Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

Jméno a příjmení:Anna Chochulová

Funkce:vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí a práce

Telefon:267 093 219

E-mail:anna.chochulova@praha10.cz

Budova, kancelář:V/312b


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Ambrožová Cantillová Klára V/307 267 093 516267 093 516 sociální pracovnice
Fendrychová Jana V/306 267 093 215267 093 215 sociální pracovnice
Florian David V/312 267 093 266267 093 266 vedoucí referátu kurátorů pro mládež
Hypšová Pavlína V/307 267 093 140267 093 140 sociální pracovnice
Chochulová Anna V/312b 267 093 219267 093 219 vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí a práce
Janošková Adéla V/309 267 093 383267 093 383 sociální pracovnice
Kolaříková Marta V/308 267 093 503267 093 503 sociální pracovnice
Kopecká Renata V/305 267 093 297267 093 297 vedoucí referátu pro práci s rodinou a dětmi
Melmuková Kristýna V/309 267 093 570267 093 570 sociální pracovnice
Nováková Zdeňka V/313 267 093 571267 093 571 sociální pracovnice
Sosnová Martina V/313 267 093 334267 093 334 sociální pracovnice
Stupáková Zuzana V/311 267 093 223267 093 223 kurátor pro mládež
Tesárková Pavla V/317 267 093 669267 093 669 administrativní a spisová/ý pracovnice/pracovník
Veselá Radka V/308 267 093 657267 093 657 sociální pracovnice
Zárubová Eva V/306 267 093 238267 093 238 sociální pracovnice
Žahourová Kristýna V/310 267 093 294267 093 294 sociální pracovnice

OSPOD ÚMČ Praha 10 vykonává činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

  • řeší komplexně problematiku rodin a ochranu oprávněných zájmů dětí;
  • poskytuje poradenství v sociálně-právní ochraně dětí, v případě neshod v manželství, při problémech po rozvodu, při řešení otázky styku rodičů s dětmi;
  • zprostředkovává žádosti o náhradní rodinnou péči (osvojení, poručenskou  a pěstounskou péči);
  • vede praxi studentů z Vyšší odborné školy sociálně právní, z církevní sociální školy a Filozofické fakulty UK - obor sociální práce a dalších obdobných škol;