Oddělení kontrolních činností

Jméno a příjmení:Věra Valová

Funkce:vedoucí oddělení kontrolních činností

Telefon:267 093 478

E-mail:vera.valova@praha10.cz

Budova, kancelář:C/503


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bohuslavová Denisa C/502 267 093 753267 093 753 referent
Hrušková Edita C/503 267 093 685267 093 685 referent
Kráčmera Libor C/501A 267 093 645267 093 645 referent
Marková Eva C/502 267 093 698267 093 698 referent
Valová Věra C/503 267 093 478267 093 478 vedoucí oddělení kontrolních činností

Oddělení kontrolních činností provádí v režimu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, veřrejnosprávní finanční kontrolu příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10. Komplexně zajišťuje koncepci a metodiku kontrolní činnosti a na základě podkladů odborů zpracovává návrh ročního kontrolního plánu kontrol. Zajišťuje příkazy k provádění kontrol, dohlíží nad jednotlivými procesními postupy, které jsou pro výkon kontroly stanoveny a zpracovává návrhy na úpravu vnitřních norem a předpisů. Další kontroly, které oddělení realizuje, jsou zaměřeny na subjekty, které v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 10 obdržely finanční podporu pro svoji činnost (grant). Taktéž provádí kontrolu investičních akcí, které byly realizovány v souladu s rozpočtem MČ Praha 10.

Cílem kontroly je prokázat účelné, hospodárné a efektivní využití dotací.

Na příkaz tajemníka ÚMČ Praha 10 provádí mimořádnou kontrolu úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10 se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

Den Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Středa 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Čtvrtek 8:00–12:00 hod.  

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10