Oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy

Jméno a příjmení:Daniel Novák

Funkce:vedoucí oddělení matrik,státního občanství a vnitřní správy

Telefon:267 093 552

E-mail:daniel.novak@praha10.cz

Budova, kancelář:C/117


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bartáková Jindřiška C/113 267 093 556267 093 556 matrikářka - rodná, určení otcovství
Eckhardtová Markéta B/102 P 267 093 621267 093 621 vedoucí referátu vnitřní správy
Hanzlíková Dana C/521 267 093 440267 093 440 referent referátu vnitřní správy
Kaštovská Petra C/114 267 093 346267 093 346 matrikářka - změna jména a příjmení a zápisy do zvláštní matriky
Kypsoňová Ilona C/114 267 093 648267 093 648 matrikář/ka - sňatková/ý
Morganová Petra C/116 267 093 564267 093 564 matrikářka - státní občanství
Novák Daniel C/117 267 093 552267 093 552 vedoucí oddělení matrik,státního občanství a vnitřní správy
Procházková Klára C/116 267 093 359267 093 359 matrikářka - úmrtní
Šetková Petra C/115 267 093 532267 093 532 matrikářka - úmrtní
Vacková Daniela C/520 267 093 368267 093 368 referent referátu vnitřní správy
Váňová Kristýna C/115 267 093 757267 093 757 matrikářka - rodná, určení otcovství
Vávrová Hana B/102 P 267 093 635267 093 635 referent referátu vnitřní správy
Veselá Ladislava C/112 267 093 374267 093 374 matrikářka - rodná, určení otcovství
Voříšková Věra C/520 267 093 415267 093 415 referent referátu vnitřní správy
 • vydává osvědčení o státním občanství, ověřuje údaje v dotazníku o udělení státního občanství ČR, zajišťuje stanovisko ÚMČ z místa trvalého bydliště a plní ohlašovací povinnost;
 • zajišťuje přípravu státoobčanského slibu;
 • vede matriky a sbírky listin, vydává výpisy z matrik a potvrzení, povoluje nahlédnout do matričních knih;
 • přijímá oznámení o narození, vystavuje rodné listy, přiděluje rodné číslo pro narozené děti;
 • sepisuje protokoly o určení otcovství souhlasným prohlášením před narozením dítěte i k dítěti již narozenému;
 • přijímá oznámení o úmrtí, vystavuje úmrtní listy, plní ohlašovací povinnost;
 • sepisuje protokol o uzavření manželství, provádí jeho kontrolu podle dokladů, vystavuje oddací listy, vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku;
 • rozhoduje o povolení manželství na jiném vhodném místě ve svém matričním obvodě;
 • dohlíží na úpravu obřadní síně, zajišťuje účast oddávajícího a matrikáře při přijímání prohlášení o uzavření manželství;
 • vyřizuje prostřednictvím zvláštní matriky v Brně matriční doklady pro občany ČR, kteří se narodí, uzavřou manželství nebo zemřou mimo území ČR;
 • přijímá žádosti o změnu jména a příjmení, vydává rozhodnutí o změně a plní ohlašovací povinnost.