Oddělení kontrolní

Jméno a příjmení:Monika Květoňová

Funkce:vedoucí oddělení kontrolního

Telefon:267 093 206

E-mail:monika.kvetonova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/302


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Kubalíková Alena K/301 267 093 322267 093 322 referent/ka
Květoňová Monika K/302 267 093 206267 093 206 vedoucí oddělení kontrolního
Marková Marta K/301 267 093 680267 093 680 vedoucí referátu vybraných kontrolních činností
Stachová Jitka K/303 267 093 268267 093 268 referent/ka
Vaněčková Ingrid K/301 267 093 320267 093 320 referent/ka

Oddělení provádí v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) kontrolu podnikatelských subjektů v mezích stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Kontroluje nebo dozoruje dodržování vybraných ustanovení:

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • zákona č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,
 • zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu,
 • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
 • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 • zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
 • zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb,
 • zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
 • zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,
 • nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád,
 • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Ukládá sankce za porušení uvedených právních norem formou příkazu na místě nebo řízení o přestupku podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Přijímá, eviduje a zpracovává stížnosti, obsahově spadající do kompetencí živnostenských úřadů.
 

Popis činnosti referátu vybraných kontrolních činností

 • zajišťuje koordinaci a podporu při zajištění speciálních kontrolních činností, zejména ve spolupráci s ostatními orgány státní správy