Datové schránky

Dne 1.7.2009 vstoupil v účinnost Zákon č. 300/2008 Sb. o datových schránkách a konverzi dokumentů. Pro orgány veřejné správy na území hl. m. Prahy vyplyne povinnost používat datové schránky zřízené ministerstvem vnitra. Dále budou orgány veřejné moci zajišťovat konverzi dokumentů pro fyzické a právnické osoby a pro vlastní potřebu.

Datová schránka Úřadu MČ Praha 10 byla zprovozněna 26.10.2009. Prostřednictvím datové schránky nyní komunikujeme se všemi subjekty, které mají svou stránku také aktivní. Doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky plně nahrazuje klasickou listinnou cestu doručením do vlastních rukou.

ID datové schránky Městské části Praha 10: irnb7wg

Typ datové schránky: orgán veřejné moci

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky Městské části Praha 10:

 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. doc (MS Word Document)
 4. xls (MS Excel Spreadsheet)
 5. txt (prostý text)
 6. rtf (Rich Text Format)
 7. jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 8. gif (Graphics Interchange Format)
 9. ppt (MS PowerPoint Presentation)
 10. png (Portable Network Graphics)
 11. tiff (Tagged Image File Format)
 12. fo/zfo (602XML Filler dokument)

Na Úřadě městské části Praha 10 je zajišťována služba zřizování datových schránek a autorizované konverze na pracovišti Czech POINT, budova B, přízemí.

Užitečné odkazy: