Rok 2021

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace a Přílohy
31.12.2021 03.01.2022

Reklamní zařízení umístěná na pozemcích MČ Praha 10 (PDF, 285 kB)

Přílohy:

č. 1 - Seznam reklamních zařízení (PDF, 638 kB)

29.12.2021 03.01.2022

Seznam poskytnutých bytů v zájmu obce za období 1.1.2019 do 30.11.2021 (PDF, 262 kB)

Přílohy:

č. 1 - Seznam poskytnutých bytů (PDF, 377 kB)

22.12.2021 27.12.2021 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 3164/1, k.ú. Strašnice (PDF, 306 kB)
23.12.2021 23.12.2021

Stavební projekty pro rok 2022 (PDF, 294 kB)

Přílohy:

č. 1 - Seznam stavebních projektů (PDF, 435 kB)

22.12.2021 22.12.2021

Finanční prostředky vyplacené SVJ (PDF, 260 kB)

Přílohy:

č. 1 - Přehled fiančních prostředků (XLS, 69 kB)

10.12.2021 14.12.2021 Stavební povolení SZ OST 373804/2021/Ro (PDF, 289 kB)
06.12.2021 06.12.2021 Čestné občanství (PDF, 324 kB)
02.12.2021 03.12.2021

Informace k projektu ZŠ V Olšinách (PDF, 322 kB)

Přílohy:

č. 1 - Vizualizace (PDF, 7,62 MB)

01.12.2021 02.12.2021 Finanční prostředky vyplacené firmě Charhas, s.r.o. (PDF, 266 kB)
30.11.2021 02.12.2021 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 3164/1, k.ú. Strašnice (PDF, 297 kB)
26.11.2021 02.12.2021

Stavební úpravy v objektu č.p. 1441, k.ú. Vršovice (PDF, 304 kB)

Přílohy:

č. 1 - Stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy (PDF, 1,11 MB)

č. 2 - Stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy (PDF, 1,26 MB)

č. 3 - Stanovisko MHMP (PDF, 2,63 MB)

č. 4 - email MČ Praha 10 (PDF, 441 kB)

č. 5 - Výzva (PDF, 542 kB)

29.11.2021 02.12.2021 Dokumentace k domům č.p. 3287, 3384, 3338, 3306 a 3307 (PDF, 282 kB)
29.11.2021 30.11.2021 Parkovací zóny (PDF, 301 kB)
24.11.2021 25.11.2021 Oprava chodníku v ulici V Korytech (PDF, 305 kB)
12.11.2021 18.11.2021 Stavební práce v objektu bytového domu č.p. 867, Na Louži 14 (PDF, 289 kB)
11.11.2021 15.11.2021 Projekt areálu bývalé továrny Koh-i-noor (PDF, 317 kB)

Přílohy:

č. 1 - Stanovisko Komise územního rozvoje (PDF, 238 kB)

05.11.2021 08.11.2021 Kontrola úplnosti dokumentace pro provedení stavby, proplacení faktury (PDF, 344 kB)
02.11.2021 04.11.2021

Kolaudace jednotek v domě Francouzská 765/50 (PDF, 285 kB)

Přílohy:

č. 1 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 556 kB)

č. 2 - Kolaudační souhlas (PDF, 958 kB)

21.10.2021 22.10.2021 Potřeby rodin dětí s postižením (PDF, 276 kB)
18.10.2021 22.10.2021

Revitalizace ulice Starostrašnická (PDF, 314 kB)

Přílohy:

č. 1 - Studie (PDF, 3,65 MB)

č. 2 - Smlouva o dílo vč. zadávací dokumetace (PDF, 8,42 MB)

18.10.2021 20.10.2021

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací za roky 2013 až 2021 (PDF, 270 kB)

Přílohy:

č. 1 - Rozhodnutí S-MHMP 1395945/2013 (PDF, 4,58 MB)

č. 2 - Rozhodnutí S-MHMP 1076291/2014 (PDF, 3,25 MB)

č. 3 - Rozhodnutí S-MHMP 2086448/2015 (PDF, 306 kB)

č. 4 - Rozhodnutí S-MHMP 2032718/2015 (PDF, 314 kB)

č. 5 - Rozhodnutí S-MHMP 213602/2015 (PDF, 381 kB)

č. 6 - Rozhodnutí S-MHMP 1923446/2016 (PDF, 317 kB)

č. 7 - Rozhodnutí S-MHMP 1373139/2016 (PDF, 308 kB)

č. 8 - Rozhodnutí S-MHMP 102176/2016 (PDF, 354 kB)

č. 9 - Rozhodnutí S-MHMP 39248/2016 OKC (PDF, 731 kB)

č. 10 - Rozhodnutí S-MHMP 797177/2017 (PDF, 304 kB)

č. 11 - Rozhodnutí S-MHMP 381466/2017 (PDF, 335 kB)

č. 12 - Rozhodnutí S-MHMP 490385/2018 (PDF, 668 kB)

č. 13 - Rozhodnutí S-MHMP 405864/2019/STR (PDF, 2,10 MB)

č. 14 - Rozhodnutí S-MHMP 402138/2019/STR (PDF, 3,98 MB)

č. 15 - Rozhodnutí S-MHMP 589925/2021 (PDF, 289 kB)

15.10.2021 20.10.2021

Vydaná rozhodnutí dle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, za období od 1.7.2021 do 30.9.2021 (PDF, 314 kB)

Přílohy: 

č. 1 - Rozhodnutí - společné rozhodnutí (PDF, 226 kB)

č. 2 - Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby (PDF, 251 kB)

č. 3 - Rozhodnutí - územní rozhodnutí (PDF, 1,33 MB)

19.10.2021 20.10.2021 Náklady na rekonstrukci budovy radnice (PDF, 186 kB)
12.10.2021 18.10.2021 Etapizovaná revitalizace parku Solidarita (PDF, 303 kB)
11.10.2021 13.10.2021 Zavedení parkovacích zón na území MČ Praha 10 (PDF, 327 kB)
08.10.2021 11.10.2021 Počet vydaných parkovacích karet pro držitele ZTP, příp. ZTP/P včetně podmínek výdeje a držení (PDF, 275 kB)
11.10.2021 11.10.2021 Zajištění ostrahy úřadu (PDF, 125 kB)
05.10.2021 07.10.2021 Podmínky platnosti stavebního povolení k výstavbě Traumacentra FNKV při změně projektu (PDF, 306 kB)
01.10.2021 05.10.2021

Projekt areálu bývalé továrny Koh-i-noor (PDF, 304 kB)

Přílohy:

č. 1 - Stanovisko Komise územního rozvoje (PDF, 238 kB)

04.10.2021 05.10.2021 Reklamní zařízení pozemku 1346/3 (PDF, 287 kB)
13.09.2021 20.09.2021

Informace o správním řízení vedeném pod spis. zn. P10-219918/2021 (PDF, 317 kB)

Přílohy:

č. 1 - Spisový materiál (PDF, 12 MB)

17.09.2021 17.09.2021 Rekonstrukce radnice MČ Praha 10 (PDF, 323 kB)
17.09.2021 17.09.2021 Spolupráce se ZdrSem (PDF, 273 kB)
15.09.2021 16.09.2021 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2548/1, k.ú. Michle (PDF, 300 kB)
10.09.2021 13.09.2021

Rozpočet MČ Praha 10 za období 2010 až 2021 (PDF, 334 kB)

Přílohy:

č. 1a - rozpočet rok 2010 (XLS, 1,29 MB)

č. 1b - rozpočet rok 2011 (XLS, 902 kB)

č. 1c - rozpočet rok 2012 (XLS, 711 kB)

č. 1d - rozpočet rok 2013 (XLS, 1,02 MB)

č. 1e - příjmy rok 2010 (PDF, 48,8 kB)

č. 1f - příjmy rok 2011 (PDF, 47,2 kB)

č. 1g - příjmy rok 2012 (PDF, 46,1 kB)

č. 1h - příjmy rok 2013 (PDF, 46,1 kB)

č. 2a - rozpočet rok 2014 (XLS, 1,50 MB)

č. 2b - rozpočet rok 2015 (XLS, 1,10 MB)

č. 2c - rozpočet rok 2016 (XLS, 1,33 MB)

č. 2d - rozpočet rok 2017 (XLS, 1,57 MB)

č. 2e - příjmy rok 2014 (PDF, 47 kB)

č. 2f - příjmy rok 2015 (PDF, 44,4 kB)

č. 2g - příjmy rok 2016 (PDF, 43,6 kB)

č. 2h - příjmy rok 2017 (PDF, 47 kB)

č. 3a - rozpočet rok 2018 (XLS, 1,55 MB)

č. 3b - rozpočet rok 2019 (XLS, 1,66 MB)

č. 3c - rozpočet rok 2020 (XLS, 1,49 MB)

č. 3d - rozpočet rok 2021 (XLS, 88,5 kB)

č. 3e - příjmy rok 2018 (PDF, 50,9 kB)

č. 3f - příjmy rok 2019 (PDF, 53,9 kB)

č. 3g - příjmy rok 2020 (PDF, 53,9 kB)

č. 3h - příjmy rok 2021 (PDF, 48,6 kB)

č. 4a - právní služby (XLS, 37 kB)

č. 4b - sport, kultura, právní služby (XLS, 44 kB)

01.09.2021 03.09.2021

Pronájem pozemku parc. č. 2078/341, k.ú. Záběhlice (PDF, 319 kB)

Přílohy:

č. 1 - Smlouva o nájmu pozemku (PDF, 1,73 MB)

01.09.2021 03.09.2021 Rekonstrukce radnice MČ Praha 10 (PDF, 320 kB)
31.08.2021 03.09.2021 Rekonstrukce bytů v domě Raffaelova 7 (PDF, 321 kB)
01.09.2021 03.09.2021 Informace ke kulturnímu centru Vzlet (PDF, 312 kB)
25.08.2021 25.08.2021 Počty vedoucích pracovníků (PDF, 273 kB)
23.08.2021 25.08.2021 Usnesení Rady MČ Praha 10 (PDF, 288 kB)
18.08.2021 18.08.2021 Zábor veřejného prostranství (PDF, 326 kB)
18.08.2021 18.08.2021 Převod bytové jednotky v ulici Taškentská 1414/6 (PDF, 331 kB)
11.08.2021 13.08.2021 Koncepce rozvoje mateřských škol na území MČ Praha 10 (PDF, 302 kB)
12.08.2021 13.08.2021 Reklamní zařízení na pozemku 2548/2, k.ú. Michle (PDF, 290 kB)
12.08.2021 13.08.2021 Reklamní zařízení na pozemku 2566, k.ú. Michle (PDF, 290 kB)
12.08.2021 13.08.2021 Reklamní zařízení na pozemku 2552, k.ú. Michle (PDF, 284 kB)
12.08.2021 13.08.2021 Reklamní zařízení na pozemku 2548/1, k.ú. Michle (PDF, 290kB)
12.08.2021 13.08.2021 Reklamní zařízení na pozemku 1973/95, k.ú. Vršovice (PDF, 287 kB)
05.08.2021 12.08.2021 Výčet žádostí (stavební povolení, ohlášení) nebo rozhodnutí řešených stavebním odborem v domě 28. pluku 524/25, Praha 10 (PDF, 298 kB)
11.08.2021 12.08.2021 Zahradní kompostéry (PDF, 306 kB)
02.08.2021 09.08.2021

Nahlížení do spisu stavební dokumentace (PDF, 285 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Záznam o nahlédnutí do spisu (PDF, 434 kB)

06.08.2021 09.08.2021 Profily na sociálních sítích a kampaň v rámci čistoty veřejného prostoru (PDF, 274 kB)
05.08.2021 09.08.2021

Převod bytové jednotky v ulici Taškentská 1414/6 (PDF, 353 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Přehled plateb (PDF, 888 kB)

Příloha č. 2 - Upomínka (PDF, 25 kB)

Příloha č. 3 - Upomínka (PDF, 24,5 kB)

26.07.2021 09.08.2021 Modré zóny a vyhrazené parkovací stání (PDF, 284 kB)
22.07.2021 02.08.2021

Rekonstrukce chodníku v parku mezi ulicemi Novorossijská 14 a 16 (PDF, 340 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Faktura č. 20210002 (PDF, 507 kB)

Příloha č. 2 - Faktura č. 20210003 (PDF, 577 kB)

Příloha č. 3 - Cenová nabídka Andiro realizace s.r.o. ze dne 10. 11. 2020, varianta B (PDF, 268 kB)

Příloha č. 4 - Cenová nabídka Andiro realizace s.r.o. ze dne 10. 11. 2020, varianta A (PDF, 248 kB)

Příloha č. 5 - Cenová nabídka MĚŠŤÁK - SEVER s.r.o. ze dne 27. 10. 2020 (PDF, 943 kB)

23.07.2021 27.07.2021

Poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí), dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za období od 1. 4. - 30. 6. 2021 (PDF, 790 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Uzemní rozhodnutí P10-104359/2021 (PDF, 12 MB)

23.07.2021

28.07.2021

23.07.2021

09.08.2021

Převod bytové jednotky č. 141/20, Taškentská 1414/6 (PDF, 334 kB)

Opakované vypravení (PDF, 303 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Usnesení ZMČ Praha 10 č. 22/3/2021 ze dne 25.1.2021 (PDF, 220 kB)

Příloha č. 2 - Dopis ze dne 22. 2. 2021 (PDF, 0,99 MB)

Příloha č. 3 - Usnesení ZMČ Praha 10 č. 22/4/2021 ze dne 25.1.2021 (PDF, 225 kB)

Příloha č. 4 - Prováděcí předpis privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (PDF, 614 kB)

21.07.2021 22.07.2021

Poskytnutí kopií listin v rámci stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů na území MČ Praha 10 (PDF, 677 kB)

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Byty Limuzská 8 – rekonstrukce – Rozhodnutí stavební povolení (PDF, 3,38 MB)

Příloha č. 2 - Práčské sýpky – Rozhodnutí stavební povolení (PDF, 5,74 MB)

Příloha č. 3 - Rezidence Novostrašnická - Územní rozhodnutí (PDF, 13,2 MB)

Příloha č. 4 - Malešický háj – Rozhodnutí – společné rozhodnutí (PDF, 20,1 MB)

29.06.2021 01.07.2021 Informace o stavu jednotlivých stavebních řízení (PDF, 312 kB)
30.06.2021 30.06.2021 Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. (PDF, 330 kB)
30.06.2021 30.06.2021

Revitalizace prostoru u kulturního domu Barikádníků (PDF, 309 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - vizualizace (JPG, 3,40 MB)

30.06.2021 30.06.2021

Revitalizace parku a prostranství kolem metra Strašnická (PDF, 320 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - vizualizace 1 (JPG, 4,02 MB)

Příloha č. 2 - vizualizace 2 (JPG, 2,13 MB)

Příloha č. 3 - vizualizace 3 (JPG, 2,31 MB)

Příloha č. 4 - smlouva o dílo včetně zadávací dokumentace (PDF, 8,42 MB)

29.06.2021 30.06.2021 Jarovská promenáda (PDF, 344 kB)
22.06.2021 25.06.2021 Informace o privatizaci bytů (PDF, 291 kB)
15.06.2021 21.06.2021 Pořízení mlžítek na území Prahy 10, tzv. brčka (PDF, 269 kB)
15.06.2021 21.06.2021 Vedení správního řízení s majitelem pozemku parc.č. 4501/1, k.ú. Strašnice (PDF, 294 kB)
15.06.2021 16.06.2021

Seznam pozemků svěřených do správy MČ Praha 10 (PDF, 280 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam pozemků (PDF, 1 MB)

11.06.2021 16.06.2021 Informace z passportu komunikace (PDF, 203 kB)
11.06.2021 15.06.2021 Vztahy s ČLR a Tchaj-wanem (PDF, 642 kB) 
10.06.2021 11.06.2021 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2950/1, k. ú. Michle (PDF, 292 kB)
08.06.2021 11.06.2021 Informace týkající se otázky slevy z nájmu bytu (PDF, 343 kB)
03.06.2021 11.06.2021 Obytný soubor Kaskády u Botiče (PDF, 309 kB)
27.05.2021 28.05.2021 Stavba "U Práčské sýpky - nový projekt" (PDF, 317 kB)
24.05.2021 27.05.2021

Poskytnutí obsahu spisu jehož součástí je dokument č.j. P10-152585/2020 (PDF, 281 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - IS OBN ze dne 4.11.2020 (PDF, 253 kB)

Příloha č. 2 - IS OOS ze dne 4.11.2020 (PDF, 255 kB)

Příloha č. 3 - Dodejka P10-158887/2020 (PDF, 185 kB)

Příloha č. 4 - Dodejka P10-158887/2020 (PDF, 422 kB)

Příloha č. 5 - Dopis OBN ze dne 19.11.2020 (PDF, 283 kB)

Příloha č. 6 - Dopis OBN ze dne 12.11.2020 (PDF, 274 kB)

Příloha č. 7 - Zápis z osobního jednání ze dne 2.12.2020 (PDF, 402 kB)

Příloha č. 8 - Protokol z místního šetření Průběžná 68 (PDF, 653 kB)

Příloha č. 9 - Protokol z místního šetření Ruská 182 (PDF, 694 kB)

Příloha č. 10 - Dodejka P10-168051/2020 (PDF, 192 kB)

Příloha č. 11 - Dodejka P10-168051/2020 (PDF, 439 kB)

Příloha č. 12 - Dopis OBN ze dne 19.11.2020 (PDF, 286 kB)

Příloha č. 13 - Zápis z osobního jednání ze dne 3.12.2020 (PDF, 433 kB)

Příloha č. 14 - Dodejka P10-200679/2020 (PDF, 204 kB)

Příloha č. 15 - Dodejka P10-200678/2020 (PDF, 206 kB)

Příloha č. 16 - Dopis OBN ze dne 2.12.2020 (PDF, 307 kB)

Příloha č. 17 - Dodejka P10-200034/2020 (PDF, 427 kB)

Příloha č. 18 - Dopis Městské policie hl. m. Prahy ze dne 8.12.2020 (PDF, 604 kB)

Příloha č. 19 - Dopis Policie ČR ze dne 16.12.2020 (PDF, 448 kB)

Příloha č. 20 - Dopis OBN ze dne 3.12.2020 (PDF, 328 kB)

Příloha č. 21 - Dopis OBN ze dne 3.12.2020 (PDF, 318 kB)

Příloha č. 22 - Dopis OBN ze dne 22.4.2021 (PDF, 550 kB)

26.05.2021 26.05.2021 Informace o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí odboru stavebního (PDF, 287 kB)
21.05.2021 26.05.2021 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 2256/1, k.ú. Vršovice (PDF, 282 kB)
25.05.2021 25.05.2021

Informace ke KD Eden (PDF, 288 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Usnesení RMČ Praha 10 (PDF, 2,46 MB)

20.05.2021 24.05.2021 Informace k rekonstrukci radnice Praha 10 (PDF, 328 kB)
21.05.2021 24.05.2021 Informace k domu Moskevská 374/27 (PDF, 312 kB)
14.05.2021 20.05.2021

Poskytnutí dokumentů týkající se problematiky využití a vlastnického práva k parc.č. 4071/1 k.ú. Vinohrady (PDF, 295 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Vyjádření MČ Praha 10 (PDF, 1,34 MB)

Příloha č. 2 - Žádost o zachování veřejné komunitní zahrady (PDF, 1,07 MB)

Příloha č. 3 - Vyjádření Ministerstva obrany (PDF, 331 kB)

Příloha č. 4 - Vyhodnocení připomínek veřejnosti (PDF, 1,23 MB)

Příloha č. 5 - Usnesení ZMČ Praha 10 (PDF, 175 kB)

Příloha č. 6 - Připomínka SVJ (PDF, 3,78 MB)

18.05.2021 20.05.2021 Informace k pronájmu nebytového prostoru č. 501 (bar Panda), Vršovická 840/42 (PDF, 274 kB)
17.05.2021 20.05.2021 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 1869/5, k.ú. Vršovice (PDF, 297 kB)
19.05.2021 20.05.2021

Inzerce společnosti AVE (PDF, 310 kB)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Ceník inzerce (PDF, 472 kB)

17.05.2021 18.05.2021 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 803/9, k.ú. Malešice (PDF, 289 kB)
13.05.2021 14.05.2021 Počet obdržených žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. za období od 1.1.2020 - 27.4.2021 (PDF, 313 kB)
10.05.2021 11.05.2021 Informace o rekonstrukci radnice (PDF, 332 kB)
07.05.2021 10.05.2021

Zaslání kopie spisu SZ P10-105107/2020 (PDF, 276 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 20,5 MB)

05.05.2021 06.05.2021

Řízení o dodatečném povolení stavby ve věci zateplení a zasklení lodžií domu Doubravčická 2126 (PDF, 321 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 1,36 MB)

05.05.2021 06.05.2021 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 806/17, k.ú. Malešice (PDF, 299 kB)
05.05.2021 06.05.2021

Informace vztahující se k pronájmu tzv. městských bytů na adrese Průběžná 68 a Ruská 182 za období od 07/2020 až 12/2020 (PDF, 310 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 600 kB), Příloha č. 2 (PDF, 447 kB)

05.05.2021 06.05.2021 Zahájení řízení na výstavbu bytového domu na pozemcích parc.č. 3391, 3297/26, 3297/27, 3297/28, 3297/51 a 4481/10, vše k.ú. Strašnice (PDF, 285 kB)
05.05.2021 06.05.2021 Likvidace a odvádění dešťové vody ze stavby (PDF, 289 kB)
30.04.2021 05.05.2021

Zaslání dokumentů vztahujících se k pozemku parc. č. 4323/7, k.ú. Strašnice (PDF, 291 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 661 kB), Příloha č. 2 (PDF, 1,65 MB), Příloha č. 3 (PDF, 1,11 MB), Příloha č. 4 (PDF, 1,21 MB), Příloha č. 5 (PDF, 811 kB), Příloha č. 6 (PDF, 789 kB), Příloha č. 7 (PDF, 1,23 MB), Příloha č. 8 (PDF, 276 kB), Příloha č. 9 (PDF, 268 kB), Příloha č. 10 (PDF, 341 kB)

04.05.2021 05.05.2021 Zasazené a pokácené stromy v letech 2019 a 2020 (PDF, 456 kB)
27.04.2021 30.04.2021 Informace o antigenním testování v ZŠ Břečťanová (PDF, 326 kB)
22.04.2021 26.04.2021 Informace k nesprávným rozhodnutím stavebního odboru (PDF, 343 kB)
22.04.2021 22.04.2021 Informace o stížnostech (PDF, 282 kB)
21.04.2021 22.04.2021

Zaslání rozhodnutí/dokumentů nahrazjujících rozhodnutí k pozemním stavbám projektů za období od 1.1.2021 do 31.3.2021 (PDF, 283 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 288 kB)

20.04.2021 22.04.2021 Informace o reklmaním zařízení na pozemku parc. č. 259/1, k.ú. Malešice (PDF, 290 kB)
19.04.2021 20.04.2021 Zaslání nabídek všech oslovených dodavatelů na stavební práce Přestavba MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 2a/1529 - přístavba 2 pavilonů (PDF, 274 kB)
16.04.2021 20.04.2021 Informace o správních řízení týkajících se reklamních zařízení na pozemku parc. č. 3015/1 (případně 3015/5), k. ú. Michle (PDF, 300 kB)
14.04.2021 16.04.2021 Informace o reklamním zařízení na pozemku parc. č. 2425/5, k.ú. Michle (PDF, 297 kB)
07.04.2021 14.04.2021 Činnost OSPOD, trestní oznámení z podezření týrání dítěte (PDF, 263 kB)
08.04.2021 12.04.2021 Informace o pochybeních stavebního úřadu (PDF, 309 kB)
31.03.2021 09.04.2021 Informace k rozhodnutí o stavebním povolení k objektu (plynová kotelna) v ulici Útulná 3211/11, k.ú. Strašnice (PDF, 279 kB)
31.03.2021 08.04.2021

Informace k pokácení vzrostlých stromů v Hradešínské ulici Praha 10 (PDF, 318 kB)

Přílohy:

07.04.2021 08.04.2021 Vedené správní delikty proti osobnímu motorovému vozidlu (PDF, 281 kB)
29.03.2021 31.03.2021 Informace o finančních nákladech vztahujících se k objektům KD Eden a ZŠ V Olšinách včetně zaslání dokumentů (PDF, 324 kB)
24.03.2021 25.03.2021 Dotace od MHMP (PDF, 324 kB)
22.03.2021 25.03.2021 Informace o záměru k části pozemku parc. č. 3046/1, k. ú. Michle (PDF, 272 kB)
24.03.2021 25.03.2021 Nájem bytu v BD Malešice (PDF, 360 kB)
24.03.2021 25.03.2021 Odsvěření objektu Moskevská 374/27 (PDF, 279 kB)
22.03.2021 25.03.2021 Spisové a skartační řády od 1. 1. 2005 do současnosti (PDF, 264 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 2,43 MB), Příloha č. 2 (PDF, 3,25 MB), Příloha č. 3 (PDF, 3,16 MB), Příloha č. 4 (PDF, 3,30 MB), Příloha č. 5 (PDF, 1,32 MB), Příloha č. 6 (PDF, 1,28 MB), Příloha č. 7 (PDF, 1,28 MB), Příloha č. 8 (PDF, 1,36 MB), Příloha č. 9 (PDF, 1,75 MB), Příloha č. 10 (PDF, 2,48 MB), Příloha č. 11 (PDF, 2,25 MB), Příloha č. 12 (PDF, 2,52 MB), Příloha č. 13 (PDF, 3,34 MB), Příloha č. 14 (PDF, 3,35 MB), Příloha č. 15 (PDF, 3,35 MB)

22.03.2021 23.03.2021

Informace z kontrol - porušení 3E (PDF, 203 kB)

Přílohy:
1 (PDF, 1,69 MB), 2 (PDF, 457 kB)

12.03.2021 17.03.2021 Informace o uzavřených smlouvách s vlastníky nemovitostí - veřejné prostranství, veřejná zeleň-zeleň městská a krajinná (PDF, 323)
12.03.2021 17.03.2021 Poskytnutí kopií listin (stavební řízení) týkajících se výstavby vybraných bytových projektů (PDF, 291 kB)
10.03.2021 12.03.2021 Soudní spory vedené proti MČ Praha 10 od 1. 1. 2010 z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků vymezených jako veřejné prostranství (PDF, 299 kB)
08.03.2021 09.03.2021

Informace k soutěži o dílo - Pocta J. Haukové a J. Chalupeckému (PDF, 356 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 622 kB)

01.03.2021 05.03.2021

Informace ke zrušení sběrného stanoviště tříděného odpadu v ulici Běžná, Praha 10 (PDF, 1,15 MB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 1,33 MB), Příloha č. 2 (PDF, 23 MB)

02.03.2021 04.03.2021 Umístění reklamního zařízení, pozemek parc. č. 1869/5, k.ú. Vršovice (PDF, 294 kB)
02.03.2021 04.03.2021 Umístění reklamního zařízení, pozemek parc. č. 1346/3 a 1346/1, k.ú. Vršovice (PDF, 294 kB)
02.03.2021 04.03.2021 Umístění reklamního zařízení, pozemek parc. č. 1346/3, k.ú. Vršovice (PDF, 294 kB)
02.03.2021 03.03.2021 Informace o odstupném (PDF, 316 kB)
01.03.2021 03.03.2021

Informace ke zřízení příspěvkových organizací, právnických osob a veřejným zakázkám ve spojitosti se zák. č. 134/2016 Sb. (PDF, 374 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 8,83 MB)

01.03.2021 03.03.2021 Informace k nesprávným úředním rozhodnutím (PDF, 323 kB)
26.02.2021 03.03.2021

Zaslání kopií listin (stavební povolení a kolaudační rozhodnutí) k budově č.p. 1880 na pozemku parc. č. 3500, k. ú. Vinohrady (PDF, 277 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 450 kB), Příloha č. 2 (PDF, 1,14 MB), Příloha č. 3 (PDF, 891 kB)

25.02.2021 03.03.2021 Informace k záměru s budovami a pozemky Černokostelecká 93 a Malínská 1 (PDF, 314 kB)
25.02.2021 03.03.2021 Zaslání cenových nabídek na stavební práce Přístavba MŠ U Vršovického nádraží/Sámova (PDF, 273 kB)
16.02.2021 17.02.2021 Informace o uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence (PDF, 263 kB)
16.02.2021 17.02.2021

Informace k průběhu a realizaci soutěže o dílo "Pocta Jiřině Haukové a Oldřichu Chalupeckému" (PDF, 341 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 1,81 MB), Příloha č. 2 (PDF, 815 kB)

17.02.2021 17.02.2021 Informace o bezdůvodném obohacení za užívání pozemků (PDF, 312 kB)
15.02.2021 16.02.2021 Informace o postihu v důsledku nesprávného rozhodnutí (PDF, 287 kB)
10.02.2021 12.02.2021 Záměr na využití budov a pozemků Černokostelecká 93 a Malínská 1 (PDF, 266 kB)
03.02.2021 09.02.2021 Umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2541/1, k. ú. Michle (PDF, 311 kB)
02.02.2021 03.02.2021

Informace o odměnách (PDF, 262 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 418 kB)

02.02.2021 03.02.2021 Hlídač státu (PDF, 319 kB)
01.02.2021 02.02.2021

Parkovací zóny na Praze 10 (PDF, 326 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 4,06 MB), Příloha č. 2 (PDF, 5,97 MB)

27.01.2021 29.01.2021 Dotace od Magistrátu hl. m. Prahy (PDF, 328 kB)
29.01.2021 29.01.2021 Skončení pracovního poměru vedoucího odboru (PDF, 258 kB)
20.01.2021 29.01.2021 Parkovací zóny (PDF, 346 kB)
25.01.2021 27.01.2021

Zaslání kopií rozhodnutí vydaných dle zák. č. 183/2006 Sb. za období od 1.10.2020 do 31.12.2020 (PDF, 684 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 290 kB), Příloha č. 2 (PDF, 602 kB), Příloha č. 3 (PDF, 171 kB), Příloha č. 4 (PDF, 237 kB), Příloha č. 5 (PDF, 287 kB), Příloha č. 6 (PDF, 10,9 MB), Příloha č. 7 (PDF, 212 kB), Příloha č. 8 (PDF, 128 kB), Příloha č. 9 (PDF, 129 kB), Příloha č. 10 (PDF, 124 kB), Příloha č. 11 (PDF, 322 kB), Příloha č. 12 (PDF, 924 kB), Příloha č. 13 (PDF, 138 kB), Příloha č. 14 (PDF, 227 kB), Příloha č. 15 (PDF, 246 kB), Příloha č. 16 (PDF, 109 kB), Příloha č. 17 (PDF, 142 kB), Příloha č. 18 (PDF, 272 kB), Příloha č. 19 (PDF, 458 kB), Příloha č. 20 (PDF, 753 kB)

26.01.2021 27.01.2021 Informace k uměleckému billboardu (PDF, 311 kB)
20.01.2021 21.01.2021 Zbourání domu č. 100 na pozemku parc. č. 3099/1, k.ú. Michle (PDF, 315 kB)
12.01.2021 15.01.2021 Zóny placeného stání (PDF, 342 kB)
12.01.2021 13.01.2021 Umístění uměleckého díla Hauková-Chalupecký (PDF, 338 kB)
11.01.2021 11.01.2021 Poradentské a konzultační služby za roky 2018, 2019, 2020 u zaměstnanců a smluvních vztahů MČ Praha 10 (PDF, 352 kB)
07.01.2021 08.01.2021 Rozhodnutí o přestupku (PDF, 280 kB)
07.01.2021 07.01.2021 Uzavření úřadu (PDF, 319 kB)
06.01.2021 06.01.2021 Odstranění vraku (PDF, 326 kB)
04.01.2021 06.01.2021 Modré zóny (PDF, 265 kB)
04.01.2021 06.01.2021

Zbourání domu č. 100 na pozemku parc. č. 3099/1, k.ú. Michle (PDF, 282 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 216 kB)

04.01.2021 06.01.2021 Klub seniorů (PDF, 330 kB)
04.01.2021 06.01.2021

Informace týkající se kanceláře starostky a tiskového oddělení (PDF, 302 kB)

Přílohy:
Příloha č. 1 (PDF, 187 kB), Příloha č. 2 (PDF, 3,16 MB), Příloha č. 3 (PDF, 603 kB), Příloha č. 4 (PDF, 1,02 MB)