Referát čistoty

Jméno a příjmení:Roman Kaštovský

Funkce:vedoucí referátu čistoty

Telefon:267 093 365

E-mail:roman.kastovsky@praha10.cz

Budova, kancelář:K/525


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jeřábek Jiří K/526 267 093 544267 093 544 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kaštovský Roman K/525 267 093 365267 093 365 vedoucí referátu čistoty
Kratochvíl Lukáš K/526 267 093 357267 093 357 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kunt Daniel K/526 267 093 444267 093 444 odpadový specialista

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

vedoucí referátu Ing. Roman Kaštovský

 • řídí a koordinuje práci referátu
 • zabývá se řízením a kontrolou činností v úseku čistoty a nakládání s komunálním odpadem
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se čistoty a odpadů
 • připravuje a zabezpečuje ekoosvětové akce MČ Praha 10

referent kontroly odpadů a čistoty Jiří Jeřábek, DiS.

 • zabývá se kontrolní činností na úseku celoplošného úklidu chodníků a čistoty veřejných ploch pro oblast Vršovice, Vinohrady, Michle a Strašnice (západ), Záběhlice
 • zabývá se problematikou komunálního odpadu na území městské části a kontrolou stanovišť tříděného a velkoobjemového odpadu; určuje rozmístění kontejnerů separovaného a objemného odpadu 
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů v oblasti čistoty a nakládání s komunálními odpady
 • zajišťuje odstraňování nepovolených skládek odpadů
 • zadává a kontroluje činnost osob v režimu obecně prospěšných prací
 • dle vyhlášky HMP o odpadech zajišťuje odstraňování sběrných nádob směsného odpadu z veřejných ploch a vede jednání s vlastníky domů

koordinátor úklidu a svozu odpadu Lukáš Kratochvíl 

 • koordinuje úklidové činnosti zabezpečované radnicí a svoz komunálního odpadu na území městské části
 • stanovuje poplatek za užívání veřejného prostranství městské zeleně za účelem záborů
 • zajišťuje kontrolní činnost provozu farmářských tržišť

odpadový specialista Daniel Kunt

 • zabývá se kontrolní činností na úseku celoplošného úklidu chodníků a čistoty veřejných ploch pro oblast Malešice a Záběhlice
 • zajišťuje kontrolu stanovišť tříděného a velkoobjemového odpaduného a objemného odpadu 
 • zajišťuje odstraňování nepovolených skládek odpadů
 • zadává a kontroluje činnost osob v režimu obecně prospěšných prací

Hlášení závad, nedostatků, podnětů: