Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Jméno a příjmení:Michaela Trávníčková

Funkce:vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Telefon:267 093 418

E-mail:michaela.travnickova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/202


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Dvořáková Helena K/203 267 093 624267 093 624 vedoucí referátu občanských průkazů a evidence obyvatel
Exnerová Jana K/205 267 093 561267 093 561 referent
Hradil Patrik K/204 267 093 625267 093 625 referent
Juřicová Simona K/204 267 093 628267 093 628 referent
Karásková Šárka K/224 267 093 622267 093 622 referent
Kofránková Kateřina K/205 267 093 630267 093 630 referent
Kubcová Martina K/224 267 093 622267 093 622 referentka
Maxantová Jana K/206 267 093 632267 093 632 referent
Němcová Alena K/207 267 093 463267 093 463 referent
Švec Ondřej K/224 267 093 622267 093 622 vedoucí referátu cestovních dokladů
Trávníčková Michaela K/202 267 093 418267 093 418 vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Truhelková Alena K/223 267 093 629267 093 629 referentka správního řízení
Vilímcová Milena K/224 267 093 622267 093 622 referent/ka
Zahrádková Ivana K/206 267 093 655267 093 655 referent
  • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů;
  • realizuje správní řízení na úseku agendy občanských průkazů a evidence obyvatel;
  • provádí skartaci již neplatných osobních dokladů;
  • vybírá příslušné správní poplatky;
  • stanovuje a vybírá pokuty za přestupky na úseku evidence obyvatel a osobních dokladů;
  • v souladu se zákony zajišťuje archivaci příslušné dokumentace.

 

Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00–12:00, 13:00–17:30 
Úterý 8:00–12:00 
Středa 8:00–12:00, 13:00–17:30
Čtvrtek 8:00–12:00 
Pátek 8:00–12:00 

 

Rezervační systém

Informace o stavu podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy

Návody, jak si zařídit:


Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení adresy pro doručování

Hlášení adresy pro doručování

Formulář Stáhnout ()
Souhlas druhého rodiče se změnou jména / příjmení dítěte Formulář Stáhnout ()
Stáhnout ()
Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu

Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu

Formulář Stáhnout ()
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis narození

Žádost o zápis narození k provedení zápisu narození do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání rodného listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis úmrtí

Žádost o zápis úmrtí k provedení zápisu úmrtí do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno- střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání úmrtního listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis uzavření manželství

Žádost o zápis uzavření manželství k provedení zápisu manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání oddacího listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu jména Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu jména / příjmení nezletilého dítěte Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu příjmení Formulář Stáhnout ()
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Formulář Stáhnout ()
Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob (fyzická osoba)

Žádost o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese (fyzická osoba)

Formulář Stáhnout ()
Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob (právnická osoba)

Žádost o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese (právnická osoba)

Formulář Stáhnout ()