Oddělení evidence podnikatelů

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Popis činnosti referátu živnostenského rejstříku

 • poskytuje za stanovený poplatek z živnostenského rejstříku ústní nebo písemné informace
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku
 • vydává za stanovený poplatek sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku                                                                         
 • zapisuje do živnostenského rejstříku změny, podnikatelských subjektů, již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku, informačním systému evidence obyvatel.
 • vede příruční registraturu živnostenského odboru
 • přijímá a zpracovává ohlášení fyzických a právnických osob do evidence zemědělského podnikatele
 • vydává Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 • na základě žádosti přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů v evidenci zemědělského podnikatele. Vydává o těchto změnách doklady a vyrozumění.
 • vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele.
 • provádí práce spojené se zadáváním dat do databáze živnostenských subjektů (podnikatelů)
 • provádí digitalizaci trvale platných dokumentů
 • zajišťuje činnost sekretariátu