Oddělení evidence hospodářské činnosti

Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Čuchalová Jaroslava V/602 267 093 129267 093 129 vedoucí referátu daní kontroly a SF
Gasparjan Natalija V/617 267 093 234267 093 234 účetní PAP
Holubová Jitka V/617 267 093 306267 093 306 ekonomka hospodářské činnosti
Riegerová Ladislava V/601 267 093 284267 093 284 účetní kontroly SF
Synáčková Lenka V/601 267 093 330267 093 330 účetní kontroly SF
Tintová Ivana V/601 267 093 351267 093 351 referent kontroly SF
Vesecká Marie V/617 267 093 631267 093 631 vedoucí referátu ekonomiky

Oddělení evidence hospodářské činnosti plní zejména tyto úkoly: 
(dle příslušných zákonů a v souladu s příslušnými obecně závaznými vyhláškami)
 

  • zajišťování vedení účetnictví zdaňované činnosti,
  • vedení správních firem v oblasti účetnictví,
  • vedení příslušné daňové evidence pro potřeby daně z přidané hodnoty,
  • vyhotovení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob,
  • zpracování plánu hospodaření zdaňované činnosti na následující rok,
  • periodické zpracování rozborů hospodaření zdaňované činnosti,
  • připravování a provádění inventarizace majetku a závazků,
  • zpracování agendy pomocného analytického přehledu (PAP).
     

Podrobněji viz Schéma organizační struktury (PDF, 2,2 MB).