Referát ekonomiky a technického dozoru

Jméno a příjmení:Lucie Šimonová

Funkce:vedoucí referátu ekonomiky a technického dozoru

Telefon:267 093 384

E-mail:lucie.simonova@praha10.cz

Budova, kancelář:C/407


Adresa referátu:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Hejná Jana C/408 267 093 437267 093 437 referent - příprava projektů
Hradecký Michal C/510 267 093 217267 093 217 referent - supervizor investic
Pěknicová Eva B/441 267 093 752267 093 752 referent ekonomických činností
Šimonová Lucie C/407 267 093 384267 093 384 vedoucí referátu ekonomiky a technického dozoru

Popis činnosti referátu:

  • dohlíží na čerpání finančních prostředků v rámci celého odboru v oblasti investic i neinvestic;
  • zpracovává veškeré účetní doklady odboru a zároveň zajišťuje vyhotovení pravidelných rozborů hospodaření;
  • na základě návrhů jednotlivých oddělní zpracovává návrh rozpočtu v oblasti HČ i VHČ;
  • připravuje pokladové materiály pro jednání ZMČ a RMČ v oblasti nakládání s finančními prostředky;
  • zajišťuje průběžnou technickou kontrolu průběhu všech významnějších investičních akcí realizovaných v rámci odboru;
  • plní úkoly v oblasti podpory alternativních způsobů přepravy na území MČ, zejména pak cyklistiky.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10