Oddělení technické správy a služeb

Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Kučerová Jana C/405 267 093 498267 093 498 technický referent
 • spravuje movitý a nemovitý majetek v užívání ÚMČ po stránce materiální, technické a provozní.
 • zajišťuje a koordinuje investiční akce spojené s opravami a údržbou ÚMČ.
 • v prostorách ÚMČ metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost správní firmy PRAHA 10 - Majetková, a.s. v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou.
 • zajišťuje veškeré revize.
 • zajišťuje ve spolupráci likvidaci odpadů.
 • zajišťuje v koordinaci recepční službu a ostrahu budov UMČ.
 • zajišťuje oblast BOZP a PO včetně školení.
 • zajišťuje nákup energií pro budovu úřadu.
 • zajišťuje službu provozu dětského koutku pro veřejnost v budově ÚMČ. Rodiče tam mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let.
 • zajišťuje po stránce technické a materiální průběh voleb na území Prahy 10.
 • zajišťuje možnost stálé provozuschopnosti budovy i přes stáří a špatný stav budovy, kdy je v řešení nutnost komplexní rekonstrukce.
 • zprovoznil pro zrakově postižené občany kompletní navigační a informační systém, který se průběžně aktualizuje.
 • zprovoznil nový orientační systém budovy pro návštěvníky ÚMČ P10.
 • zajišťuje bezplatné zapůjčení vysoušecích zařízení občanům Prahy 10 v případě havárií apod.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10