Oddělení kontrolních činností

Jméno a příjmení:Věra Valová

Funkce:vedoucí oddělení kontrolních činností

Telefon:267 093 478

E-mail:vera.valova@praha10.cz

Budova, kancelář:V/710


Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Hrušková Edita V/708 267 093 685267 093 685 referent/ka
Kráčmera Libor V/708 267 093 645267 093 645 referent
Marková Eva V/709 267 093 698267 093 698 referent
Valová Věra V/710 267 093 478267 093 478 vedoucí oddělení kontrolních činností
  • připravuje, zabezpečuje a vykonává veřejnosprávní finanční kontrolu u příjemců veřejných finančních prostředků čerpaných z rozpočtu MČ;
  • v souladu s plánem kontrolní činnosti schváleným RMČ vykonává kontrolu organizačních složek ÚMČ, příspěvkových organizací zřizovaných MČ a dalších právnických, popř. fyzických osob, které jsou žadateli o veřejnou finanční podporu nebo příjemci veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu MČ;
  • provádí mimořádné vnitřní kontroly se zaměřením na dodržování právních předpisů, vnitřní řídící dokumentace a souvisejících závazných vnitřních pokynů;
  • plán kontrolní činnosti koordinuje se střednědobým a ročním plánem kontrolní činnosti útvaru interního auditu ÚMČ;
  • podílí se na zpracování roční zprávy o výsledcích finanční kontroly MČ podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
  • zajišťuje úkoly na úseku protikorupčních aktivit MČ a v tomto ohledu spolupracuje s ostatními organizačními složkami ÚMČ a vedením MČ;
  • zajišťuje každoroční vyhodnocení účinnosti přijatých protikorupčních opatření, které předkládá v termínu do 31. 3. následujícího roku tajemníku ÚMČ.
Den Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Středa 8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Čtvrtek 8:00–12:00 hod.