Oddělení bytů a nebytových prostor

Jméno a příjmení:Helena Minářů

Funkce:vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor

Telefon:267 093 518

E-mail:helena.minaru@praha10.cz

Budova, kancelář:A/202


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Aronová Nikola A/204 267 093 249267 093 249 vedoucí referátu bytů
Austová Jana A/301A 267 093 311267 093 311 referent/ka
Broučková Ivana A/201 267 093 741267 093 741 koordinátor/ka Kontaktního centra bydlení
Hartmannová Irena A/301B 267 093 232267 093 232 referent/ka
Klogner Josef A/301C 267 093 255267 093 255 vedoucí referátu NP
Košáková Kateřina A/203 267 093 667267 093 667 referent/ka
Milatová Marie A/301A 267 093 563267 093 563 referent/ka
Minářů Helena A/202 267 093 518267 093 518 vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor
Moudrá Jindřiška A/205a 267 093 570267 093 570 referent/ka
Mücková Zuzana A/201 267 093 502267 093 502 referent/ka
Rešlová Hana A/205 267 093 353267 093 353 referent/ka
Tešovičová Věra A/203 267 093 144267 093 144 referent/ka
Vyletová Lucie A/A205 267 093 237267 093 237 referent/ka
Oddělení bytů a nebytových prostor plní zejména tyto úkoly:
 • hospodaří s bytovým fondem ve vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřenými do správy MČ, včetně zpracování (zejména vznik, změna a zánik) a evidence nájemních smluv;
 • připravuje a koordinuje výběrová řízení na pronájem bytů;
 • připravuje pro orgány MČ návrhy dispozic s byty, provádí analýzu a zpracovává podklady pro rozhodování orgánů MČ;
 • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;
 • vyřizuje žádosti nájemců bytů o dočasnou slevu z nájmu vč. předložení KBP a RMČ;
 • spolupracuje s OMP při přípravě a realizaci prodeje nemovitého majetku (zejména bytů a nebytových prostor);
 • hospodaří s nebytovými objekty a nebytovými prostory ve vlastnictví obce hl. m. Prahy svěřenými do správy MČ, včetně zpracování (zejména vznik, změna a zánik) a evidence nájemních smluv či smluv o výpůjčce (výprose);
 • připravuje a koordinuje výběrová řízení na pronájem nebytových objektů, nebytových prostor;
 • připravuje pro orgány MČ návrhy dispozic s nebytovými objekty a nebytovými jednotkami, provádí analýzu a zpracovává podklady pro rozhodování orgánů MČ;
 • vyřizuje žádosti nájemců nebytových objektů a nebytových prostor o dočasnou slevu z nájmu vč. předložení KMN a RMČ;
 • poskytuje součinnost oddělení pohledávek OBN při mimosoudním řešení případů užívání bytů, nebytových prostor, objektů, svěřených a spravovaných OBN, bez právního důvodu;
 • zajišťuje úkony související se vznikem, změnou, či zánikem smluvních vztahů týkajících se pronájmu ploch pro reklamy a označení provozoven včetně velkoplošných reklam.
 • spolupracuje s oddělením prodeje nemovitého majetku a privatizace při přípravě a realizaci prodeje nemovitého majetku;
 • v elektronické podobě vede evidenci smluv uzavíraných MČ;