Referát stížností

Jméno a příjmení:Richard Tichý

Funkce:vedoucí referátu stížností

Telefon:267 093 387

E-mail:richard.tichy@praha10.cz

Budova, kancelář:V/707


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Adamcová Ilona V/706 267 093 400267 093 400 referentka
Tichý Richard V/707 267 093 387267 093 387 vedoucí referátu stížností
  • vede centrální evidenci stížností, anonymních podání a petic;
  • vyhodnocuje a dohlíží na způsob vyřizování stížností, anonymních podání a petic v ÚMČ a v této oblasti plní v ÚMČ metodickou a kontrolní roli;
  • poznatky z prošetřených stížností a anonymních podání vyhodnocuje a o závažných zjištěních informuje TAJ, popř. STA;
  • za uplynulý kalendářní rok zpracovává detailní zprávu o podaných stížnostech, pochvalách, anonymních podáních a peticích;
  • zajišťuje vyvěšování a komplexní správu úřední desky ÚMČ.