Oddělení správy domů

Jméno a příjmení:Dominika Hronová

Funkce:vedoucí oddělení správy domů

Telefon:267 093 594

E-mail:dominika.hronova@praha10.cz

Budova, kancelář:V/512


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Cakl Daniel V/513 267 093 319267 093 319 referent/ka
Hronová Dominika V/512 267 093 594267 093 594 vedoucí oddělení správy domů
Krejčí Michaela V/514 267 093 239267 093 239 referent/ka
Nováková Jana V/514 267 093 740267 093 740 referent/ka
Papalová Miloslava V/514 267 093 138267 093 138 referent/ka
Pavlíčková Barbora V/513 267 093 431267 093 431 referent/ka
Voborníková Jitka V/513 267 093 575267 093 575 referent/ka
Wartalská Marcela V/513 267 093 730267 093 730 referent/ka
 • komplexně řeší problematiku týkající se domů, ve kterých má MČ spoluvlastnický podíl s výjimkou prodeje a koupě těchto podílů a vypořádání spoluvlastnických vztahů, které řeší OMP;
 • zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku, zejména hospodárné využívání spravovaného majetku prostřednictvím správní firmy a nájemců tepelných zdrojů v souladu s uzavřenou smlouvou se správní firmou (dále jen SF) a nájemními smlouvami s provozovateli tepelných zdrojů;
 • komplexně metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost SF vykonávajících správu bytových domů, samostatných bytových a nebytových jednotek, objektů školských zařízení a dalších objektů;
 • zajišťuje správu tepelného hospodářství ve spolupráci s nájemci tepelných zařízení;
 • zajišťuje opravy tepelných zdrojů svěřených do správy MČ Praha 10;
 • zajišťuje účelné využívání finančních prostředků získaných vlastní vedlejší hospodářskou činností MČ, a to především na údržbu a opravy volných bytů svěřených do správy MČ, eviduje a sleduje veškeré příjmy a výdaje na ÚHČ, provádí rozbory tohoto hospodaření, podílí se na zpracování rozpočtu ÚHČ;
 • zajišťuje opravy volných bytů svěřených do správy MČ Praha 10;
 • zajišťuje centrální evidenci pojistných smluv MČ a zřízených organizací (s výjimkou pojištění souvisejícího s činností KT/Pers.);
 • zajišťuje souhrnné činnosti na úseku sledování kontroly a rozborů hospodaření správních firem včetně kontroly finančního vypořádání proti účetnictví;
 • vyřizuje škodní události vyplývající z uzavřených pojistných smluv v případě škod na nemovitostech a movitých věcech ve správě OBN a správních firem;
 • spolupracuje při vyřizování škodních událostí vyplývajících z uzavřených pojistných smluv v případě škod na nemovitostech a movitých věcech ve správě jiných odborů ÚMČ a zřízených a založených organizací MČ;
 • zajištuje kontrolu podkladů předložených SF a zástupci SVJ, týkajících se vyúčtování služeb, porovnáním zálohových plateb vedených v programu GINIS se skutečnými náklady a následné vedení evidence výsledků vyúčtování služeb;
 • činí osobní jednání se zástupci SVJ, včetně provádění zápisů o jednání;
 • zpracovává podklady pro měsíční a čtvrtletní platby za jednotky MČ do SVJ
 • hlídá změny v evidenčních listech ve vztahu k SVJ
 • kontroluje vlastnictví jednotek dle KN
 • provádí odpočty při prodeji jednotky
 • komunikuje s SVJ
 • kontroluje výši fondů oprav a provozního fondu, zpracovává stav fondů oprav za uplynulý rok
 • zpracovává a kontroluje vyúčtování služeb, výnosy z pronájmu ve vztahu k SVJ, dohadné položky
 • dohledává neidentifikovatelné platby došlé na účet MČ ve spojitosti s SVJ