Oddělení pohledávek

Jméno a příjmení:Jakub Ďurica

Funkce:vedoucí oddělení pohledávek

Telefon:267 093 445

E-mail:jakub.durica@praha10.cz

Budova, kancelář:A/100b


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Barešová Helena B/B135 267 093 233267 093 233 referent/ka
Ďurica Jakub A/100b 267 093 445267 093 445 vedoucí oddělení pohledávek
Rousková Markéta A/221 267 093 600267 093 600 vedoucí referátu předžalobního vymáhání
Šimková Iva A/110c 267 093 493267 093 493 vedoucí referátu žalob a výkonu rozhodnutí
Štorková Andrea C/C301 267 093 474267 093 474 referent/ka
Zacheusová Jaroslava A/221 267 093 638267 093 638 referent/ka
Oddělení pohledávek plní zejména tyto úkoly:
  • zajišťuje centralizovaný proces správy, evidence, kontroly a inventarizace pohledávek z nájmů objektů, bytů, nebytových prostor, pozemků a reklamních ploch svěřených a spravovaných OBN včetně jejich mimosoudního řešení;
  • externě zajišťuje soudní a exekuční vymáhání pohledávek z nájmů objektů, bytů, nebytových prostor, pozemků a reklamních ploch svěřených a spravovaných OBN, včetně zastupování MČ v soudních a exekučních řízeních, příp. i ve správních řízeních;
  • zajišťuje mimosoudní řešení případů užívání bytů bez právního důvodu;
  • externě zajišťuje soudní a exekuční vymáhání vyklizení objektů, bytů, nebytových prostor, pozemků a reklamních ploch svěřených a spravovaných OBN;
  • provádí analýzu pohledávek a závazků z nájemních vztahů v působnosti OBN a navrhuje řešení ve smyslu platných interních směrnic a instrukcí.
  • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;