Oddělení evidence podnikatelů

Jméno a příjmení:František Svoboda

Funkce:vedoucí oddělení evidence podnikatelů

Telefon:267 093 274

E-mail:frantisek.svoboda@praha10.cz

Budova, kancelář:K/306


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Žejdlová Jindra K/304 267 093 615267 093 615 referent/ka
Conková Naděžda K/307 267 093 369267 093 369 referent/ka
Adamcová Petra K/307 267 093 281267 093 281 referent/ka
Serbouk Jana K/307 267 093 270267 093 270 vedoucí referátu živnostenského rejstříku
Svoboda František K/306 267 093 274267 093 274 vedoucí oddělení evidence podnikatelů

Popis činnosti referátu živnostenského rejstříku

 • poskytuje za stanovený poplatek z živnostenského rejstříku ústní nebo písemné informace
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku
 • vydává za stanovený poplatek sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku                                                                         
 • zapisuje do živnostenského rejstříku změny, podnikatelských subjektů, již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku, informačním systému evidence obyvatel.
 • vede příruční registraturu živnostenského odboru
 • přijímá a zpracovává ohlášení fyzických a právnických osob do evidence zemědělského podnikatele
 • vydává Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 • na základě žádosti přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů v evidenci zemědělského podnikatele. Vydává o těchto změnách doklady a vyrozumění.
 • vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele.
 • provádí práce spojené se zadáváním dat do databáze živnostenských subjektů (podnikatelů)
 • provádí digitalizaci trvale platných dokumentů
 • zajišťuje činnost sekretariátu