Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Jméno a příjmení:Michaela Trávníčková

Funkce:vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyva

Telefon:267 093 418

E-mail:michaela.travnickova@praha10.cz

Budova, kancelář:C/109


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Dvořáková Helena C/101 267 093 624267 093 624 vedoucí referátu občanských průkazů a evidence oby
Eliášková Drahomíra C/130 267 093 633267 093 633 referent
Exnerová Jana C/105 267 093 561267 093 561 referent
Hradil Patrik C/103 267 093 625267 093 625 referent
Juřicová Simona C/103 267 093 628267 093 628 referent
Karásková Šárka / 267 093 622267 093 622 referent
Kofránková Kateřina C/105 267 093 630267 093 630 referent
Kubcová Martina / 267 093 622267 093 622 referentka
Maxantová Jana C/107 267 093 632267 093 632 referent
Němcová Alena C/106 267 093 463267 093 463 referent
Švec Ondřej / 267 093 622267 093 622 vedoucí referátu cestovních dokladů
Trávníčková Michaela C/109 267 093 418267 093 418 vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyva
Truhelková Alena C/111 267 093 629267 093 629 referentka správního řízení
Vilímcová Milena / 267 093 622267 093 622 referent/ka
Zahrádková Ivana C/108 267 093 655267 093 655 referent
  • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů;
  • realizuje správní řízení na úseku agendy občanských průkazů a evidence obyvatel;
  • provádí skartaci již neplatných osobních dokladů;
  • vybírá příslušné správní poplatky;
  • stanovuje a vybírá pokuty za přestupky na úseku evidence obyvatel a osobních dokladů;
  • v souladu se zákony zajišťuje archivaci příslušné dokumentace.

Z důvodu inventury hlavní pokladny jsou dne 30. 12. 2022 bude uzavřeno Ověřování.

Voličské průkazy se budou vydávat ve stanovených úředních hodinách.

Na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel bude provoz omezen pouze na vydávání již hotových občanských průkazů a cestovních pasů.

 

Den Úřední hodiny
Pondělí 8:00–12:00, 13:00–17:30 
Úterý 8:00–12:00 
Středa 8:00–12:00, 13:00–17:30
Čtvrtek 8:00–12:00 
Pátek 8:00–11:00 

 

Rezervační systém

Informace o stavu podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy

Návody, jak si zařídit:


Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení adresy pro doručování

Hlášení adresy pro doručování

Formulář Stáhnout ()
Souhlas manžela/manželky se změnou příjmení Formulář Stáhnout ()
Souhlas manžela/manželky se změnou jména Formulář Stáhnout ()
Souhlas otce se změnou jména svého nezletilého dítěte Formulář Stáhnout ()
Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu

Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu

Formulář Stáhnout ()
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis narození

Žádost o zápis narození k provedení zápisu narození do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání rodného listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis úmrtí

Žádost o zápis úmrtí k provedení zápisu úmrtí do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno- střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání úmrtního listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis uzavření manželství

Žádost o zápis uzavření manželství k provedení zápisu manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání oddacího listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu jména Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu příjmení Formulář Stáhnout ()
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Formulář Stáhnout ()
Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob (fyzická osoba)

Žádost o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese (fyzická osoba)

Formulář Stáhnout ()
Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob (právnická osoba)

Žádost o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese (právnická osoba)

Formulář Stáhnout ()