Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Doklady, matrika
Název životní situace Určení otcovství
Základní informace

K dítěti, které se narodilo mimo manželství, mohou rodiče určit otcovství souhlasným prohlášením před kterýmkoliv matričním úřadem. Určit otcovství lze před narozením i po narození dítěte (v případě určení otcovství po narození se doporučuje prohlášení učinit před matričním úřadem, v jehož obvodu se dítě narodilo).

Kdo je oprávněn jednat

Rodiče dítěte

Způsob řešení

Učinění souhlasného prohlášení před jakýmkoliv matričním úřadem. Pokud se nemohou dostavit oba rodiče současně, kontaktujte nejprve matriční úřad. Formulář souhlasného prohlášení vyplní matrikář, rodiče jej dopředu nevyplňují.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:
Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady
 • Doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu)
 • Rodné listy rodičů
 • Je-li matka rozvedená, předloží doklad o rozvodu (s datem nabytí právní moci rozsudku)
 • Je-li matka vdova, předloží úmrtní list zemřelého manžela
 • Cizinka předloží doklad o osobním stavu, vydaný domovským státem.
 • Rodný list dítěte, byl-li již vydán (v případě určení otcovství po narození)
 • Rodné listy dříve narozených dětí
 • Průkaz pro těhotné (v případě určení otcovství před narozením)
 • Pozn.: Cizozemské doklady je třeba předložit s náležitým ověřením a úředním překladem do českého jazyka. Nemluví-li či nerozumí-li některý z rodičů česky, je u souhlasného prohlášení nutná přítomnost soudního tlumočníka (zajišťují jej rodiče). Požadované doklady není nutné předložit, může-li si potřebné informace matriční úřad ověřit ze státem vedených informačních systémů a evidencí. Je-li nutné nejprve učinit popření otcovství, obraťte se s dotazem na výše uvedené kontakty.

  Poplatky a lhůty

  Poplatky: 
  Souhlasné prohlášení není zpoplatněno správním poplatkem.

  Lhůty: 
  Lhůta pro určení učinění souhlasného prohlášení není určena.
   

  Nejčastější otázky
  • Mohu učinit souhlasné prohlášení u jakéhokoliv matričního úřadu, nebo musím na úřad, pod nějž spadá porodnice, kde se dítě narodilo či narodí?

   Souhlasné prohlášení je možné učinit u kteréhokoliv matričního úřadu. V případě určení otcovství po narození dítěte se však doporučuje určit otcovství u matričního úřadu, v jehož obvodu se dítě narodilo.

  • Pokud je určeno otcovství po narození, dostanu okamžitě i rodný list dítěte?

   Jsou-li splněny zákonné podmínky, je rodný list dítěte vydán rodičům okamžitě.

  Podobné situace předchozí - následující
  Související situace

  Vydání rodného listu