Oddělení autodopravy a pojízdného úřadu

  • řídí autodopravu ÚMČ : svoz občanů, pošta, dětské domovy atd.;
  • zajišťuje servis a opravy ostatních dopravních prostředků v majetku ÚMČ;
  • navrhuje objednávky týkající se oprav a běžné údržby vozového parku;
  • měsíční vyúčtování služebních jízd;
  • interní sdělení - vyúčtování soukromých jízd služebních vozidel;
  • zajišťuje a koordinuje službu dopravy zdravotně znevýhodněných osob a seniorů.

Vedoucí oddělení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Vobořil Ivan C/400 267 093 122267 093 122 vedoucí oddělení autodopravy a pojízdného úřadu

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Vobořil Ivan C/400 267 093 122267 093 122 vedoucí oddělení autodopravy a pojízdného úřadu
Kořenek Antonín C/400 267 093 122267 093 122 řidič
Jaafar Aleš C/400 267 093 122267 093 122 řidič

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10