Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel plní zejména tyto úkoly:

  • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů;
  • realizuje správní řízení na úseku agendy občanských průkazů a evidence obyvatel;
  • provádí skartaci již neplatných osobních dokladů;
  • vybírá příslušné správní poplatky;
  • stanovuje a vybírá pokuty za přestupky na úseku evidence obyvatel a osobních dokladů;
  • v souladu se zákony zajišťuje archivaci příslušné dokumentace.

Referát občanských průkazů a evidence obyvatel 

Referát zajišťuje příjem žádostí o vydání občanského průkazu a vydávání vyhotovených občanských průkazů, přihlašování k trvalému pobytu, výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel, a dále vyřizuje dotazy, týkající se problematiky evidence obyvatel a občanských průkazů.

Referát zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel. Rozhoduje ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Vyřizuje dotazy, týkající se této problematiky a agendy evidence obyvatel a občanských průkazů. Podílí se na odstraňování nesouladů v informačním systému evidence obyvatel a zajišťuje poskytování údajů v souladu s platnou právní úpravou.

Referát cestovních dokladů

Referát zajišťuje příjem žádostí o vydání cestovního dokladu a vydávání vyhotovených cestovních dokladů, vyřizuje dotazy k problematice cestovních dokladů.

Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 12:00 hod.  13:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 12:00 hod.  
Středa 8:00 - 12:00 hod.  13:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.  
Pátek 8:00 - 11:00 hod.  

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Michaela Trávníčková C/109 267 093 418267 093 418 vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyva

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Martin Doležal C/110 267 093 603267 093 603 referent správního řízení
Helena Dvořáková C/101 267 093 624267 093 624 vedoucí referátu občanských průkazů a evidence oby
Drahomíra Eliášková C/130 267 093 633267 093 633 referent
Jana Exnerová C/105 267 093 561267 093 561 referent
Patrik Hradil C/103 267 093 625267 093 625 referent
Simona Juřicová C/103 267 093 628267 093 628 referent
Šárka Karásková / 267 093 622267 093 622 referent
Kateřina Kofránková C/105 267 093 630267 093 630 referent
Martina Kubcová / 267 093 622267 093 622 referentka
Jana Maxantová C/107 267 093 632267 093 632 referent
Alena Němcová C/106 267 093 463267 093 463 referent
Jan Šmolík / 267 093 622267 093 622 vedoucí referátu cestovních dokladů
Ondřej Švec / 267 093 622267 093 622 referent
Michaela Trávníčková C/109 267 093 418267 093 418 vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyva
Alena Truhelková C/111 267 093 629267 093 629 referentka správního řízení
Ivana Zahrádková C/108 267 093 655267 093 655 referent

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10