Oddělení územního řízení

Jméno a příjmení:Eva Langová

Funkce:vedoucí oddělení územního řízení

Telefon:267 093 403

E-mail:eva.langova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/410


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Boušková Hana K/408 267 093 605267 093 605 referent územního a společného řízení
Klimundová Hana K/407 267 093 417267 093 417 referent/ka územního a společného řízení
Langová Eva K/410 267 093 403267 093 403 vedoucí oddělení územního řízení
Stopková Kateřina K/408 267 093 331267 093 331 referent územního a společného řízení
Šavrdová Marie K/407 267 093 355267 093 355 referent/ka územního řízení a stavby pro reklamu,
Škachová Karolína K/409 267 093 259267 093 259 referent územního a společného řízení
Tajovská Štěpánka K/407 267 093 123267 093 123 referent/ka územního a společného řízení

Oddělení vykonává činnost obecného stavebního úřadu ve smyslu stavebního zákona v kompetencích přenesených Statutem hl.m. Prahy na ÚMČ v oblasti územního řízení a v oblasti umisťování a povolování staveb pro reklamu a reklamních zařízení, staveb stánků a tržišť.
V rámci této činnosti v oblasti územního řízení s výjimkou případů Statutem hl.m.Prahy nesvěřených – tj. mimo světelné signalizační zařízení a nosných konstrukcí pro dopravně informační systémy a dopravní značení:

 • vede samostatná územní řízení
 • vede zjednodušená územní řízení
 • vede společná územní a stavební řízení
 • stanoví technickou část obsahu veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlas
 • vydává územně plánovací informace
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • povoluje výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu v hl.m.Praze
 • povoluje prodloužení platnosti územních rozhodnutí
 • vydává kolaudační souhlas stavby
 • vydává písemný souhlas s užíváním stavby

Vydává stanoviska:

 • sděluje stanoviska dle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • sděluje stanoviska ke stavebním záměrům z hlediska územního plánu hl.m.Prahy pro zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001Sb.
 • spolupracuje s odbory MHMP zejména OST (stížnosti, odvolání, vyjádření, rozhodnutí)
 • spolupracuje s Katastrálním úřadem hl.m.Prahy (mapové podklady, vlastnická práva, sdělení, šetření) a dotčenými správními orgány

Ostatní činnosti:

 • vykonává kontrolní prohlídky staveb
 • zpracovává statistiku vydaných rozhodnutí a ostatních opatření
 • zajišťuje archivaci spisů a zpracované agendy