Oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Oddělení zajišťuje tyto úkoly:

  • Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku, zejména hospodárné využívání spravovaného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s uzavřenými mandátními smlouvami se správními firmami ( dále jen SF ) a nájemními smlouvami s provozovateli tepelných zdrojů.
  • Zajišťuje účelné využívání finančních prostředků získaných vlastní vedlejší hospodářskou činností městské části, a to především na údržbu, opravy a rekonstrukce svěřeného majetku, eviduje a sleduje veškeré příjmy a výdaje na ÚHČ, provádí rozbory tohoto hospodaření, podílí se na zpracování rozpočtu ÚHČ.
  • Ve spolupráci se SF - správci domovního fondu a nájemci tepelných zdrojů sestavuje plán akcí na opravy a rekonstrukce domovního fondu a tepelného hospodářství, ve smyslu platných právních předpisů se podílí na zadávání veřejných zakázek při opravách a rekonstrukcích domovního fondu, tepelného hospodářství a při opravách chodníků svěřených do správy městské části.
  • Zajišťuje kompletní inženýrskou činnost v rámci přípravy a realizace jednotlivých akcí oprav a investic domovního fondu, včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
  • Spolupracuje při investorské činnosti na území obvodu v souladu se zájmy městské části v lokalitách s celoobvodovým nebo celoměstským významem.
  • Realizuje vybrané investiční akce zásadního významu pro městskou část a investiční akce na domovním fondu, provádí technickou a právní přípravu akce, provádí kontrolu plnění smluvních závazků a přebírá dílo od zhotovitele.
  • Kontroluje dodržování a plnění jednotlivých smluvních závazků, přebírá dokončené dílo od zhotovitele a dle charakteru akce provádí zařazení do majetku městské části.
  

Vedoucí oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Zbyněk Plach C/321 267 093 342267 093 342 zbynek.plach@praha10.cz vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a inve

Lidé z oddělení

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jiří Boubelík C/313 267 093 302267 093 302 jiri.boubelik@praha10.cz referent
Jiří Doležal C/307 267 093 513267 093 513 jiri.dolezal@praha10.cz vedoucí referátu oprav a investic
Eva Navrátilová C/306 267 093 207267 093 207 eva.navratilova@praha10.cz referent
Zbyněk Plach C/321 267 093 342267 093 342 zbynek.plach@praha10.cz vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a inve
Ladislav Pokorný C/306 267 093 555267 093 555 ladislav.pokorny@praha10.cz referent
Alena Svobodová C/328 267 093 545267 093 545 alena.svobodova@praha10.cz referent
Bedřich Štumpf C/309 267 093 237267 093 237 bedrich.stumpf@praha10.cz referent
Markéta Troníčková C/312 267 093 314267 093 314 marketa.tronickova@praha10.cz referent
Dagmar Ventová C/312 267 093 272267 093 272 dagmar.ventova@praha10.cz referent
Petr Vinčálek C/305 267 093 611267 093 611 petr.vincalek@praha10.cz referent
Ivana Vondrová C/309 267 093 284267 093 284 ivana.vondrova@praha10.cz vedoucí referátu stavebně technického

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready