Referát ekonomiky a technického dozoru

Jméno a příjmení:Lucie Šimonová

Funkce:vedoucí referátu ekonomiky a technického dozoru

Telefon:267 093 384

E-mail:lucie.simonova@praha10.cz

Budova, kancelář:K/505


Adresa referátu:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Hradecký Michal K/504 267 093 217267 093 217 referent - supervizor investic
Pěknicová Eva K/504 267 093 752267 093 752 referent ekonomických činností
Šimonová Lucie K/505 267 093 384267 093 384 vedoucí referátu ekonomiky a technického dozoru

Popis činnosti referátu:

  • dohlíží na čerpání finančních prostředků v rámci celého odboru v oblasti investic i neinvestic;
  • zpracovává veškeré účetní doklady odboru a zároveň zajišťuje vyhotovení pravidelných rozborů hospodaření;
  • na základě návrhů jednotlivých oddělní zpracovává návrh rozpočtu v oblasti HČ i VHČ;
  • připravuje pokladové materiály pro jednání ZMČ a RMČ v oblasti nakládání s finančními prostředky;
  • zajišťuje průběžnou technickou kontrolu průběhu všech významnějších investičních akcí realizovaných v rámci odboru;
  • plní úkoly v oblasti podpory alternativních způsobů přepravy na území MČ, zejména pak cyklistiky.