Oddělení územního řízení

Oddělení vykonává činnost obecného stavebního úřadu ve smyslu stavebního zákona v kompetencích přenesených Statutem hl.m. Prahy na ÚMČ v oblasti územního řízení a v oblasti umisťování a povolování staveb pro reklamu a reklamních zařízení, staveb stánků a tržišť.

V rámci této činnosti v oblasti územního řízení s výjimkou případů Statutem hl.m.Prahy nesvěřených - tj.mimo světelné signalizační zařízení a nosných konstrukcí pro dopravně informační systémy a dopravní značení:

 • vede samostatná územní řízení
 • vede zjednodušená územní řízení
 • vede společná územní a stavební řízení
 • stanoví technickou část obsahu veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlas
 • vydává územně plánovací informace
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • povoluje výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu v hl.m.Praze
 • povoluje prodloužení platnosti územních rozhodnutí
 • vydává kolaudační souhlas stavby
 • vydává písemný souhlas s užíváním stavby

Vydává stanoviska

 • sděluje stanoviska dle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • sděluje stanoviska ke stavebním záměrům z hlediska územního plánu hl.m.Prahy pro zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001Sb.
 • spolupracuje s odbory MHMP zejména OST (stížnosti, odvolání, vyjádření, rozhodnutí)
 • spolupracuje s Katastrálním úřadem hl.m.Prahy (mapové podklady, vlastnická práva, sdělení, šetření) a dotčenými správními orgány

Ostatní činnosti:

 • vykonává kontrolní prohlídky staveb
 • zpracovává statistiku vydaných rozhodnutí a ostatních opatření
 • zajišťuje archivaci spisů a zpracované agendy
 • KONTAKTY
Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Eva Langová A502/A 267 093 403 eva.langova@praha10.cz vedoucí oddělení územního řízení
Karolína Škachová A/502B 267 093 259 karolina.skachova@praha10.cz referent územního a společného řízení, Vinohrady, Malešice, Strašnice
Hana Boušková A/503 267 093 605 hana.bouskova@praha10.cz referent územního a společného řízení, stavby veřejných sítí, telekomunikační stavby
Kateřina Stopková A/503 267 093 331 katerina.stopkova@praha10.cz referent územního a společného řízení, Záběhlice, Michle - východ
Marie Šavrdová A/500 267 093 355 marie.savrdova@praha10.cz

referent reklamy a stánky

Dominika Vernerová A/501 267 093 582 dominika.vernerova@praha10.cz referent územního a společného řízení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10