Adresář

Úvod » Odbor majetkoprávní » Oddělení přípravy a realizace oprav a investic » Referát oprav a investic » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Ing. Magda Nováková
Tel. linka 267 093 542267 093 542
Email
Funkce pověřena zastupováním vedoucí/ho referátu oprav a investic
Začlenění Referát oprav a investic
Budova C
Kancelář 313