Oddělení bytů a nebytových prostor

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.
Oddělení bytů a nebytových prostor plní zejména tyto úkoly:
 • hospodaří s bytovým fondem ve vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřenými do správy MČ, včetně zpracování (zejména vznik, změna a zánik) a evidence nájemních smluv;
 • připravuje a koordinuje výběrová řízení na pronájem bytů;
 • připravuje pro orgány MČ návrhy dispozic s byty, provádí analýzu a zpracovává podklady pro rozhodování orgánů MČ;
 • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
 • vyřizuje žádosti nájemců bytů o dočasnou slevu z nájmu vč. předložení KBP a RMČ;
 • spolupracuje s OMP při přípravě a realizaci prodeje nemovitého majetku (zejména bytů a nebytových prostor);
 • hospodaří s nebytovými objekty a nebytovými prostory ve vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřenými do správy MČ, včetně zpracování (zejména vznik, změna a zánik) a evidence nájemních smluv či smluv o výpůjčce (výprose);
 • připravuje a koordinuje výběrová řízení na pronájem nebytových objektů, nebytových prostor;
 • připravuje pro orgány MČ návrhy dispozic s nebytovými objekty a nebytovými jednotkami, provádí analýzu a zpracovává podklady pro rozhodování orgánů MČ;
 • vyřizuje žádosti nájemců nebytových objektů a nebytových prostor o dočasnou slevu z nájmu vč. předložení KMN a RMČ;
 • poskytuje součinnost oddělení pohledávek OBN při mimosoudním řešení případů užívání bytů, nebytových prostor, objektů, svěřených a spravovaných OBN, bez právního důvodu;
 • zajišťuje úkony související se vznikem, změnou, či zánikem smluvních vztahů týkajících se pronájmu ploch pro reklamy a označení provozoven včetně velkoplošných reklam.
 • spolupracuje s oddělením prodeje nemovitého majetku a privatizace při přípravě a realizaci prodeje nemovitého majetku;
 • v elektronické podobě vede evidenci smluv uzavíraných MČ;