Adresář

Úvod » Kancelář tajemníka » Oddělení strategického rozvoje a participace » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Mgr. Alena Snelling
Tel. linka 267 093 533267 093 533
Email
Funkce vedoucí odd. strategického rozvoje a participace
Začlenění Oddělení strategického rozvoje a participace
Budova B
Kancelář 438