Oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa oddělení:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

 

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.
 • vydává osvědčení o státním občanství, ověřuje údaje v dotazníku o udělení státního občanství ČR, zajišťuje stanovisko ÚMČ z místa trvalého bydliště a plní ohlašovací povinnost;
 • zajišťuje přípravu státoobčanského slibu;
 • vede matriky a sbírky listin, vydává výpisy z matrik a potvrzení, povoluje nahlédnout do matričních knih;
 • přijímá oznámení o narození, vystavuje rodné listy, přiděluje rodné číslo pro narozené děti;
 • sepisuje protokoly o určení otcovství souhlasným prohlášením před narozením dítěte i k dítěti již narozenému;
 • přijímá oznámení o úmrtí, vystavuje úmrtní listy, plní ohlašovací povinnost;
 • sepisuje protokol o uzavření manželství, provádí jeho kontrolu podle dokladů, vystavuje oddací listy, vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku;
 • rozhoduje o povolení manželství na jiném vhodném místě ve svém matričním obvodě;
 • dohlíží na úpravu obřadní síně, zajišťuje účast oddávajícího a matrikáře při přijímání prohlášení o uzavření manželství;
 • vyřizuje prostřednictvím zvláštní matriky v Brně matriční doklady pro občany ČR, kteří se narodí, uzavřou manželství nebo zemřou mimo území ČR;
 • přijímá žádosti o změnu jména a příjmení, vydává rozhodnutí o změně a plní ohlašovací povinnost.