraků na území MČ Praha 10 (PDF, 321 kB)

14.09.2023 25.09.2023 Stěhování radnice MČ Praha 10 (PDF, 315 kB)
14.09.2023 18.09.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1872/1, k.ú. Vršovice (PDF, 292 kB)
07.09.2023 18.09.2023

Právní posudky k výstavbě MŠ Bajkalská (PDF, 389 kB)

Přílohy

č. 1Společné stanovisko MMR ÚOHS (PDF, 667 kB)

č. 2: Právní stanovisko ze dne 20. 6. 2022 (PDF, 372 kB)

č. 3: Právní posouzení k aplikačním podmínkám (PDF, 652 kB)

č. 4Právní stanovisko ze dne 12. 12. 2022 (PDF, 213 kB)

č. 5: Právní stanovisko ze dne 6. 1. 2023 (PDF, 381 kB)

č. 6Právní stanovisko ze dne 21. 3. 2023 (PDF, 369 kB)

č. 7: Právní stanovisko ze dne 6. 4. 2023 (PDF, 411 kB)

č. 8: Právní stanovisko ze dne 22. 6. 2023 (PDF, 402 kB)

č. 9Komunikace ze dne 15. 2. 2022 (PDF, 224 kB)

č. 10: Komunikace ze dne 28. 2. 2022 (PDF, 192 kB)

č. 11Komunikace ze dne 14. 3. 2022 (PDF, 707 kB)

č. 12: Komunikace ze dne 13. 4. 2022 (PDF, 147 kB)

č. 13: Komunikace ze dne 2. 5. 2022 (PDF, 150 kB)

č. 14: Komunikace ze dne 13. 5. 2022 (PDF, 155 kB)

č. 14a: Rekapitulace objektů kalkulace (XLSX, 2000 kB)

č. 14b: Rekapitulace objektů kalkulace (XLSX, 799 kB)

č. 15: Komunikace ze dne 30. 8. 2022 (PDF, 146 kB)

č. 15a: Rekapitulace objektů kalkulace (XLSX, 2000 kB)

č. 15b: Rekapitulace objektů kalkulace (XLSX, 804 kB)

č. 16: Komunikace ze dne 13. 9. 2022 (PDF,  95 kB)

č. 17: Komunikace ze dne 13. 1. 2023 (PDF, 393 kB)

č. 18: Komunikace ze dne 20. 2. 2023 (PDF, 152 kB)

č. 19: Komunikace ze dne 23. 2. 2023 (PDF, 720 kB)

č. 20: Komunikace ze dne 14. 3. 2023 (PDF, 157 kB)

č. 21: Komunikace ze dne 22. 3. 2023 (PDF, 538 kB)

č. 22: Komunikace ze dne 13. 4. 2023 (PDF,  249 kB)

č. 23: Náklady na právní posudky (PDF, 436 kB)

14.09.2023 15.09.2023

Řízení o přestupku proti právnické osobě České dráhy a.s. (PDF, 318 kB)

Příloha č. 1: Usnesení o doložení věci (PDF, 946 kB)

13.09.2023 14.09.2023

Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 (PDF, 343 kB)

Příloha č. 1: Znalecký posudek (PDF, 1 MB)

06.09.2023 12.09.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 317/4, k.ú. Strašnice (PDF, 292 kB)
11.09.2023 11.09.2023

Seznam garáží (PDF, 265 kB)

Příloha č. 1Seznam garáží (XLSX, 21 kB)

05.09.2023 06.09.2023

Hospodaření MČ Praha 10 a výdaje se stěhováním MČ Praha 10 (PDF, 336 kB)

Příloha

č. 1: položka 5169 - OHS (PDF, 38 kB)

č. 2: položka 5169 - OŽP (PDF, 43 KB)

č. 3: položka 5169 - celkem (PDF, 44 KB)

01.09.2023 04.09.2023 Dopravní značka omezující rychlost na 30 Km/hod., Chorvatská ulice (PDF, 272 kB)
30.08.2023 01.09.2023

Stavba na pozemku par. č. 2225/166 (PDF, 292 kB)

24.08.2023 01.09.2023

Stěhování radnice MČ Praha 10 (PDF, 358 kB)

 

Příloha:

č. 1: Základní koncepce stěhování (PDF, 315 kB)

č. 2: Část 1 ZD Výzva k podání nabídek (PDF, 402 kB)

č. 3: Část 2 ZD Návrh smlouvy (PDF, 532 kB)

č. 4: Část 3 ZD Kalkulační model (PDF, 27 kB)

č. 5: Příloha č. 1 ZD Formulář nabídky dodavatele (PDF, 579 kB)

č. 6: Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení (PDF, 417 kB)

23.08.2023 24.08.2023

Demografická studie (PDF, 283 kB)

Příloha

č. 1 Demografická studie (PDF, 1,62 MB)

18.08.2023 23.08.2023

Protokol o stanovení předběžné a výsledné ceny tepla 2022 a 2023 (PDF, 299 kB)

22.08.2023 23.08.2023

Finanční prostředky na rekonstrukci současné budovy ÚMČ Praha 10 (PDF, 338 kB)

10.08.2023 23.08.2023

Komunikační kampaň ke stěhování úřadu MČ Praha 10 (PDF, 325 kB)

 

Přílohy

č. 1 Důvodová zpráva (PDF, 231 kB)

č. 2 Návrh usnesení (PDF, 365 kB)

č. 3 Protokol o jednání hodnotící komise (PDF, 526 kB)

č. 4 Usnesení 529 z 20.7.2023 (PDF, 442 kB)

č. 5 Poptávkové řízení (PDF, 614 kB)

č. 6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (PDF, 291 kB)

č. 7 Seznam nabídek (.XLS) (PDF, 68 kB)

č. 8 Krycí list nabídky Medialist (PDF, 7 MB)

č. 9 Krycí list nabídky P.G. Management (PDF, 4 MB)

č. 10 Krycí list nabídky PEDR Consulting (PDF, 4 MB)

č. 11 Přehled faktur (PDF, 807 kB)

14.08.2023 22.08.2023

Dodávka tepla a teplé vody pro dům Sportovní 824/12 (PDF, 326 KB)

Přílohy

č. 1Smlouva o nájmu (PDF, 7 MB)

č. 2Protokoly stanovení cen tepla (PDF, 1002 kB)

10.08.2023 22.08.2023 Zachování provozu poštovních poboček na území MČ Praha 10 (PDF, 338 kB)
14.08.2023 15.08.2023

Pozemní komunikace na pozemku parc. č. 2078/248, k.ú. Záběhlice (PDF, 285 kB)

14.08.2023 15.08.2023

Pozemní komunikace na pozemcích parc. č. 1646, 1645/27, 1645/31, k.ú. Vršovice (PDF, 299 kB)

07.08.2023 14.08.2023

Pozemní komunikace na pozemcích parc. č. 2580/1, 2578/1, 2577/1, k.ú. Záběhlice (PDF, 278 kB)

07.08.2023 14.08.2023

Sdělení o umístění reklamního zařízení ze dne 23. 7. 1998, čj. HLP:20927/98/OST/územ/Ša-rekl (PDF, 281 kB)

Příloha č. 1: Sdělení o umístění reklamního zařízení (PDF, 381 kB)

02.08.2023 08.08.2023

Počty odmítnutých žádostí dle InfZ v roce 2023 (PDF, 270 kB) 

31.07.2023 02.08.2023

Informace ke smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1130 (PDF, 335 kB)

Přílohy

č. 1Poptávka (PDF, 15 MB)

č. 2Nabídka (PDF, 12 MB)

č. 3Příkazní smlouva TDS a BOZP (PDF, 2 MB)

č. 4Souhlas se stavebními úpravami (PDF, 6 MB)

27.07.2023 01.08.2023

Informace k dodávce tepla a teplé vody u domů ve správě MČ Praha 10 (PDF, 335 kB)

Přílohy

č. 1Seznam domů MČ Praha 10 a dodavatelů tepla (PDF, 405 kB)

č. 2Výňatek ze smlouvy s firmou COM TIP (PDF, 685 kB)

28.07.2023 01.08.2023

Informace ke kupní smlouvě č. 2023/OIN/1142 (PDF, 339 kB)

Přílohy

č. 1Poptávka (PDF, 4 MB)

č. 2Nabídky (PDF, 8 MB)
28.07.2023 01.08.2023

Informace ke kupní smlouvě č. 2023/OIN/1141 (PDF, 343 kB)

Přílohy

č. 1Poptávka (PDF, 5 MB)

č. 2Nabídky (PDF, 12 MB)

28.07.2023 01.08.2023

Plánovaná výstavba na pozemcích parc. č. 1343, 1346/1 a 1346/8, k.ú. Vršovice (PDF, 291 kB)

26.07.2023 01.08.2023 Plánovaná výstavba na pozemcích parc. č. 1343, 1346/1 a 1346/8, k.ú. Vršovice (PDF, 289 kB) 
25.07.2023 31.07.2023

Vydaná stavební rozhodnutí komerčním projektům (PDF, 331 kB)

č. 1 Územní rozhodnutí ze dne 25. 4. 2023 (PDF, 2 MB)

č. 2 Územní rozhodnutí ze dne 26. 6. 2023 (PDF, 2 MB)

č. 3 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 30. 5. 2023 (PDF, 455 kB)

č. 4 Rozhodnutí změna stavby ze dne 23. 6. 2023 (PDF, 676 kB)

č. 5 Rozhodnutí o změně úz. rozhodnutí a stavební povolení ze dne 21. 6. 2023 (PDF, 2 MB)

č. 6 Rozhodnutí stavební povolení ze dne 21. 4. 2023 (PDF, 1019 kB)

č. 7 Rozhodnutí stavební povolení ze dne 21. 6. 2023 (PDF, 780 kB)

25.07.2023 31.07.2023

Informace ke smlouvě o dílo č. 2023/OMP/0794, plnění vyplývající z objednávky č. 01/41/2023/001 a podklady ke stěhování radnice MČ Praha 10 (PDF 376 kB)

19.07.2023 25.07.2023

Stav vyřizování podnětu k přezkumu rozhodnutí spis. zn. P10-125580/2020 (PDF, 294 kB)

18.07.2023 24.07.2023

Platové třídy a osobní příplatky zaměstnanců odboru dopravy a odboru životního prostředí (PDF, 293 kB)

14.07.2023 18.07.2023 Náklady s pořádáním Letní scény Prahy 10 v Heroldových sadech (PDF, 317 kB)
13.07.2023 18.07.2023

Zastavitelnost pozemků parc. č. 1873/105, k.ú. Vršovice (PDF, 322 kB)

Příloha č. 1: Bytový dům Magnitogorská (PDF, 1 MB)

12.07.2023 18.07.2023

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1869/2, k.ú. Vršovice (PDF, 284 kB)

12.07.2023 18.07.2023

Provozování restaurace v jednotce č. 708/502, k.ú. Malešice (PDF, 291 kB)

11.07.2023 18.07.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 25/14, k.ú. Strašnice (PDF, 284 kB)
04.07.2023 18.07.2023

Memorandum FAČR, znalecký posudek k určení obvyklé ceny pozemků a staveb (PDF, 362 kB)

Přílohy

č. 1: Znalecký posudek (PDF, 6 MB)

č. 2: Dokumentace k finále evropské konferenční ligy (PDF, 11 MB)

29.06.2023 17.07.2023 Dopravní omezení v ul. Záběhlická (PDF, 290 kB) 
30.06.2023 04.07.2023 Platy členů Rady MČ Praha 10 v období 2018 až 2022 a jejich poradců (PDF, 403 kB)
21.06.2023 27.06.2023

Kafe Vzlet, Holandská 669/1 (PDF, 298 kB)

 

Příloha č. 1 Územní souhlas (PDF, 2 MB)

Příloha č. 2 Rozhodnutí stavební povolení (PDF, 2 MB)

Příloha č. 3 Povolení změny stavby před dokončením zápisem do stavebního deníku (PDF, 385 kB)

Příloha č. 4 Rozhodnutí změna stavby před dokončením (PDF, 2 MB)

Příloha č. 5 Rozhodnutí dodatečné povolení (PDF, 3 MB)

Příloha č. 6 Rozhodnutí změna stavby před dokončením (PDF, 2 MB)

Příloha č. 7 Rozhodnutí změna stavby před dokončením (PDF, 2 MB)

Příloha č. 8 Rozhodnutí dodatečné povolení stavby (PDF, 2 MB)

Příloha č. 9 Kolaudační souhlas (PDF, 1 MB)

Příloha č. 10 Rozhodnutí stavební povolení (PDF, 587 kB)

Příloha č. 11 Kolaudační souhlas chodník (PDF, 416 kB)

22.06.2023 26.06.2023 Příspěvek na pobyt dětí na škole v přírodě (PDF, 356 kB)
21.06.2023 26.06.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2256/1, k.ú. Vršovice (PDF, 292 kB)
20.06.2023 26.06.2023

Informace týkající se mateřských a základních škol (PDF, 355 kB)

Přílohy:

č. 1 Poskytnutí informace - upřesnění (PDF, 275 kB)

č. 2 Souhrnná tabulka faktur (PDF, 478 kB)

č. 3 Rozpad dle jednoltivých školských zařízení (PDF, 218 kB)

15.06.2023 21.06.2023 Platové třídy a osobní příplatky zaměstnanců odboru stavebního (PDF, 287 kB)
19.06.2023 21.06.2023 Počet vydaných povolení k umístění herního prostoru typu kasino (PDF, 304 kB)
16.06.2023 20.06.2023 Převedení stavby U Vršovického hřbitova 561 (PDF, 311 kB)
14.06.2023 20.06.2023 Ochrana oznamovatelů (PDF, 336 kB)
13.06.2023 20.06.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 3015/5, k.ú. Michle (PDF, 279 kB)
09.06.2023 13.06.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2256/1, k.ú. Vršovice (PDF, 290 kB)
09.06.2023 13.06.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1872/9, k.ú. Vršovice (PDF, 289 kB)
07.06.2023 09.06.2023

Informace k bytu č. 2 na adrese Černokostelecká 975/49, Praha 10 (PDF, 271 kB)

Přílohy:

č. 1 Smlouva o dílo (PDF, 2,36 MB)

č. 2 Soupis prací (PDF, 9,24 MB)

č. 3 Fotodokumentace (PDF, 5,71 MB)

05.06.2023 06.06.2023 Informace vztahující se ke společnosti ROSSY service a.s. (PDF, 296 kB)
31.05.2023 06.06.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2681/1, k.ú. Strašnice (PDF, 290 kB)
31.05.2023 06.06.2023

Dopravní řešení BD Marciho (PDF, 397 kB)

30.05.2023 06.06.2023

Zkracování provozní doby veřejného parku Heroldovy sady v souvislosti s Letní scénou Prahy 10

(PDF, 310 kB)

29.05.2023 06.06.2023

Reklamní zařízení na pozemcích parc. č. 970/98, 970/100, 970/116, 970/118, k.ú. Malešice

(PDF, 300 kB)

25.05.2023 06.06.2023

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 4302/226, k.ú. Strašnice (PDF, 292 kB)

01.06.2023 05.06.2023 Informace k objektu Nad Vodovodem 595/23, Praha 10 (PDF, 307 kB)
30.05.2023 05.06.2023 Finanční podpora SPŠ Na Třebešíně za účelem zpřístupnění bazénu (PDF, 313 kB)
29.05.2023 30.05.2023 Informace k výchozímu ekonomickému vyhodnocení projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí (PDF, 326 kB)
16.05.2023 17.05.2023 Řízení o přestupku proti právnické osobě České dráhy, a.s. (PDF, 311 kB)
15.05.2023 17.05.2023

Informace k projektu Revitalizace vnitrobloku podél ulice Sámova (PDF, 309 kB)

Příloha č. 1: Situace vnitrobloku (JPG, 4 MB)

11.05.2023 16..05.2023

Odborné stanovisko na způsob spolupráce se společností Operátor ICT, a.s. (PDF, 292 kB)

Příloha č. 1: Odborné stanovisko (PDF, 264 kB)

02.05.2023 16.05.2023

Rozdělení činností a úkolů v oblasti IT (PDF, 335 kB)

Příloha č. 1: Informační koncepce MČ Praha 10 (PDF, 2 MB)

04.05.2023 15.05.2023

Rozhodnutí o odstranění stavby (PDF, 305 kB)

Přílohy:

č. 1: První strana Rozhodnutí o odstranění stavby ze dne 20.3.2023 (PDF, 623 kB)

č. 2: První strana Rozhodnutí o odstranění stavby ze dne 26.9.2022 (PDF, 116 kB)

č. 3: První strana Rozhodnutí o odstranění stavby ze dne 27.10.2022 (PDF, 118 kB)

č. 4: První strana Rozhodnutí o odstranění stavby ze dne 3.1.2023 (PDF, 584 kB)

č. 5: První strana Rozhodnutí – společné povolení ze dne 10.11.2022 (PDF, 905 kB)

č. 6: Rozhodnutí – společné povolení ze dne 24.11.2022 (PDF, 776 kB)

č. 7: Rozhodnutí – společné povolení ze dne 31.1.2023 (PDF, 889 kB)

č. 8: Rozhodnutí o odstranění stavby ze dne 13.12.2022 (PDF, 69 kB)

03.05.2023 10.05.2023 Školka K2 (PDF, 333 kB)
25.04.2023 10.05.2023 Umožnění nahlédnutí do stavební dokumentace (PDF, 293 kB)
03.05.2023 10.05.2023 Počet bytů a nebytových prostor ve správě MČ Praha 10 (PDF, 304 kB)
28.04.2023 10.05.2023 Řízení o přestupku (PDF, 315 kB)
27.04.2023 09.05.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2487/5, k.ú. Vršovice (PDF, 285 kB)
25.04.2023 09.05.2023 Převedení stavby U Vršovického hřbitova 561/8f  (PDF, 325 kB)
26.04.2023 05.05.2023 Dopravní stavba v ulici Marciho (PDF, 307 kB)
02.05.2023 03.05.2023

Výstavba MŠ Bajkalská (300 kB)

28.04.2023 03.05.2023

Vlhkost v bytě (PDF, 279 kB)

Příloha č. 1 Posudek (PDF, 534 kB)

26.04.2023 27.04.2023 Služby tiskového oddělení (PDF, 330 kB)
17.04.2023 24.04.2023

Vydaná stavební rozhodnutí komerčním projektům (PDF, 325 kB)

Přílohy:

č. 1 Územní rozhodnutí OST 227812/2020/Me/Šk (PDF, 4 MB)

č. 2: Územní rozhodnutí OST 540174/2021/La (PDF, 4 MB)

č. 3: Rozhodnutí společné povolení OST 244887/2022/Hi (PDF, 7 MB)

č. 4: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru OST 035077/2023/Jar (PDF, 2 MB)

17.04.2023 19.04.2023 Reklamní zařízení na pozemcích parc.č. 970/6 a 970/20, vše v k.ú. Malešice (PDF, 304 kB)
17.04.2023 19.04.2023 Kulturní centrum Vzlet (PDF, 325 kB)
11.04.2023 18.04.2023

Podpora rodin s dětmi (PDF, 310 kB)

Příloha č. 1 Dopis ze dne 27. 3. 2023 (PDF, 74 kB)

14.04.2023 18.04.2023 Kategorie pozemních komunikací (PDF, 289 kB)
03.04.2023 12.04.2023

Výměníková stanice v bytovém domě Kounická 1953/69, Praha 10 (PDF, 369 kB)

Přílohy:

č. 1 Technická dokumentace (PDF, 13 MB)

č. 2 Smlouva včetně 10 dodatků (PDF, 11 MB) 

05.04.2023 11.04.2023

Výběr dodavatele právních služeb a služeb v oblasti online komunikace (PDF, 346 kB)

Přílohy:

č. 1 Poptávka (JPG, 302 kB)

č. 2 Vzorová smlouva (PDF, 3 MB)

č. 3 Nabídky (PDF, 836 kB)

04.04.2023 11.04.2023 Reklamních zařízení na pozemcích parc. č. 215, 216, 217 a 4501/1, vše v k.ú. Strašnice (PDF, 309 kB)
29.03.2023 05.04.2023

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2094/1, k.ú. Záběhlice (PDF, 285 kB)

31.03.2023 04.04.2023

Oprava Malešického parku (PDF, 293 kB)

16.03.2023 29.03.2023

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1869/2, k. ú. Vršovice (PDF, 185 kB)

21.03.2023 28.03.2023 Reklamní zařízení na pozemcích parc. č. 970/99 I, 970/99 II, k.ú. Malešice (PDF, 296 kB)
17.03.2023 21.03.2023

Informace k vydávání měsíčníku Praha 10 (PDF, 309 kB)

16.03.2023 20.03.2023 Výše plateb vlastníků garáží stojících na pozemcích MČ Praha 10 (PDF, 313 kB)
14.03.2023 15.03.2023 Rozhodnutí ve věci živnostenského oprávnění (PDF, 299 kB)
13.03.2023 14.03.2023 Oprava Malešického parku (PDF, 289 kB)
02.03.2023 03.03.2023  Kácení a úprava stromů na pozemku u domu na adrese Na Výsluní 2306/18, Praha 10 - Strašnice (PDF, 273 kB)
02.03.2023 02.03.2023 Zřízení sportovní komise jako poradního orgánu Rady městské části Praha 10 (PDF, 277 kB)
27.02.2023 01.03.2023 Oznámení přestupku dle ust. § 178 Stavebního zákona, zjednání nápravy a podání
informací
 (PDF, 308 kB)
24.02.2023 27.02.2023 Reklamní zařízení na pozemcích parc. č. 969/13, 970/117 I, 970/117 II, 970/117 III, k.ú. Malešice (PDF, 314 kB) 
23.02.2023 27.02.2023 Výčet všech stavebních řízení vedených stavebním odborem ÚMČ Praha 10 v bytovém domě v ul. 28. pluku 524/25, Praha 10, Vršovice (PDF, 297 kB)
20.02.2023 27.02.2023

Bytové projekty - kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení (PDF, 528 kB)

Přílohy:

č. 1: Hagibor Gema (PDF, 4,04 MB)

č. 2: Moje Kubáň (PDF, 1,55 MB)

č. 3: Byty Holandská (PDF, 3,37 MB)

č. 4: Nad Hamrem (PDF, 4,88 MB)

č. 5: Byty Holandská 7 (PDF, 3,74 MB)

č. 6: Byty Holandská - oprava (PDF, 2,03 MB)

22.02.2023 23.02.2023

Svěření pozemků parc.č. 1463/1, 9, 1463/22-26 a 1463/28, vše v k.ú. Strašnice (PDF, 311 kB)

Příloha:

č. 1Dopis ze dne 19.11.2012 (PDF, 697 kB)

16.02.2023 21.02.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1367/6, k.ú. Vršovice (PDF, 282 kB)
13.02.2023 21.02.2023 Dopravní přestupky v zónách placeného stání na území MČ Praha 10  v letech 2018 -2022 (PDF, 282 kB)
06.02.2023 15.02.2023

Platnost povolení pro stavby pro reklamu na pozemku č. 4314/2 v k. ú. Vinohrady, Praha 10 (PDF, 287 kB)

10.02.2023 14.02.2023

Kopie Rozhodnutí ÚMČ Praha 10 č.j. R 241/2020/OOS/SCH, P10-516748/2022 s vyznačením právní moci (PDF, 281 kB)

Příloha:

č. 1Rozhodnutí OOS-R241-2020-OOS-SCH (PDF, 6 MB)

09.02.2023 14.02.2023

Ostraha objektu Černokostelecká x Malínská (PDF, 341 kB)

Přílohy:

č. 1 Docházková kniha (PDF, 9 MB) 

č. 2. Objednávka č. 01/82/2023/0001 a předávací protokol (PDF, 641 kB)

09.02.2023 14.02.2023

Prostory pro působení dětských skupin provozovaných Klubem K2, o. p. s. (PDF, 320 kB)

06.02.2023 14.02.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2856/58, k.ú. Strašnice (PDF, 283 kB)
03.02.2023 14.02.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1872/9, k.ú. Vršovice (PDF, 282 kB)
06.02.2023 13.02.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 1869/2, k.ú. Vršovice (PDF, 295 kB)

06.02.2023

10.02.2023

13.02.2023

14.02.2023

Podnět ke kontrole týkající se podnikající fyzické osoby (PDF, 257 kB)

Podnět ke kontrole týkající se podnikající fyzické osoby - doplnění (PDF, 260 kB)

Příloha:

č. 1 Záznam z místního šetření (PDF, 7,24 MB)

02.02.2023 06.02.2023

Organizační struktura odboru školství, ukončení a obsazení pracovní pozice (PDF, 338 kB)

Přílohy:

č. 1: Organizační struktura OŠK (PDF, 182 kB)

č. 2Dokumenty k ukončení pracovního poměru (PDF, 2 MB)

č. 4Ukončení pracovních poměrů (PDF, 622 kB)

č. 5Dokumenty k uzavření pracovního poměru (PDF, 3 MB)

27.01.2023 01.02.2023 Technologie předávací stanice v bytovém domě na adrese Lipecká 371/4, Praha 10 (PDF, 309 kB)
23.01.2023 01.02.2023 Živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti Provádění staveb (PDF, 315 kB)
30.01.2023 31.01.2023 Voličské průkazy (PDF, 279 kB)
20.01.2023 31.01.2023

Platnost povolení pro 2 stavby pro reklamu na pozemku č. 2845/11 v k.ú. Strašnice, ul. V Olšinách (PDF, 288 kB)

25.01.2023 26.01.2023 Voličské průkazy (PDF, 317 kB)
20.01.2023 25.01.2023

Voličské průkazy (PDF, 270 kB)

18.01.2023 24.01.2023

Vydaná stavební rozhodnutí komerčním projektům (PDF, 324 kB)

Přílohy:

č. 1: Územní rozhodnutí OST 110180/2022/Šk (PDF, 4 MB)

č. 2: Územní rozhodnutí OST 114952/2022/Šk (PDF, 5 MB)

č. 3: Územní rozhodnutí OST 029468/2022/St (PDF, 6 MB)

č. 4: Rozhodnutí – společné povolení OST 039210/2022/Str (PDF, 483 kB)

 

12.01.2023

 

24.01.2023

Plnění úkolů RMČ a ZMČ, DPP a DPČ, přijaté faktury, vše za 11/2022 a 12/2022  

(PDF, 320 kB)

Přílohy č. 1: Přehled plnění úkolů RMČ a ZMČ 11/2022 a 12/2022

Příloha 1a (PDF, 212 kB)

Příloha 1b (PDF, 317 kB)

Příloha 1c (PDF, 289 kB)

Příloha 1d (PDF, 229 kB)

Příloha 1e (PDF, 143 kB)

č. 2: DPP – roznos volebních lístků (PDF, 244 kB)

č. 3: Přijaté faktury 11/2022 a 12/2022

Příloha 3a (PDF, 362 kB)

Příloha 3b (PDF, 233 kB)

16.01.2023 23.01.2023

Revitalizace jeslí Jakutská (PDF, 395 kB)

13.01.2023 23.01.2023 Ostraha objektu Černokostelecká x Malínská (PDF, 395 kB)
16.01.2023 18.01.2023 Bezpečnost v areálu Gutovka (PDF, 298 kB)
12.01.2023 18.01.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2585/6, k.ú. Záběhlice (PDF, 291 kB)
11.01.2023 18.01.2023 Umístění dopravní značky na pozemku parc.č. 5888/1, k.ú. Záběhlice (PDF, 272 kB)
06.01.2023 18.01.2023

Pořádání akce „Vánoce na Desítce“ (PDF, 360 kB)

Přílohy:

č. 1 Objednávky (PDF, 13 MB)

č. 2 Nájemní smlouva (PDF, 6 MB)

č. 3 Změna rozpisu rozpočtu (PDF, 260 kB)

09.01.2023 12.01.2023 Kapacita ZŠ (PDF, 339 kB)
03.01.2023 04.01.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 970/118, k.ú. Malešice (PDF, 290 kB)
02.01.2023 04.01.2023 Reklamní zařízení na pozemku prac.č. 1869/5 a 1869/2, k.ú. Vršovice (PDF, 301 kB)
03.01.2023 04.01.2023

Kompetence a předpisy při zadávání veřejných zakázek (PDF, 295 kB)      

Příloha:

č. 1 Směrnice QS 74-01 (PDF, 1,64 MB)