Oddělení městské zeleně a čistoty

Jméno a příjmení:Jiří Procházka

Funkce:vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty

Telefon:267 093 410

E-mail:jiri.prochazka@praha10.cz

Budova, kancelář:K/502


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Čuchal Jan K/503 267 093 205267 093 205 referent/ka - správa dětských hřišť a sportovišť
Fenclová Lucie K/503 267 093 241267 093 241 koordinátor/ka údržby městské zeleně
Jeřábek Jiří K/526 267 093 544267 093 544 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kaštovský Roman K/525 267 093 365267 093 365 vedoucí referátu čistoty
Kratochvíl Lukáš K/526 267 093 357267 093 357 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kunt Daniel K/526 267 093 444267 093 444 odpadový specialista
Nováková Zuzana K/501 267 093 367267 093 367 koordinátor/ka údržby městské zeleně
Procházka Jiří K/502 267 093 410267 093 410 vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty
Slancová Blanka K/501 267 093 397267 093 397 referent - zahradní architekt
Valešová Tereza K/501 267 093 426267 093 426 referent/ka údržby městské zeleně
Zlatohlávek Antonín K/501 267 093 551267 093 551 referent/ka údržby městské zeleně

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců:

koordinátor údržby městské zeleně Bc. Zuzana Nováková

 • koordinuje správu veřejné zeleně na území městské části
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. Vršovice, Vinohrady, Michle a část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně 
 • připravuje podklady pro realizaci úprav parkových ploch
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

koordinátor údržby městské zeleně Bc. Lucie Fenclová

 • připravuje a zajišťuje pro městskou část renovace parkových ploch a prostranství sídelní zeleně
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech: Malešický park, AVČ Gutovka
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

referent správy dětských hřišť a sportovišť Jan Čuchal, DiS.

 • zajišťuje údržbu herních prvků a mobiliáře na dětských hřištích
 • připravuje podklady pro realizaci úprav dětských hřišť
 • zabezpečuje pravidelnou kontrolní činnost dětských hřišť
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí správu hřišť
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu dětských hřišť

referentka údržby městské zeleně Tereza Valešová, DiS.

 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. Záběhlice a část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně 
 • připravuje podklady pro realizaci úprav parkových ploch
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

referent údržby městské zeleně Ing. Antonín Zlatohlávek, Ph.D.

 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně 
 • připravuje podklady pro realizaci úprav parkových ploch
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

zahradní architekt Blanka Slancová, DiS.

 • připravuje a zajišťuje pro městskou část renovace parkových ploch a prostranství sídelní zeleně
 • zpracovává projekty úprav veřejné zeleně a květinových výsadeb
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně ve svěřených oblastech pro kat. úz. Malešice a část Strašnic
 • zadává a určuje rozsah prací a kontroluje firmy, které provádějí údržbu zeleně
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů týkající se stavu veřejné zeleně

 

Popis činnosti oddělení viz záložka Popis činnosti.

Popis činnosti oddělení:

 • vyřizuje podněty, připomínky a stížnosti občanů týkající se složek životního prostředí
 • spolupracuje s Městskou policií a Policií ČR
 • připravuje podkladové materiály pro jednání ZMČ a RMČ v oblasti životního prostředí
 • zajišťuje ekologickou osvětu včetně přípravy podkladů pro web MČ a radniční tisk
 • dohlíží na čerpání finančních prostředků na oblast životního prostředí včetně přípravy návrhu rozpočtu
 • zajišťuje údržbu ploch veřejné zeleně svěřených do správy MČ včetně evidence umístěných prvků a přípravy jejich rekonstrukce
 • zajišťuje rozvoj a revitalizaci ploch městské zeleně ve správě MČ
 • spolupracuje s Výborem pro životní prostředí a infrastrukturu
 • spolupracuje s OMP při provádění výběrových řízení na schválené investiční akce
 • kontroluje a přebírá úklidové práce prováděné pro MČ
 • provádí kontrolu pořádku na stanovištích nádob směsného i separovaného odpadu
 • zabezpečuje rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro objemný odpad
 • zajišťuje likvidaci nepovolenách skládek na veřejném prostranství
 • dohlíží na stav čistoty a údržby pozemků v soukromém vlastnictví včetně řešení případných nedostatků
 • zajišťuje výkon veřejně a obecně prospěšných prací
 • provádí povolování záborů veřejných prostranství 

 

Náplň práce jednotlivých zaměstnanců viz záložka Zaměstnanci.

Hlášení závad, nedostatků, podnětů: