Oddělení evidence hospodářské činnosti

Stručná charakteristika náplně práce oddělení evidence hospodářské činnosti:

  • eviduje veškerý komerčně využívaný obecní majetek a ostatní hospodářské aktivity v rámci hospodářské činnosti
  • financuje hospodářské činnosti, prověřuje finanční toky jednotlivých odborů a optimalizuje jejich využití
  • stanovuje závazné účetní postupy evidence hospodářské činnosti, jak z hlediska dodržování zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, tak i zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • kontroluje evidenci, financování i využití obecního majetku, které provádí přímo Úřad městské části Praha 10 nebo cizí správní firma
  • navrhuje metody optimálního využívání obecního majetku a veškerých aktiv hospodářské činnosti Prahy 10

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bohumil Červíček A/311 267 093 354267 093 354 vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti

Personální obsazení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bohumil Červíček A/311 267 093 354267 093 354 vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
Lakis Jordanidis A/200 267 093 129267 093 129 vedoucí referátu daní, kontroly a SF
Karla Bařinková A/200 267 093 390267 093 390 účetní kontroly SF
Lenka Synáčková A/200 267 093 330267 093 330 účetní kontroly SF
Jitka Holubová A/313 267 093 306267 093 306 ekonomka hospodářské činnosti
Marie Vesecká A/313 267 093 631267 093 631 vedoucí referátu ekonomiky
Ivana Tintová A/300B 267 093 351267 093 351 referent kontroly SF
Natalija Gasparjan A/300B 267 093 234267 093 234 účetní PAP

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10