Oddělení tiskové

Oddělení tiskové

  • zajišťuje činnost v oblasti komunikace,
  • zajišťuje přípravu prezentace projektů v rámci území MČ Praha 10,
  • zajišťuje a organizuje tiskové konference, vydává tiskové zprávy, zajišťuje archivaci tiskových materiálů,
  • dále bude zajišťovat i systematickou spolupráci s novináři a zprostředkovávat kontakt mezi vedením MČ Praha 10 a novinářskou obcí,
  • ve své činnosti bude dále vytvářet, realizovat a zpracovávat pro RMČ Praha 10 a její jednotlivé členy mediální výstupy, komunikovat s veřejností a médii problematiku samosprávné působnosti MČ Praha 10, komunikovat mimořádné a nenadálé mediální aktivity MČ Praha 10, zajišťovat vydávání tiskových materiálů určených k propagaci MČ Praha 10, koordinovat činnost kronikáře MČ Praha 10, redakčně připravovat a zajišťovat zveřejňování informačních výstupů na internetu,
  • spravuje významné komunikační kanály v podobě SMS systému, sociálních sítí (Facebook, Twitter, Instagram),
  • dále bude dohlížet nad využíváním tzv. forexových reklamních ploch, multimediálního systému LCD obrazovek v prostorách ÚMČ Praha 10 a zajišťovat přísun aktuálních tiskových informačních materiálů v infocentrech,
  • a bude zajišťovat další úkoly vyplývající z titulu tohoto oddělení. 

Ilustrační ikona

Jméno a příjmení:Ján Tropp

Funkce:vedoucí oddělení tiskového

Telefon:267 093 333

E-mail:jan.tropp@praha10.cz

Budova/kancelář:K/706

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Telefon: +420 267 093 333

Personální obsazení

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Ezechel Michal K/708 267 093 726267 093 726 referent oddělení tiskového a kronikář
Vaculová Lenka K/707 referent/ka oddělení tiskového
Parbusová Jitka K/707 267 093 497267 093 497 referent/ka oddělení tiskového
Tropp Ján K/706 267 093 333267 093 333 vedoucí oddělení tiskového