Oddělení zřízených organizací a zdravotnictví

Aktuality k činnosti oddělení najdete na sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10 - zde.

Náplň práce a úkoly: 

 • plní úkoly zřizovatele pro organizace zřízené městskou částí Praha 10 v oblasti působnosti sociálního odboru (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.);
 • ekonomická agenda, rozpočet – odvětví sociální věci – oblast zřízených organizací a zdravotnictví;
 • zajišťuje agendu sociálních pohřbů;
 • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí studentů z dětských domovů a pěstounské péče  v rámci programu ,,Podpory studia - Studentský dům“ ;
 • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí uživatelů tísňové péče v rámci projektu „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“;
 • soustřeďuje a analyzuje informace o situaci a vývoji v oblasti zdravotnických služeb na území MČ Praha 10 a zpracovává výstupy na základě analýzy získaných dat.

 

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jan Jeglík A/108b 267 093 323267 093 323 vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnic

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jan Jeglík A/108b 267 093 323267 093 323 vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnic
Petra Jonášová A/108a 267 093 581267 093 581 vedoucí referátu sociální a zdravotní péče
Kateřina Nováková A/109b 267 093 283267 093 283 metodik a kontrolorka sociálních služeb příspěvkov
Dana Liptáková A/109b 267 093 280267 093 280 administrativní a spisový pracovník
Blanka Suchá B/134 267 093 742267 093 742 ekonom
Monika Kábele A/109A 267 093 734267 093 734 sociální pracovnice

Náplň práce a úkoly oddělení

 • plní úkoly zřizovatele pro organizace zřízené městskou částí Praha 10 v oblasti působnosti sociálního odboru (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.);
 • ekonomická agenda, rozpočet – odvětví sociální věci – oblast zřízených organizací a zdravotnictví;
 • zajišťuje agendu sociálních pohřbů;
 • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí studentů z dětských domovů a pěstounské péče  v rámci programu ,,Podpory studia - Studentský dům“ ;
 • zpracovává a zajišťuje vyřízení žádostí uživatelů tísňové péče v rámci projektu „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“;
 • soustřeďuje a analyzuje informace o situaci a vývoji v oblasti zdravotnických služeb na území MČ Praha 10 a zpracovává výstupy na základě analýzy získaných dat.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.