Referát dopravy a speciálního stavebního úřadu

Jméno a příjmení:Simona Hrubá

Funkce:vedoucí referátu dopravy a spec.stav.úřadu

Telefon:267 093 585

E-mail:simona.hruba@praha10.cz

Budova, kancelář:K/512


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bejlková Markéta K/511 267 093 379267 093 379 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Hrubá Simona K/512 267 093 585267 093 585 vedoucí referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Kunc Martin K/511 267 093 460267 093 460 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu - momentálně neobsazeno

 • vyřizuje podněty obdržené prostřednictvím diskusního fóra, e-podatelnou a dalšími komunikačními cestami
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu (vydává stavební povolení a ostatní opatření dle stavebního zákona na nově budované či rekonstruované komunikace)
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro umisťování kontejnerů na tříděný odpad
 • povoluje zřizování a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu 
 • vydává závazná stanoviska k umístění reklamních a informačních zařízení při komunikacích (mimo místní komunikace I. třídy) z hlediska prevence bezpečnosti provozu
 • povoluje umístění pevné překážky
 • rozhoduje o úpravě či omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci 
 • zpracovává podklady pro návrhy stavebních úprav komunikací MČ Praha 10 k realizaci z prostředků BESIP a předává je hlavnímu městu Praha
 • projednává s ROPIDem trasy linek městské hromadné dopravy (MHD), vyjadřuje se k dopravnímu integrovanému systému (MHD, ČSAD, ČD...) a ke zřizování zastávek MHD včetně umísťování přístřešků
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s odborem pozemních komunikací a drah MHMP
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKO
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku

 
referentka Markéta Bejlková 

 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro:

a) vyhrazené parkovací stání pro právnické a fyzické osoby
b) vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace

 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OEK 
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku


referent Martin Kunc

 • stanoví ve spolupráci s Policií ČR místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (tj. umístění dopravního značení a dopravního zařízení) mimo místní komunikace I. třídy
 • vydává výjimku z místní úpravy  provozu na pozemních komunikacích mimo místní komunikace I. třídy
 • bere na vědomí umístění dopravního značení na neveřejných účelových komunikacích
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro audiovizuální tvorbu a umístění reklamních zařízení 
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OEK 
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku

 

referentka Ing. Simona Hrubá

 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu (vydává stavební povolení a ostatní opatření dle stavebního zákona na nově budované či rekonstruované komunikace)
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s odborem pozemních komunikací a drah MHMP
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK

 

Popis činnosti referátu viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti referátu:

​Stanoví ve spolupráci s Policií ČR místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (tj. umístění dopravního značení a dopravního zařízení) mimo místní komunikace I. třídy   

 • vydává výjimku z místní úpravy  provozu na pozemních komunikacích mimo místní komunikace I. třídy 
 • bere na vědomí umístění dopravního značení na neveřejných účelových komunikacích
 • povoluje zvláštní užívání komunikací pro:
       a) audiovizuální tvorbu a umístění a provozování reklamních zařízení
       b) vyhrazené parkovací stání pro právnické a fyzické osoby
       c) vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace
       d) umisťování kontejnerů na tříděný odpad
 • vydává závazná stanoviska k umístění reklamních a informačních zařízení při komunikacích (mimo místní komunikace I. třídy) z hlediska prevence bezpečnosti provozu
 • povoluje zřizování a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu
 • zpracovává podklady pro návrhy stavebních úprav komunikací MČ Praha 10 k realizaci z prostředků BESIP a předává je hlavnímu městu Praha
 • povoluje umístění pevné překážky 
 • rozhoduje o úpravě či omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
 • projednává s ROPIDem trasy linek městské hromadné dopravy (MHD), vyjadřuje se k dopravnímu integrovanému systému (MHD, ČSAD, ČD...) a ke zřizování zastávek MHD včetně umísťování přístřešků
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci své působnosti nebo se ke stížnostem vyjadřuje pro OKK
 • vykonává správu správních poplatků v rámci své činnosti
 • je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství (mimo veřejnou zeleň) a poskytuje podklady k jejich vymáhání OEK
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu (vydává stavební povolení a ostatní opatření dle stavebního zákona na nově budované či rekonstruované komunikace) mimo místní komunikace I. třídy
 • u místních komunikací I. třídy spolupracuje s odborem pozemních komunikací a drah MHMP
 • provádí kontrolní činnost na svěřeném úseku


Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.