Oddělení kontrolní

Oddělení provádí v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) kontrolu podnikatelských subjektů v mezích stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Kontroluje nebo dozoruje dodržování vybraných ustanovení:

 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • zákona č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,
 • zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu,
 • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
 • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 • zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
 • zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb,
 • zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
 • zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,
 • nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád,
 • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

Ukládá sankce za porušení uvedených právních norem formou příkazu na místě nebo řízení o přestupku podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Přijímá, eviduje a zpracovává stížnosti, obsahově spadající do kompetencí živnostenských úřadů.

Náplň práce referátu speciálních kontrolních činností

 • zajišťuje koordinaci a podporu při zajištění speciálních kontrolních činností, zejména ve spolupráci s ostatními orgány státní správy

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Květoňová Monika A/217 267 093 206267 093 206 vedoucí oddělení kontrolního

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Kubalíková Alena A/218B 267 093 322267 093 322 referent/ka
Vaněčková Ingrid A/218A 267 093 320267 093 320 referent/ka
Stachová Jitka A/219 267 093 268267 093 268 referent/ka
Landa Zbyšek A/219 267 093 680267 093 680 referent/ka
Kaucký Petr A/218A 267 093 208267 093 208 referent/ka
Květoňová Monika A/217 267 093 206267 093 206 vedoucí oddělení kontrolního

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10