Oddělení evidence podnikatelů

Náplň práce referátu živnostenského rejstříku

 • poskytuje za stanovený poplatek z živnostenského rejstříku ústní nebo písemné informace
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku
 • vydává za stanovený poplatek sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku                                                                         
 • zapisuje do živnostenského rejstříku změny, podnikatelských subjektů, již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku, informačním systému evidence obyvatel.
 • vede příruční registraturu živnostenského odboru
 • přijímá a zpracovává ohlášení fyzických a právnických osob do evidence zemědělského podnikatele
 • vydává Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 • na základě žádosti přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů v evidenci zemědělského podnikatele. Vydává o těchto změnách doklady a vyrozumění.
 • vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele.
 • provádí práce spojené se zadáváním dat do databáze živnostenských subjektů (podnikatelů)
 • provádí digitalizaci trvale platných dokumentů
 • zajišťuje činnost sekretariátu

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Svoboda František A/216 267 093 274267 093 274 vedoucí oddělení evidence podnikatelů

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Adamcová Petra A/215 267 093 281267 093 281 referent
Conková Naděžda A/216 267 093 369267 093 369 referent
Serbouk Jana A/215 267 093 270267 093 270 vedoucí referátu živnostenského rejstříku
Svoboda František A/216 267 093 274267 093 274 vedoucí oddělení evidence podnikatelů
Žejdlová Jindra A/223 267 093 615267 093 615 referent

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10