Oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Jméno a příjmení:Dušan Kodrla

Funkce:vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Telefon:267 093 513

E-mail:dusan.kodrla@praha10.cz

Budova, kancelář:C/321


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Kodrla Dušan C/321 267 093 513267 093 513 vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Kohoutková Zuzana C/320 267 093 360267 093 360 referent
Navrátilová Eva C/306 267 093 207267 093 207 referent
Němec Vlastimil A/315 267 093 535267 093 535 referent/ka
Nováková Magda C/313 267 093 542267 093 542 referent
Pokorný Ladislav C/307 267 093 555267 093 555 vedoucí referátu oprav a investic
Ventová Dagmar C/312 267 093 272267 093 272 referent
Vinčálek Petr C/305 267 093 611267 093 611 referent
Záruba Luděk C/315a 267 093 284267 093 284 referent
  • zajišťuje účelné využívání finančních prostředků získaných vlastní vedlejší hospodářskou činností MČ v souvislosti s činností OMP, a to především na údržbu, opravy a rekonstrukce svěřeného majetku, eviduje a sleduje relevantní příjmy (např. z prodeje nemovitého majetku) a výdaje na ÚHČ v souvislosti s činností OMP, provádí rozbory tohoto hospodaření, podílí se na zpracování rozpočtu ÚHČ v kapitolách, kde je OMP jejich správcem;
  • realizuje investiční akce pro MČ a to zejména na bytových domech, objektech školských, sociálních a zdravotnických zařízení, dalších objektech svěřených do správy MČ a provádí kontrolu plnění smluvních závazků a přebírá dílo od zhotovitele;
  • zajišťuje kompletní inženýrskou činnost v rámci realizace jednotlivých akcí oprav a investic domovního fondu a jiných objektů svěřených do správy MČ, které zajišťuje OMP
  • na základě požadavku vedení ÚMČ spolupracuje s OHS při zajišťování a koordinaci investičních akcí spojených s opravami a údržbou ÚMČ nad částku 200 000,- Kč včetně DPH, určuje osobu odpovědnou za činnosti spojené s touto investiční akcí;
  • spolupracuje při investorské činnosti na území obvodu v souladu se zájmy MČ v lokalitách s celoobvodovým nebo celoměstským významem;
  • kontroluje dodržování a plnění jednotlivých smluvních závazků, přebírá dokončené dílo od zhotovitele a dle charakteru akce provádí zařazení do majetku MČ.
  • ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace vyřizuje podněty a stížnosti fyzických a právnických osob;