Oddělení provozně-ekonomické

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.
 • zpracovává rozpočet odvětví vnitřní správa a zajišťuje účelné využívání těchto finančních prostředků;
 • zajišťuje provozní a ekonomické činnosti u svěřeného majetku ve správě ÚMČ (likvidace - opravy, údržba, prodej, pronájem, fyzická likvidace majetku);
 • v rámci své kompetence zajišťuje a koordinuje poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů;
 • zabezpečuje provoz telefonní ústředny po technické stránce a mobilních telefonů;
 • zajišťuje objednávání a distribuci tisku;
 • provádí vyúčtování závodního stravování úředníků a zaměstnanců ÚMČ v rámci schváleného rozpočtu;
 • zabezpečuje vybavení prostor úřadu;
 • zajišťuje po materiální a organizační stránce chod voleb;
 • likvidace pojistných událostí;
 • evidence a vyúčtování komerčních pronájmů;
 • materiálně technické zabezpečení kanceláří.