Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

Jméno a příjmení:Anna Chochulová

Funkce:vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí a práce

Telefon:267 093 219

E-mail:anna.chochulova@praha10.cz

Budova, kancelář:A/104


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Beňušová Ivana B/138 267 093 296267 093 296 sociální pracovnice
Fendrychová Jana A/101a 267 093 215267 093 215 sociální pracovnice
Florian David B/121 267 093 266267 093 266 vedoucí referátu kurátorů pro mládež
Hejlová Lenka A/110D 267 093 669267 093 669 administrativní a spisová pracovnice
Hrazdírová Adéla A/100C 267 093 503267 093 503 sociální pracovnice
Hypšová Pavlína B/121 267 093 140267 093 140 sociální pracovnice
Chochulová Anna A/104 267 093 219267 093 219 vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí a práce
Kolaříková Marta B/134 267 093 220267 093 220 kurátor pro mládež
Kopecká Renata A/101 267 093 297267 093 297 vedoucí referátu pro práci s rodinou a dětmi
Nováková Zdeňka B/137 267 093 571267 093 571 sociální pracovnice
Simonová Tereza A/103 267 093 383267 093 383 sociální pracovnice
Sosnová Martina A/100C 267 093 334267 093 334 sociální pracovnice
Stupáková Zuzana B/134 267 093 223267 093 223 kurátor pro mládež
Šachová Kateřina A/101 267 093 546267 093 546 sociální pracovnice
Veselá Radka A/103 267 093 657267 093 657 sociální pracovník
Vukadinovičová Suzana B/137 267 093 218267 093 218 sociální pracovnice
Zelená Karolína A/102 267 093 238267 093 238 sociální pracovnice
Žahourová Kristýna A/102 267 093 294267 093 294 sociální pracovnice

OSPOD ÚMČ Praha 10 vykonává činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

  • řeší komplexně problematiku rodin a ochranu oprávněných zájmů dětí;
  • poskytuje poradenství v sociálně-právní ochraně dětí, v případě neshod v manželství, při problémech po rozvodu, při řešení otázky styku rodičů s dětmi;
  • zprostředkovává žádosti o náhradní rodinnou péči (osvojení, poručenskou  a pěstounskou péči);
  • vede praxi studentů z Vyšší odborné školy sociálně právní, z církevní sociální školy a Filozofické fakulty UK - obor sociální práce a dalších obdobných škol;

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10