Závazná stanoviska

Informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích, vydaných na základě těchto žádostí.

 

Datum podání žádosti Investor Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Závazné stanovisko
    Rok 2017      
30.12.2016   Stavební úpravy a půdní vestavba BD Orelská 82/13 Vršovice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV budou, pro 6. NP, 2
kotle Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus o výkonu do 24 kW
stanovisko
23.12.2016   Dodatečné povolení RD Středová č. evidenční 84 a doplňkové stavby garáže, skladu zahradního nábytku a nářadí, parc. č. 4211, 4212/2 a 4214/3 Strašnice Zdrojem tepla pro vytápění jsou elektrická přímotopná tělesa vhodně rozmístěna po objektu. Doplňkovým zdrojem tepla jsou stávající kamna. stanovisko
23.12.2016   Rekonstrukce a přístavba RD Podléšková 2271/75, parc. č. 1565 Záběhlice Dle předložené projektové dokumentace bude zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV plynový kotel stanovisko
23.12.2016   Vestavba půdních bytů a výtahu v bytovém domě Madridská 749/24 Vršovice Zdroj tepla pro vytápění ve 4 bytech v 6. NP a 7. NP řešen takto, v bytech č. 1 a 4 budou elektrická přímotopná tělesa. V bytech č. 2 a 3 budou zdrojem tepla pro vytápění 2 plynové kotle Junkers ZSB 14-3 o výkonu do 14 kW. stanovisko
22.12.2016   Přístavba a stavební úpravy RD Pöslova 243/12, parc. č. 272 a 273 Záběhlice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kotel Vaillant o výkonu do 24 kW stanovisko
21.12.2016   „Změna užívání objektu CSOP, Sámova 29/7 Vršovice Dle předložené projektové dokumentace je ponechán stávající způsob vytápění a ohřev TUV. stanovisko
20.12.2016   Stavební úpravy – rozšíření – casino Motýl, Vršovická 7/27 Vršovice Dle předložené projektové dokumentace je ponechán stávající způsob vytápění a ohřev TUV. stanovisko
20.12.2016   Mycí centrum CWTECH, parc. č. 2769/21, 2769/22, 2769/34, 2769/35 Strašnice ohřev TUV bude zajištěn topným plynovým modulem o výkonu 20-140 kW stanovisko
15.12.2016   Výměna střešního pláště a zbudování terasy při podkrovním bytě Kounická 973/28 Strašnice Dle předložené projektové dokumentace je ponechán stávající způsob vytápění a ohřev TUV. stanovisko
15.12.2016   Stavební úpravy 3. NP pro potřeby IT pracoviště v budově č. 11 v areálu Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 49/48, Vinohrady Dle předložené projektové dokumentace je ponechán stávající způsob vytápění a ohřev TUV. stanovisko
14.12.2016   Nástavba mezonetového bytu na bytový dům Charkovská 335/4 Vršovice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude závěsný plynový kotel Protherm Panter Condens AK120 12KKO o výkonu 12 kW stanovisko
14.12.2016   Stavební úpravy – vestavba do podkroví a výstavba výtahu Bulharská 6 Vršovice zdrojem tepla pro vytápění 3 nových podkrovních bytů a ohřev TUV, 3 plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC VUI 246/5-5 o výkonu do 24 kW. Součástí kotle je i zásobník TUV o objemu 20 l. stanovisko
2.12.2016   Bytový dům Rezidence Michelangelova a bourací práce na pozemku parc. č. 4046/57 a 4046/168 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude výměníková stanice voda - voda CZT PT a.s. stanovisko
2.12.2016   Novostavba rodinného domu na parc. č. 2401, 2402/1 a 2402/2, Na křivce 1093/8 Vršovice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV dva kondenzační plynové kotle BAXI Luna Duo-tec HT24 o výkonu do 24 kW, Doplňkovým zdrojem tepla budou dvoje krbová kamna Heat typ Romotop S o výkonu 5 kW stanovisko
25.11.2016   Rezidence Červený dvůr, novostavba bytového domu, vodní dílo, napojení na komunikaci, parc. č. 1437, 1438/3 a 1438/4 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV strojovna UT osazená dvojicí plynových závěsných kondenzačních kotlů Geminox THRs 10-35C o výkonu do 35 kW stanovisko
24.11.2016   Vila Hradešínská – přístavba garáže, Hradešínská 1768/22, parc. č. 3230 a 3231 Vinohrady Dle předložené projektové dokumentace navrhovaná přístavba nebude vytápěna. Je navrženo elektrické temperování podlahy skleníku, nezávislé na otopné soustavě stávajícího objektu. stanovisko
21.2.2017   Stavební úpravy Na Výsluní 1112/33 Strašnice Dle předložené projektové dokumentace bude provedena změna plynového kotle, nyní bude zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV pro celý rodinný dům navržen plynový kondenzační kotel Geminox THRs 5-25DC. O výkonu do 23,9 kW. stanovisko
16.2.2017   Rekonstrukce sběrače CXIIb, Práče I. etapa Záběhlice Jedná se o rekonstrukci sběrače CXIIb. Realizací stavby nevznikne stálý zdroj znečišťování ovzduší. stanovisko
13.2.2017   Novostavba RD DRALE na parc. č. 703, 704, 705 a 706, ul. Práčská Záběhlice zdrojem tepla budou pro vytápění a ohřevu TUV 3 závěsné plynové kotle Wiessmann 222W o výkonu do 35 kW stanovisko
7.2.2017   Odstranění staveb v žst. Praha Vršovice Vršovice Dle předložené projektové dokumentace se jedná o odstranění staveb. stanovisko
30.1.2017   UNIKONT Group s. r. o. – Showroom Hostivař, ul. Služeb 609/6 na prc. č. 4068/4 k. ú. Strašnice a 752/5, 752/6, 752/10, 752/30, 752/45, 752/47, 752/54, 752/55 Malešice Dle předložené projektové dokumentace se jedná o změnu stavby před dokončením. Změna se netýká způsobu vytápění ani ohřevu TUV. stanovisko
24.1.2017   Změna užívání části objektu CSOP na ubytovací jednotku pro krátkodobé ubytování v 6. N. P. objektu č.p. 29, Sámova č.o. 5-7 Vršovice Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavební úpravy bytové jednotky a nebude zasahováno do způsobu vytápění. stanovisko
6.10.2016   Renovace RD Houska, Na Výsluní 21 Strašnice Součástí změn, které jsou uvedeny v dodatečném povolení je i nový kondenzační plynový kotel Vaillant VU 216/5-7 eco TECexclusiv o výkonu do 20 kW. Kotel bude sloužit jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV pro celý dům. stanovisko
18.1.2017   Odstranění přístavby na pozemku parc. č. 3128 V Korytech 24 Strašnice Dle předložené projektové dokumentace se jedná o odstranění přístavby.
V průběhu odstraňování stavby dojde v jejím okolí v důsledku demoličních prací, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zdrojem znečišťování ovzduší, k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.
stanovisko
18.1.2017   Stavební úpravy bytové jednotky BD Dětská 2514/1, parc. č. 2796/335 Strašnice Při rekonstrukci bude starý plynový kotel vyměněný za plynový kotel o výkonu do 24 kW např. Baxi DUI-TEC Compact 1.14. Kotel bude zdrojem tepla pro vytápění i ohřevu TUV. stanovisko
12.1.2017   Zateplení objektu bytového domu U Krbu 592/30 Malešice Nemění se zdroj vytápění ani ohřev TUV. Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečištění. stanovisko
11.1.2017   Remodeling nákupního centra den, U Slávie 1527 Vršovice Zdroj vytápění zůstává stejný. Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší. Stanovisko
10.1.2017   Rozšíření stávající lékárny základního typu v NC Eden, U Slávie 1527/3 Vršovice Jedná se o rozšíření stávající lékárny, rozšířením se nemění typ vytápění. Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší. stanovisko
9.1.2017   Stavební úpravy, přístavba a změna užívání zahradního skladu na ateliér, Orelská 82/13 Vršovice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 v provedení turbo o výkonu do 50 kW stanovisko
5.1.2017   Stavba pergoly na terase bytu č. 708/97 v 8.NP bytového domu Nad Úžlabinou 5 Malešice Je ponechán stávající způsob vytápění a ohřev TUV. Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší. stanovisko
6.1.2017   Umístění dieselagregátu CAT DE65E3 na pozemek parc.č. 3925/1 Křenická Strašnice viz stanovisko  stanovisko
4.1.2017   Malešice - Polygrafická, území ve tvaru L, vymezené uliceemi Černokostelecká, Průmyslová, Tiskařská, Sazečská Malešice ze systému CZT PT a.s., viz stanovisko stanovisko
22.12.2016   Výstavba objetku a intalace záložního zdroje el. energie - Domov pro seniory Zahradní město, sněženková 2973/8 Záběhlice viz stanovisko  stanovisko
21.12.2016   Novostavba rodinného domu parc.č. 74/4 a 76 ul. Smolenská Vršovice elektrokotle stanovisko
21.9.2016   Přístavba garáže a domovního zázemí Útulná 5 Strašnice plynová kotelna, Buderus GB 172-24 o výkonu do 24kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
17.10.2016   Bytový dům Zahradní město, parc.č. 2225/189, 2225/175, 2225/176 a 2225/195 Záběhlice vytápění ze systému CZT PT a.s., viz stanovisko  stanovisko
    Rok 2016      
12.12.2016   PID Bělocerkevská, č. akce 2960066 Vršovice Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší. stanovisko
12.12.216   Zrušení lodžií a půdní vestavba Pod Rapidem 988/5 Vršovice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV, pro 2 nově rozšířené byty a 3 nové bytystávající plynová kotelna stanovisko
2.12.2016   Novostavba rodinného domu na parc. č. 2401, 2402/1 a 2402/2, Na křivce 1093/8 Vršovice zdrojem tepla pro vytápění a ohřevu TUV dva plynové kondenzační kotle Baxi Luna Duo Tec HT 24 o výkonu do 24 kW,doplňkovým zdrojem tepla budou dvoje krbová kamna o výkonu 5 kW, umístěná v obývacích pokojích v 1.NP stanovisko
29.11.2016   Stavební úpravy bytu ve 2. NP, v ulici Hradešínská 1956/30, parc. č. 3238/6 a 3238/8 Vinohrady zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV nový kondenzační plynový kotel Buderus Logamax plus GB 062, o výkonu do 24 kW. Kotel splňuje emisní třídu NOx 5 stanovisko
28.11.2016   Stavební úpravy poloviny dvojdomku v ulici Révová 694, parc. č. 1957, 1958/1 a 1958/2 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10SET111 o výkonu 9,3 kW. Emisní třída kotle je NOx 5 stanovisko
28.11.2016   Stavební úpravy poloviny dvojdomku v ulici Révová 777, parc. č. 1955, 1956/1 a 1956/2 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10SET111 o výkonu 9,3 kW. Emisní třída kotle je NOx 5. stanovisko
23.11.2016   Nové střešní okno v BD Černická 1963/3 byt č. 7 Strašnice Rekonstrukce se nedotýká vytápění. stanovisko
21.11.2016   Radioterapeutická a onkologická klinika, pavilon A, stavební úpravy v 1. NP, FNKV, Šrobárova 1150/50 Vinohrady Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší. stanovisko
21.11.2016   Rekonstrukce bytové jednotky Dětská 2537/108, parc. č. 2796/288, 2796/289 a 2796/10 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV plynový kondenzační kotel Herculer Condensing 26 3 ErP, Immergas o výkonu 26 kW stanovisko
21.11.2016   Přístavba a nástavba bytového domu Květnická 674/2 Strašnice Každá bytová jednotka i technické zázemí jsou vybaveny kondenzačním kotlem Proterm Tiger KKZ 21 o výkonu do 24 kW s integrovaným zásobníkem na TUV stanovisko
18.11.2016   Stavební úpravy a změna užívání stavby dílny na ateliér ve dvoře objektu 28. pluku 457/3, parc. č.
795/2
Vršovice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude kondenzační
plynový kotel Junkers CerapurAcu ZWSB 22/28-3E o výkonu 21 kW a emisní třída je NOx 5
stanovisko
14.11.2016   Opěrná stěna – podchycení erozního svahu ve stávajícím areálu firmy UNIKONT GROUP s.r.o při ul. Služeb Malešice Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší. stanovisko
14.11.2016   UNIKONT Group s. r. o. – Showroom Hostivař, ul. Služeb 609/6 na parc. č. 4068/4 Malešice Zdrojem tepla pro vytápění jsou 4 klimatizační jednotky o 4 okruzích s výfukovou komorou na střeše objektu, doplněné o elektrické přímotopy. stanovisko
9.11.2016   Oprava a údržba bytového domu Ruská 804/58   zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV stávající plynové etážové vytápění a stávající přípojka stanovisko
7.11.2016   Změna užívání a stavební úpravy Turnovského 264/4 – komerční prostory Strašnice Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je plynový kondenzační kotel se zásobníkovým ohřívačem o objemu 120 l značky Wiessmann Vitodens 200-W s výkonem 17-45 kW stanovisko
7.11.2016   Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 4149/2 Strašnice zdroji tepla pro vytápění elektrické nástěnné přímotopné konvektory. Ohřevu TUV bude zajištěn zásobníkem s elektrickým ohřevem stanovisko
4.11.2016   Stavební úpravy a nástavba stávajícího RD Středová č. ev. 66, parc. č. 4173 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění čerpadlo typu vzduch/voda NIBE F 2120, vnitřní jednotka VM 320, obsahuje elektrokotel, akumulační nádrž na topení a nádrž na ohřev TUV stanovisko
4.11.2016   Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího rodinného domu, ul. Běžná 3315/16 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění elektrický kotel Moratop
Elektra 12 Komfort, Ohřev TUV je zajištěn
prostřednictvím přímotopového eletrického zásobníku o objemu 200 litrů
stanovisko
2.11.2016   Parkovací stání Na Šafránce 32 na pozemku p. č. 3301/1 Vinohrady realizací stavby nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
26.10.2016   Stavební úpravy rodinného domu, v ulici Vykáňská 2208/28, parc. číslo 2478/2 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění kondenzační plynový kotel Vaillant VU 146/5-5 Ecotec plus o výkonu 14 kW a emisní třídy NOx 5,ohřev TUV je řešen v plynovém přímotopném zásobníkovém ohřívači Vaillant atmostor VGH 220/5 XZU o objemu 220 l a o výkonu 8,2 kW stanovisko
25.10.2016   Dodatečné stavební povolení úprav bytového domu, v ulici K Červenému dvoru 424/9, parc. číslo 1366 a 1367/1 Strašnice viz stanovisko stanovisko
24.10.2016   Novostavba rodinného domu KUBIS 631 na parc. č. 4146/2, 4144, 4147/4 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění elektrický kotel Moratop typ Cosmotherm E9. Ohřev TUV je zajištěn eletrickým zásobníkem o objemu 200 litrů. stanovisko
21.10.2016   PENNY MARKET VINICE vestavba prodejny do stávajícího objektu, Vinohradská 3217/167 Strašnice zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV CZT PT a.s. stanovisko
20.10.2016   Změna užívání prodejny vín na kanceláře v nebytové jednotce BD Průběžná 63, parc. č. 3118/62 Strašnice elektrokotel Protherm RAY 9K o výkonu 9 kW a elektrický bojler stanovisko
18.12.2016   SPŠ elektrotechnická, V Úžlabině 320/23, zateplení fasády a střechy, venkovní úpravy Malešice rekonstrukce se nedotýká způsobu vytápění stanovisko
12.10.2016   Nástavba administrativní budovy, přístavba garáží včetně zpevněné plochy – vestavba 3. NP a nástavba 4. NP, Třebohostická 564/9, Strašnice stávající plynové kotle s částečným využitím solární energie pro ohřev TUV stanovisko
12.10.2016   „Přestavba RD na polyfunkční dům, Počernická 3104/27, parc. č. 1851/1 a 1851/2 Strašnice stávající závěsný plynový kotel Vaillant o příkonu 28 kW doplněný o nepřímo ohřívaný zásobník TUV Vaillant VIH 120 stanovisko
3.10.2016   Novostavba garáže Slovenská 1484/31, parc. č. 3163 a 3164 Vinohrady přímotop o příkonu 5 kW stanovisko
21.9.2016   Stavba rodinného domu na pozemku parc. číslo 75 Vršovice TUV plynový závěsný kondenzační teplovodní kotel THERM 14 KDZ 5, emisní třídy do NOx5 stanovisko
17.10.2016   II. Etapa přístavba a nástavba Autosalonu Opel a Volvo, Černokostelecká 621/122, parc.č. 744/1, 744/24 a 744/25 Malešice tepelné čerpadlo o výkonu 110kW a chladícím výkonu 81kW stanovisko
11.10.2016   Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro bytové domy Krátká 686/14 a 684/14 Strašnice plynová kotelna v 1. PP o celkovém výkonu 90kW stanovisko
27.9.2016   Stavební úpravy interiérů a změna užívání na tenční  studio se zázemím Madridská 9 Vršovice vytápění není předmětem této PD stanovisko
5.9.2016   Stavební úpravyBJ č. 1 v objektu Révová 1077 Strašnice stávající plynový kotel  stanovisko 
5.9.2016   Stavební úpravy BJ č. 4 v objektu Révová 1077/8 Strašnice kondenzační plynový kotel JUNKERS o výkonu do 24,3kW, emisní třídy NOx5 stanovisko 
25.8.2016   Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny v objektu ul. 28. pluku 464/39 Vršovice tři plynové kotle o výkonu 49 kW stanovisko
19.8.2016   Umístění záložního dieselagregátu na parc.č. 3925/1 Strašnice  záložní dieselagregát Caterpillar GEP 22 o výkonu 17,6kW stanovisko
19.8.2016   Výstavba plynové kotelny a odpojení od CZT v objektu Topolová 2916/14 Záběhlice plynová kotelna o příkonu 568 kW stanovisko
17.8.2016   Rozšíření ČS o jedno výdejní stání, odstranění části emisní stěny na čerpací stanici ul. Na Hroudě  Strašnice viz stanovisko stanovisko
15.8.2016   Vnější úpravy bytového domu Dvouletky 1110/101 Strašnice  viz stanovisko , nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko 
10.8.2016   Odstaranění RD a provozovny Konvalinková 1393/4 Záběhlice  viz stanovisko , nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
3.8.2016   Půdní vestavba a přístavba výtahu objektu Moskevská 77/4 + parkovací stání Vršovice  plynový závěsný kotel THERMONA Therm Pro 14 XZ o výkonu do 14kW, emisní limity do Nox5 stanovisko
3.10.2016   Domov senirů Třebešín, parc. č. 1544/3, 1544/6, 1544/20 a 1544/21  Strašnice  viz stanovisko , nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko 
17.10.2016   Používání krbových kamen na dřevo k alternativnímu vytápění v bytě domu, ul. Pod Hotelem  Strašnice  instalace krbu  stanovisko
3.10.2016   BHD - rekonstrukce střešního pláště Elektrárenská 774/2 Michle viz stanovisko , nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko 
3.10.2016   Změna užívání nebytového prostoru v 1. NP Krymská 166/43 - kadeřnictví  Vršovice viz stanovisko , nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
3.10.2016   BHD, demolice venkovní plochy - vodovod Elektrárenská 774/2 Michle  viz stanovisko , nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
26.9.2016   Kavárna, hodinové únikové hry, Krátká 22 Strašnice  viz stanovisko  stanovisko
5.9.2016   Stavební úprava RD Petrovická 171/10, parc.č. 266 Strašnice  stávajícíc plynový kotel s max. výknem 24,6kW stanovisko
29.6.2016   Stavební úpravy bytů č. 17 a č. 18, ul. Estonská 532/2 Vršovice  stávající plynový kotel + nový plynový kondnenzační kotel eco Compact o výkonu 5,2 - 30kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
17.8.2016   Obnova bytové jednotky Černomořská 371/16  Vršovice  plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB062-24Ko příkonu 24kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
17.8.2016   Přístavba a stavební úpravy RD + doplnkové stavby, U Trati 3311/1a Strašnice  plynový kotel Vaillant o výkonu 12W stanovisko 
3.8.2016   Rekonstrukce střechy objektu Záběhlická 1777/35,. parc.č. 197 Záběhlice  viz stanovisko stanovisko
3.8.2016   Novostavba RD KUBIS 521 a garáže parc.č. 4142, 4149/11, 4149/4 a 4149/5 Strašnice  elektirkcé přímotopy , dále viz stanovisko  stanovisko 
1.8.2016   Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Pod Bohdalcem II 154E a 163E, parc.č. 2950/4 a 2950/5 a 2950/1  Michle  viz stanovisko stanovisko
28.7.2016   Stavební úpravy - změna užívání nebytových prostor na vinárnu v BD Francouzská 246/84 parc.č. 324  Vršovice  stávajícíc plynový kotel stanovisko 
25.7.2016   Stavební úpravy ŘRD v ul. Solidarity 2470/17, parc.č. 2796/425 Strašnice  čerpadlo vzduch voda NIBE F2040-8 o výkonu 5kW stanovisko
25.7.2016   Umístění nové plynové kotelny v objektu v ul. Křeslická 301/1 Vršovice  dvojkotel Buderus logano plus GB312-180 o příkonu 173kW , emisní třídy NOx5 stanovisko 
25.7.2016   Novostavba zahradní restaurace, Na Padesátém, parc.č. 4021/31 Strašnice  TUV v objektu, tepelné splitové čerpadlo  stanovisko
19.7.2016   Viladomy U Hřiště parc.č.č 4289/55, 4289/56, 4289/63, 4289/64 Strašnice viz stanovisko  stanovisko 
19.7.2016   Dodatečné povolení stavby rodinného domu a doplnkové stavby K Háječku č.ev.41, přípojka kanalizace, parc. č. 4254 a 4255  Strašnice  Dakon DOR 16 o výkonu do 16kW stanovisko 
26.8.2016   Dvojgaráže se skladem na parc.č. 2856/54, Dobročovická 1697/54 Strašnice viz stanovisko , nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko 
26.8.2016   Stavba zahradního přístřešku při RD Tuklatská 362/10, parc. č. 2299 Strašnice  viz stanovsko, nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
26.8.2016   Stavební úpravy bytové jednotky č. 414/13 v BD U Kombinátu 414/11, parc. č. 2794/43  Strašnice viz stanovsko - nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
26.8.2016   Pneu Procházka - rozšíření manipulační plochy a přemístění parkvovacích stání, parc. č. 2671 Strašnice  viz stanovisko, nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko 
2.9.2016   Nájemní prostor v činžovním domě Krymská 10, parc.č. 223 Vršovice viz stanovisko , nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
26.8.2016   Rekonstrukce bytu č. 7, Sečská 1845/3 Strašnice viz stanovsiko , nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
15.8.2016   Úprava vjezdu k objektu Benešovská 21, parc. říslo 4253/3 a 4253/7  Vinohrady viz stanovisko, nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
4.8.2016   Odstranění stávajících staveb garáží u domu ul. V Olšinách 842/51 Strašnice viz stanovisko, nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
2.8.2016   Stavební úpravy - oprava střechy ateliéru Voroněžská 775/17 Vinohrady viz stanovisko, nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
8.8.2016   Změna stavby domu a garáže s opěrnou stěnou ul. V Olšinách 842/51 Strašnice plynový kondenzzační kotel Immergas Victrix Zeus 26ErP o výkonu 3-23,6 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
2.8.2016   Stavební úpravy bytového domu Omská 1022/49 - vznik nových jednotek, změna vzhledu parc.č. 1604 a 1605 Vršovice závěsný plynový kotel Viessmann Vitodens 200W - 45kW, emistní třídy NOx5 stanovisko 
30.8.2016   RFE/RL stavební úpravy v objektu Vinohradská 3333/159a Vinohrady viz stanovisko  stanovisko
2.8.2016   Novostavba rodinného domu při ul. Mokřanská parc. č. 4138/1, 4138/, 4135/5,  Strašnice splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda LG Therma stanovisko
26.10.2015   Stavební úpravy RD č. p. 1523, v ulici Nad Vodovodem 1523/43, parc. č. 1777 a 1778 Strašnice plynové kondenzační kotle, ohřev TUV bude v nepřímo ohřívaných zásobnících nabíjených z plynových kotlů. Kotle musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
11.7.2016   Stavební úpravy restaurace Žermanická 1984/4, parc. č. 2838/54 Strašnice zdroj vytápění CZT PT a.s. a ohřevu TUV elektrický zásobníkový ohřívač stanovisko
1.7.2016   Stavební úpravy a přístavba vily Hradešínská 20 - změna stavby před dokončením, parc. č. 3228 a 3229 Vinohrady plynový kondenzační kotel se dvěma tepelnými čerpadly s celkovým výkonem 22 kW. Kotel musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
1.7.2016   Modernizace stanice metra Skalka - změna stavby před dokončením - přístřešky a lavičky na terénu, modernizace místnosti přepravního manipulanta Strašnice viz stanovisko stanovisko
1.7.2016   Stavební úpravy rodinného domu Pivoňková 2111/42 Záběhlice viz stanovisko stanovisko
30.6.2016   Stavební úpravy bytového domu Ke Skalkám 3066/81, zateplení 1. NP Záběhlice viz stanovisko stanovisko
29.6.2016   Přístavba a stavební úpravy RD Petrklíčová 2171/34 na parc. Č. 1533/1 a 1533/2 Záběhlice plynový kotel Logamax plus GB072 se zásobníkem H65W o výkonu 24 kW. Kotel musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
28.6.2016   Změna užívání 2 nájemních jednotek v bytovém domě Za Strašnickou vozovnou 1343/6 Strašnice elektrokotle PROTHERM RAY 9K o výkonu 1 - 9 kW, ohřev TUV v elektrických zásobnících stanovisko
27.6.2016   Odstranění domu U Zdravotního 2212/2 Vinohrady viz stanovisko stanovisko
15.6.2016   Restaurace se zázemím a kavárenský kiosek v 1. NP a části 2. PP v prostoru polyfunkční budovy "Vinice", v ulici Vinohradská 3217/167, parc. č. 1292/35 Strašnice zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV CZT PT a.s. stanovisko
14.6.2016   Parkovací stání na pozemku parc. č. 1357/1, K Červenému dvoru 661/3 Strašnice viz stanovisko stanovisko
13.6.2016   Rekonstrukce stávajícího objektu Vila Na Šafránce, Na Šafránce 1760/12 Vinohrady plynový kotel Wiessmann Vitodens 200-W o výkonu 12 - 45 kW. Kotel musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
10.6.2016   Lapač tuků SO12 v areálu Výtvarných řemesel, Sazečská 247/2 Strašnice viz stanovisko stanovisko
9.6.2016   Stavební úpravy domu, půdní vestavba a prodloužení výtahu, U Plynárny 1111/75 Michle plynové kondenzační kombinované kotle Buderus Logamax plus GB 172-24 K, o výkonu 7,3 - 23,6 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
9.6.2016   Rekonstrukce a nástavba bytového domu Sevastopolská č. 356/12 Vršovice strojovna s kaskádou dvou závěsných plynových kotlů o max. jmenovitém topném výkonu 2x Qvyt = 32,5 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
8.6.2016   Přestavba prostor pro firemní školku Vinohradská 3218/169 Strašnice výměníková stanice CZT PT a.s. stanovisko
6.6.2016   OC TESCO Eden - Display centrum v mezaninu mezi 2. PP a 1. PP, OC TESCO Eden, Vršovická 1527/68b Vršovice viz stanovisko stanovisko
2.6.2016   Přístavba rodinného domu V korytech 3076/33 na parc. Č. 2341/3, 2343/2, 2343/3 a 2343/4 Záběhlice plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum HT 1.32 se jmenovitým výkonem 3,2÷32 kW. Kotel musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
2.6.2016   Komerční prostor č. 671/102 v přízemí domu ul. Vršovická 77, č. p. 671 Vršovice elektrická přímotopná tělesa, ohřev TUV bude zajištěn elektrickým ohřívačem o objemu 80 l a elektrickým ohřívačem TUV OKCEV 125l stanovisko
2.6.2016   ČSPH SHELL, Švehlova ul. Praha - výměna podzemních nádrží PH, parc. č. 2078/408 Záběhlice viz stanovisko stanovisko
1.6.2016   Přístavba vikýře a rekonstrukce koupelny, Doubravčická 1196/41 Strašnice viz stanovisko stanovisko
1.6.2016   Přestavba garáže a park. stání na gvojgaráž, parc. č. 3607/1 Strašnice viz stanovisko stanovisko
30.5.2016   Malešická stráň - Komerční pavilon, parc. č. 908, 943/2 Malešice zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV CZT PT a.s. stanovisko
30.5.2016   Vypouštění předčištěné odpadní vody s obsahem závadné látky do veřejné kanalizační sítě, Sazečská 560/8 Malešice viz stanovisko stanovisko
25.5.2016   Úprava okenní sestavy bytu č. 2, U Kombinátu 2801/31 Strašnice viz stanovisko stanovisko
25.5.2016   Rekonstrukce bloků KJC ve stanici metra Strašnická Strašnice viz stanovisko stanovisko
25.5.2016   Rekonstrukce bloků KJC ve stanici metra Skalka Strašnice viz stanovisko stanovisko
25.5.2016   Expediční sklad DRUCHEMA, Služeb 3 Strašnice viz stanovisko stanovisko
24.5.2016   Zasklení balkonů a výměna zábradlí Jasmínová 2885/33 Záběhlice viz stanovisko stanovisko
23.5.2016   Snížení energetické náročnosti BD č. p. 1053, ulice Konopišťská 7 Vršovice viz stanovisko stanovisko
20.5.2016   Oprava obvodového pláště domu Olešská 2287/9a na stavební parcele č. 3572/3 Strašnice viz stanovisko stanovisko
4.5.2016   Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Dobročovická 1699/58 včetně nové vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky Strašnice plynový kondenzační kotel Le Blanc Egalis o výkonu 24 kW. Kotel musí splňovat emisní třídu Nox5. stanovisko
13.5.2016  

Stavební úpravy a nástavba stávajícího rodinného domu, ul. Běžná 3315/16

Strašnice

elektrický kotel Moratop Electra 12 Komfort

stanovisko
13.5.2016   Přístavba a nástavba objektu  domu ul. Květnická 674/2, parc. č. 2934 a 2935 Strašnice kondenzační plynové kotle se zásobníkem. Kotle musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
11.5.2016   Změna způsobu vytápění bytu č. 13 ve 4. NP v domě K Botiči 409/2 Vršovice plynový závěsný kondenzační kotel v provedení turbo Baxi Duo-Tec Compact 20 GA o jmenovitém tepelném výkonu 3,5 - 19,9 kW. Kotel musí být emisní třídy NOx5. stanovisko
11.5.2016   Rekonstrukce bytového domu Holandská 756/17 Vršovice viz stanovisko stanovisko
9.5.2016   Rekonstrukce půdních prostor, vestavba atelieru v 6. a 7. NP; výměna oken a vybudování lodžie u stávající bytové jednotky č. 11, Ruská 442/16 Vršovice plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10C o výkonu 9,3 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
25.4.2016   Rekonstrukce interiéru a yměna užívání - komunitní kavárna Mezipatra, Francouzská 284/94 a Krymská 286/17, parc. č. 334 a 335 Vršovice viz stanovisko stanovisko
20.4.2016   Nástavba a přístavba včetně výtahu činžovního domu Rostovská 39/21, parc. č. 85 Vršovice plynové kotle musí splňovat emisní třídu NOx5 stanovisko
19.4.2016   Rozšíření sídla společnosti JRD s.r.o., Korunní 810/104 Vinohrady viz stanovisko stanovisko
31.3.2016   Přístavba rodinného domu, v ulici Rektorská 470/14, parc. č. 415/1 a 415/2 Malešice viz stanovisko stanovisko
30.3.2016   Přístavba autosalonu Renault a Dacia a stavební úpravy objektu v areálu ČSAO Praha, v ulici Černokostelecká 114/565, parc. č. 752/1 a 752/8 Malešice tepelná čerpadla země/voda Nibe F 1345-60 o výkonu 57,7 kW, ohřev TUV zásobníky pro tepelná čerpadla s objemem 1000 l s výhřevnou plochou výměníku přizpůsobenou pro tepelná čerpadla stanovisko
23.3.2016   Výměna oken objektu základní školy U Vršovického nádraží 950/1 Vršovice viz stanovisko stanovisko
25.1.2016   Stavební úpravy RD, v ulici Janderova 89/4, parc. č. 130 Malešice plynový kondenzační kotel Vaillant eco TEC plus VU 146/5-5 o výkonu 3,3 - 14,9 kW se yásobníkem Vaillant VHI R 120 o objemu 120 litrů. Kotle musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
20.1.2016   Dodatečné povolení stavebních úprav v ulici Krymská 308/28, parc. č. 180 Vršovice plynový kombinový kotel Protherm Pantherm 24 kW. Zdroj TUV: plynový průtokový ohřívač Protherm Pantherm 24 PTP o výkonu 24 kW. Kotel i průtokový ohřívač musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
7.7.2016   Stavební úpravy, půdní vestavba a vestavba výtahu v objektu Na Spojce 511/9 Vršovice závěsné plynové kondenzační kotle s průtokovým ohřevem TUV VAILLANT VUW 286/5-3 eco TEC v provedení turbo o výkonu do 28 kW. Kotle musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
15.6.2016   Stavební úpravy v souvislosti se změnou užívání nebytové jednotky 115/10 v ulici Holandská 115/18, parc. č. 562 Vršovice plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2-17-B-120 o výkonu do 18,3 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
10.6.2016   Rekonstrukce vytápění v bytové jednotce č. 5 v BD Moskevská 366/23 Vršovice plynový kondenzační kombinovaný kotel FORMAT 25 HE o výkonu NOx5 stanovisko
9.6.2016   Umístění nové plynové kotelny v BD v ulici Kolodějská 3079/4 Strašnice závěsný plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax Plus GB 162, každý o výkonu 65 kW, emisní třídy NOx5  stanovisko
6.6.2016   Nouzový zdroj elektrické energie pro požární stanici Hostivař, umístěný na pozemcích na parc. č. 4106/32, 4106/36 a 4106/13 Strašnice náhradní zdroj - motorgenerátor o výkonu 88 kW se spotřebou paliva - nafty - při plném zatížení agregátu 25,4 l/h stanovisko
2.6.2016   Stavební úpravy a přístavba RD Jevanská 10, parc. č. 3697/2 a 3697/1 Strašnice nástěnný plynový kondenzační kotel PROTHERM Condens o výkonu do 26,7 kW s nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV, emisní třídy NOx5 stanovisko
30.5.2016   Zateplení fasád a tím související stavební práce na objektu Gymnázia v ul. Přípotoční 1337/1a Vršovice viz stanovisko stanovisko
30.5.2016   Umístění nové plynové kotelny v BD v ulici Pod Rapidem 988/5 Vršovice závěsné plynové kondenzační kotle BUDERUS Logamax GB162, každý o výkonu 45 kW, emisní třídy NOx5. TUV bude připravována v zásobníku BUDERUS Logamax SU 400. stanovisko
10.5.2016   Stavba rodinného domu ulice U Trati č. e. 157 Strašnice nástěnný plynový kondenzační kotel VIESSMANN Vitodens 200-W s nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV o výkonu do 13 kW. Kotel musí splňovat nejpřísnější emisní třídu NOx5.  stanovisko
9.5.2016   Rezidence Bohdalecká na parc. č. 2532, 2533 a 2534 Michle viz stanovisko stanovisko
20.4.2016   Stavební úpravy a přístavba garáže objektu U Krbu 1298/11 Strašnice plynový nástěnný kondenzační kotel THERM 28 KDZ.A v provedení turbo o výkonu do 28 kW emisní třídy NOx5 stanovisko
13.4.2016   Rekonstrukce rodinného domu Bakalářská 554/3 Malešice kombinovaný plynový kotel Thermona Therm 17KDZ5.A v provedení turbo s integrovaným zásobníkem TUV o výkonu 17 kW stanovisko
8.4.2016   Nouzový zdroj elektrické energie pro požární stanici Hostivař, umístěný na pozemcích parc. č. 4106/32, 4106/36 a 4106/13 Strašnice náhradní zdroj - motorgenerátor o výkonu 88 kW se spotřebou paliva - nafty - při plném zatížení agregátu 25,4 l/h stanovisko
6.4.2016   Stavební úpravy a přístavba RD Doubravčická 1173/16, parc. č. 3318 a 3319 Strašnice závěsný plynový kotel IMMERGAS Victrix X s nepřímotopným zásobníkem TUV v provedení turbo o výkonu 24 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
31.3.2016   Změna vytápění z CZT na ZP v BJ 2855/409 a 2856/411, v řadě domků FVIII, Dvouletky 1182 Strašnice viz stanovisko stanovisko
31.3.2016   Přístavba WC pro muže a ženy a pergola - házená - Heroldovy sady Vršovice viz stanovisko stanovisko
24.3.2016   Nástavba 2. NP a podkroví spojená se stavebními úpravami rodinného domu, v ulici Pod Altánem 132/97, parc. č. 559 a 560 Strašnice plynový kotel CERAPUR Comfort o výkonu 40,8 kW, ohřev TUV bude zajištěn v zásobníkovém ohřívači JUNKERS SK400-5 ZB stanovisko
24.3.2016   Umístění krbu do novostavby RD v ul. Čelná, č. parc. 4149/2 Strašnice viz stanovisko stanovisko
23.3.2016   Zastřešení bytového domu č. p. 355, 356 a 357 v ul. Bydžovského Malešice viz stanovisko stanovisko
21.3.2016   Snížení energetické náročnosti bytového domu Saratovská 382/25 a Nad Primaskou 444/49 Strašnice viz stanovisko stanovisko
18.3.2016   Stavební úprava bytové jednotky v BD č. p. 1144, v ulici Dvouletky 2823/341 Strašnice viz stanovisko stanovisko
17.3.2016   Demolice schodiště a následné úpravy u štítu budovy Zvonková 3048/2 Záběhlice viz stanovisko stanovisko
16.3.2016   Úprava části parteru a změna v užívání části stavby Objekt C - 4D center, Kodaňská 1441/46 Vršovice viz stanovisko stanovisko
14.3.2016   Novostavba administrativní budovy při objektu Třebohostická 3363/6, na parc. č. 2707/2 Strašnice plynový kondenzační kotel v provedení turbo o výkonu 24 kW. Kotel musí splňovat nejpřísnější emisní limity tj. emisní třídu NOx5. stanovisko
11.3.2016   Umístění plnící stanice CNG č. parc. 970/14, 970/80 a 970/81 Malešice viz stanovisko stanovisko
9.3.2016   Dodatečné povolení stavebních úprav v ul. Pod Sychrovem I1029/83, parc. č. 2649/1 a 2648 Michle viz stanovisko stanovisko
7.3.2016   Přístavba a stavební úpravy RD Kounická 56/711, na parc. č. 2513/2 a 2513/3 Strašnice plynový kotel VIESSMANN Vitodens 100-w o výkonu do 19 kW. Pokud se bude jednat o kotel nový, nikoliv stávající musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
7.3.2016   Nástavba bytového domu Petrohradská 1477/39 Vršovice viz stanovisko stanovisko
7.3.2016   Stavební úpravy ve 13. NP objektu v ul. Jetelová 3255/9a Záběhlice viz stanovisko stanovisko
3.3.2016   Přístavba BD a umístění 5 parkovacích míst v ul. Nad Třebešínem I 958/3, na parc. č. 1505, 1506, 1507 a 1508/8 Strašnice viz stanovisko stanovisko
29.2.2016   Stavební úpravy a přístavba RD v ul. Úvalská 710/39, na parc. č. 2862, 2863 Strašnice viz stanovisko stanovisko
26.2.2016   Rekonstrukce objektu ve dvoře domu v ul. Holandská 115 Vršovice plynový kondenzační kotel, emisní třídy NOx5 o výkonu 24 kW stanovisko
22.2.2016   Stavební úpravy stávajícího objektu a odstranění drobných objektů v areálu Výtvarných řemesel pro potřeby multifunkčního zařízení, Sazečská 247/2 Strašnice VRV IV systém - tepelné čerpadlo Daikin stanovisko
22.2.2016   Pobočka ČSOB Praha Kodaňská 1459/48 Vršovice viz stanovisko stanovisko
19.2.2016   Novostavba rodinného domu na parc. č. 2078/402 Záběhlice viz stanovisko stanovisko
17.2.2016   Stavební úpravy, půdní vestavba a nástavba, přístavba výtahu a parkovacích stání v 1. PP a 1. NP, Francouzská 292/104 Vršovice plynové kondenzační kotle BUDERUS Logamax plus GB162-65, každý o výkonu do 60,5 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
17.2.2016   Stavební úpravy, nástavba, vestavba auto výtahu a přístavba objektu podzemních garáží, Francouzská 215/102 Vršovice plynové kondenzační kotle BUDERUS Logamax plus GB162-35, každý o výkonu do 32,7 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
17.2.2016   Stavební úpravy 1. NP domu Mukařovská 3116/24 Strašnice závěsné plynové kondenzační kotle VAILLANT VU 256/5-5 ecoTEC excluziv s nepřímotopným zásobníkem TUV, každý o výkonu do 26,5 kW. Kotle musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
10.2.2016   Stavební úpravy a dostavba RD Rostoklatská 371/9, na parc. č. 2319 Strašnice plynový kondenzační kotel Protherm Tiger Condens 25 KKZ21-A, který splňuje emisní třídu NOx5 stanovisko
8.2.2016   Stavební úpravy a změna užívání kancelářských prostor v 6. + 7. NP na dvě bytové jednotky, Bulharská 621/4 Vršovice plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TUV BUDERUS Logamax plus GB 172-24K o výkonu 24 kW a plynový kondenzační kotel s nepřímotopným zásobníkem TUV BUDERUS Logamax plus GB 172-24 T50 o výkonu 24 kW, kotle splňují emisní třídu NOx5 stanovisko
3.2.2016   VILA DOMY MALEŠICE, na pozemcích parc. č. 625/51, 625/55, 625/102, 935/1 a 940 Malešice plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 20 kW s nepřímotopným zásobníkem TUV a plynové kondenzační kotle s nepřímotopným zásobníkem TUV, každý o výkonu 45 kW, všechny kotle budou splňovat nejpřísnější emisní limity NOx5 stanovisko
24.2.2016   Datové centrum SÚKL, Šrobárova 49/48 Vinohrady viz stanovisko stanovisko
18.12.2015   Nástavba podkroví BD - 3 nové bytové jednotky, v ulici Za návsí 1642/8, parc. č. 386 Záběhlice plynové kondenzační závěsné kotle Vaillant eco TEC pro, s ohřevem teplé vody s rozsahem výkonu 14(16)/24(25) kW. Kotle musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
25.11.2015   Výstavba rodinného domu Tachlovická 1135/4 Vršovice nástěnný kondenzační kotel Buderus GB 162-35 (5,8 - 32,7 kW), emisní třídy NOx5 stanovisko
4.11.2015   Rodinný dům DRALE na parc. č. 703 až 706 při ul. Práčská Záběhlice plynové kondenzační kotle VIESSMANN 222W s vestavným zásobníkem TUV. Kotle musí splňovat emisní třídu NOx5.  stanovisko
3.2.2016   Stavební úpravy bytové jednotky v bytovém domě č.p. 1144, v ulici Dvouletky 2823/341, parc. č.  2794/176, 2794/422 a 2794/436 Strašnice plynový kondenzační kotel JUNKERS ZSB 22-3C s nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV stanovisko
27.1.2016   Bytový dům - přístavba a nástavba domu Konvalinková 1393/4 Záběhlice plynový kondenzační kotel JUNKERS CERAPUR Compact ZWB 24-1 DE v provedení turbo o výkonu do 24,1 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
26.1.2016   Rekonstrukce rodinného domu, Macešková 2018/14, na parc. č. 1685 Záběhlice viz stanovisko stanovisko
20.1.2016   Novostavba administrativní budovy při objektu Třebohostická 3363/6 na parc. č. 2707/2 Strašnice plynový kondenzační kotel v provedení turbo o výkonu 24 kW stanovisko
20.1.2016   Stavební úpravy ŘRD, v ulici Dvouletky 2809/311, parc. č. 2794/53 Strašnice plynový kotel JUNKERS ZSB 22-3 s nepřímotopným zásobníkem TUV o výkonu do 21,8 kW stanovisko
18.1.2016   Administrativní centrum Limuzská 2110/8 Strašnice viz stanovisko stanovisko
18.1.2016   Přístavba a rekonstrukce RD, Pod Sychrovem I 709/33 na parc. č. 2699, 2700 Michle plynový kondenzační kotel s nepřimotopným zásobníkem TUV. Kotel musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
8.1.2016   Stavební úpravy BD v ul. Starostrašnická 1233/50 Strašnice viz stanovisko stanovisko
7.1.2016   Bytový dům Vilová na parc. č. 1068/2 Strašnice kotelna osazena dvěma plynovými kotli BAXI Luna DUO-TEC MP+ 1.90, každý o výkonu do 85 kW, výkon celé kotelny bude 170 kW. Kotle budou emisní třídy NOx5. stanovisko
7.1.2016   Změna způsobu vytápění v BJ v ul. Dětská 2543/120 Strašnice kotel Brötje WHBS 14 s nepřímotopným zásobníkem TUV o jmenovitém tepelném výkonu 14 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
6.1.2016   Stavební úpravy a půdní vestavba bytové jednotky Nad Vodovodem 252/62 Malešice plynový kondenzační kotel s nepřímotopným zásobníkem TUV Vitodens 200 W 3,2 o výkonu do 13 kW. Kotel musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
6.1.2016   Půdní vestavba Malešice, v ulici Nad Vodovodem 240/56, parc. č. 806/291 Malešice elektrické přímotopné radiátory stanovisko
5.1.2016   Obchodní centrum Michle - SO 02, Stavební centrum, ul. Chodovská č. 1549/18 Michle viz stanovisko stanovisko
4.1.2016   Dostavba výtahu a teras, stavební úpravy půdní vestavby BD, v ulici 28. pluku 624/9, parc. č. 792 Vršovice elektrický kotel PROTHERM RAY o výkonu 12 kW se zásobníkem TUV a plynové kondenzační kotle Wolf CGB 20 s nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV. Plynové kotle musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
30.12.2015   Stavební úpravy RD - rekonstrukce střechy a sanace stropních konstrukcí, v ulici Záběhlická 128/143, parc. č. 557 Záběhlice viz stanovisko stanovisko
23.12.2015   Přístavba a stavební úpravy RD Pivoňková č. 1255/80 na parc. č. 1804 Záběhlice plynový kondenzační kotel GEMINOX TGRS 2 - 17 DC v provedení turbo emisní třídy NOx5 s nepřímotopným zásobníkem TUV o výkonu do 16,9 kW stanovisko
21.12.2015   Obytná přístavba rodinného domu, Mokřanská č. p. 3208/24 na parc. č. 4218/1 Strašnice tepelné čerpadlo vzduch - voda VIESSMANN Vitocall S 200 s integrovaným zásobníkem TUV stanovisko
18.12.2015   Rekonstrukce polyfunkční budovy VINICE, Vinohradská 3217/167 Vršovice viz stanovisko stanovisko
17.12.2015   Stavební úpravy a změna užívání nebytových prostor v přízemí BD - zřízení holičství a kadeřnictví, v ulici Chodovská 703/27, parc. č. 183  Vršovice viz stanovisko stanovisko
16.12.2015   Rekonstrukce polyfunkční budovy VINICE, Vinohradská 3217/167 Strašnice viz stanovisko stanovisko
16.12.2015   Vily Pod Třebešínem - Novostavba 23 rodinných domů na parc. č. 625/1, 625/114 a výstavba komunikace na parc. č. 619/1 a 625/55 Malešice plynové kotle. Kotle musí splňovat nejpřísnější emisní limity - NOx5. stanovisko
15.12.2015   Výstavba víceúčelových provozních objektů v ul. U Stavoservisu 1 Strašnice plynové infrazářiče stanovisko
15.12.2015   Hala předprodejní přípravy vozů v areálu autosalonu Charouz, Černokostelecká 604/116 Malešice viz stanovisko stanovisko
10.12.2015   Rozšíření kulečníkové školy Harlequin o kavárnu v objektu firmy SANITOP PLUS s.r.o., v ulici Na Louži 19a/1502, parc. č. 1915/4, 1912/4, 1912/5 a 1914/2 Vršovice závěsný plynový kotel Intergass o výkonu 35 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
10.12.2015   Stavební úpravy části stávajících skladovacích prostor ve východní části 1.NP a jejich změna v hernu Laser game, v objektu společnosti SANITOP PLUS s.r.o., v ulici Na Louži 19a/1502, parc. č. 1915/4, 1914/2, 1912/4 a 1912/5 Vršovice viz stanovisko stanovisko
9.12.2015   Stavební úpravy, zateplení rodinného domu, Na Třebešíně 3059/60 Strašnice závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu do 9,5 kW, v provedení turbo s nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV. K přípravě TUV bude sloužit také solární technologie. Kotel musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
2.12.2015   Půdní vestavba Korunní 90, Korunní 1303/90 Vinohrady kondenzační plynové kotle BUDERUS Logamax plus GB162-15 s nepřímotopným zásobníkem TUV, každý o jmenovitém výkonu 15 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
30.11.2015   Stavební úpravy řadového RD, v ulici Brigádníků 3048/339, parc. č. 2768/10 Strašnice tepelné čerpadlo VAILLANT stanovisko
27.11.2015   Výměna čtyř osobních výtahů v budově MŽP ČR, Vršovická 1442/65 Vršovice viz stanovisko stanovisko
27.11.2015   Výměna osobonákladního výtahu v budově MŽP ČR, Vršovická 1442/65 Vršovice viz stanovisko stanovisko
25.11.2015   Fotovoltaická elektrárna, RWE Česká republika a.s., Limuzská 3135/12 Strašnice panely Amerisolar 255 W, uložené na nosné konstrukci na střeše objektu  stanovisko
18.11.2015   Stavební úpravy a změna stavby před dokončením 5 + 6 NP, v ulici Korunní 1302/88, na pozemku, parc. č. 2930 Vinohrady viz stanovisko stanovisko
16.11.2015   Rekonstrukce bytového domu Košická 70/10 Vršovice yávěsné plynové kombinované kotle VAILLANT VUW 246/5-5 Ecotec plus, každý o výkonu do 20 kW, emisní třídy NOx5. stanovisko
16.11.2015   Novostavba polyfunkčního domu v ul. Novostrašnická, parc. č. 2750 Strašnice Zahradní domek bude vytápěn plynovým kotlem VAILLANT VUW 202/3-5 turbo TEC plus průtokovým ohřevem vody o výkonu do 16,9 kW. Vytápění a ohřev TUV polyfunkčního domu bude dvěma kondenzačními kotli GEMINOX THRs 10-50C a THRs 2-17C s nepřímotopnými zásobníky vody, každý o výkonu do 48,7 kW. stanovisko
11.11.2015   Nová velkoodběratelská TS, kabely kVN, ul. U Krbu Malešice viz stanovisko stanovisko
11.11.2015   Stavební úpravy, přístavba výtahu a půdní vestavba bytového domu, v ulici Francouzská 467/68, parc. č. 1571 Vinohrady plynová kotelna osazená dvěma plznovými kondenzačními kotli BUDERUS GB162-45, každý o tepelném příkonu do 43,5 kW. Celkový navržený příkon kotelny bude 87 kW. Kotle budou emisní třídy NOx5. stanovisko
9.11.2015   Čistírna odpadních vod AquaPur MF A 30, ul. Bartoškova Vršovice viz stanovisko stanovisko
5.11.2015   Stavební úpravy RD, v ulici Kosatcová 1344/50, parc. č. 1754 Záběhlice viz stanovisko stanovisko
3.11.2015   Stavební úpravy stávající Haly E umístěné uvnitř areálu, v ulici Tiskařská 599/12, parc. č. 721/7 a 721/8 Malešice podstřešní plynové zářiče v liniovém provedení, každý  o příkonu 29 kW. stanovisko
26.12.2015   Novostavba Komunitní kompostárny Praha 10 - Michle, parc. č. 3055/1, 3061/2, 3060/6, 3067/1 a 3405/1 Michle elektrický kotel stanovisko
26.10.2015   Stavba nového rodinného domu, v ulici Sněženková, parc. č. 764 Záběhlice tepelné čerpadlo PANASONIC HP 9 KW o jmenovitém výkonu 9 kW, záložním zdrojem bude elektrická topná patrona o jmenovitém výkonu 3 kW. Příprava TUV bude zajištěna v nepřímo vytápěném zásobníkovém ohřívači , přiřazeném jednak k tepelnému čerpadlu, jednak k solárnímu ohřevu z kolektorového pole 4 kolektorů EKS 300. stanovisko
23.10.2015   Stavební úprava bytového domu, v ulici Krymská 74/41, parc. č. 375 Vršovice plynové kotle GEMINOX THRs 1-10B-120 o jmenovitém výkonu do 9,3 kW s integrovaným nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV. Kotle musí být emisní třídy NOx5. stanovisko
7.10.2015   Umístění plnící stanice CNG parc. č. 3418/1, 3418/3 Strašnice viz stanovisko stanovisko
6.10.2015   Stavební úpravy za účelem změny užívání v přízemí BD - Antonínovo pekařství, v ulici Moskevská 38/450, parc. č. 939 Vršovice tepelné čerpadlo systém voda - vzduch Mitsubishi Electric Power Inverter 10 o výkonu 10 kW, elektrokotel o výkonu 9 kW a elektrické přímotopné konvektory, každý o výkonu 3 kW stanovisko
25.9.2015   Stavební úpravy sportovního hřiště Hřibská, parc. č. 2244/173 Strašnice viz stanovisko stanovisko
24.9.2015   Celková revitalizace BD, v ulici Bulharská 1212 a 1213, parc. č. 709/2 a 708/2 Vršovice viz stanovisko stanovisko
23.9.2015   Stavební úpravy areálu pro motoristy, rozšíření služeb stávající čerpací stanice LPG, při Jižní spojce, parc. č. 2584/4 a 2584/6 Záběhlice viz stanovisko stanovisko
23.9.2015   Stavební úpravy bytu č. 15, v ulici Na Padesátém 789/5, parc. č. 3289/13 Strašnice viz stanovisko stanovisko
8.9.2015   SPU 022 Malešice - redislokace pošty Praha 120 Malešice viz stanovisko stanovisko
7.9.2015   Přístavba objektu na parc. č. 2458/1 a stavební úpravy objektu Břežanská 678/6 Strašnice plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 466/4-5 eco TEC plus se zásobníkovým ohřívačem TUV v provedení turbo o jmenovitém výkonu 46 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
3.9.2015   Stavební úpravy a změna využití stávající prodejny nápojů na prodejnu s čepováním piva, v ulici Krymská 138/36, parc. č. 159 Vršovice viz stanovisko stanovisko
3.9.2015   Obytný soubor Blažimská Chodov + Záběhlice viz stanovisko stanovisko
1.9.2015   Stavební úpravy skladu na kancelářské prostory na parc. č. 4331/6 Strašnice viz stanovisko stanovisko
1.9.2015   Nový koncept prodejny Lidl, ul. V Korytech Strašnice plynové kondenzační kotle o celkovém jmenovitém výkonu 125 kW. Kotle musí být emisní třídy NOx5. stanovisko
31.8.2015   Stavební úpravy RD + přístavba terasy a stavba garáže, v ulici Kaňkova 28/305, parc. č. 625/10 a 625/32 Malešice viz stanovisko stanovisko
27.8.2015   Novostavba rodinného domu Mistrovská 212/10 Malešice nástěnný plynový kondenzační kotel v provedení turbo s nepřímotopným zásobníkem TUV o výkonu 24 kW. Kotel musí splňovat emisní třídu NOx5.  stanovisko
26.8.2015   Stavební úpravy nebytového prostoruv 1. PP a 1. NP v bytovém domě, v ulici Rybalkova 182/29, parc. č. 260 Vršovice viz stanovisko stanovisko
23.8.2015   Vybudování 4 bytových jednotek v 6. NP BD a výtahu, v ulici 28. pluku 457/3, parc.č. 795 Vršovice kondenzační plynové kotle BAXI Nuvola DUO-TEC HT 16 s integrovaným zásobníkem TUV, každý o výkonu 16 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
19.8.2015   Instalace nového osobního výtahu v bytovém domě, v ulici V Olšinách 1479/26, parc. č. 719 Strašnice viz stanovisko stanovisko
18.8.2015   Polyfunkční dům V Olšinách, parc. č. 13/3 a 13/4 Strašnice plynové kotle, každý o výkonu cca 99 kW. Kotle musí splňovat emisní třídu NOx5. stanovisko
18.8.2015   Lávka pro pěší a cyklisty přes Botič Vršovice viz stanovisko stanovisko
13.8.2015   Výměna osobního výtahu v bytovém domě, v ulici Čeljabinská 655/10, parc.č. 1386/7 Vršovice viz stanovisko stanovisko
10.8.2015   Stavební úpravy objektu Limuzská, v ulici Limuzská 3135/12, parc. č. 2628/8 a 2628/7 Strašnice kotle BUDERUS Logan GE 515 a kogenerační jednotky TEDOM 150, výkon každého kotle je 465 kW a každé kogenerační jednotky 226 kW stanovisko
5.8.2015   Odstranění staveb na pozemcích při ul. K Červenému dvoru a Pod Třebešínem, parc. č. 1437, 1438/3 a 1438/4 Strašnice viz stanovisko stanovisko
3.8.2015   Stavební úpravy řadového RD, v ulici Dvouletky 2728/225, parc. č. 2796/123 Strašnice ohřev TUV bude zajištěn zásobníkem na zemní plyn stanovisko
14.10.2015   Stavební úpravy objektu bývalé mateřské školy pro účely níkoprahového zařízení pro děti a mládež, v ulici K Botiči, parc. č. 2128/2 a 2091/1 Vršovice závěsný elektrický kotel PROTHERM RAY 15K o výkonu 12 kW stanovisko
14.10.2015   Revitalizace bytového domu BD, v ulici Bělocerkevská 1302, 1303 a 1304, parc. č. 1437/3 - 5  Vršovice viz stanovisko stanovisko
12.10.2015   Změny užívání a stavební úpravy RD č. p. 639/4 na parc. č. 2008, 2009 Strašnice závěsné plynové kondenzační kotle GEMINOX THRs 2-17C, každý o výkonu 2,30 - 16,90 kW. Kotle musí splňovat emisní limity NOx třídy 5. stanovisko
9.10.2015   Wifi a CCTV ve vozovně Strašnice, v ulici Starostrašnická, parc. č. 1253 a 1256/1  Strašnice viz stanovisko stanovisko
9.10.2015   Wifi a CCTV v garážích Vršovice, v ulici Nad Vršovickou horou Michle viz stanovisko stanovisko
4.11.2015   Stavební úpravy RD na Bohdalci, v ulici Pod Sychrovem I 1104/23, parc. č. 2289 Vršovice nástěnné plynové kotle JUNKERS Cerapur ACU Smart ZWSB30-4E o výkonu 6,8-24 kW s integrovaným zásobníkem TUV stanovisko
5.10.2015   Stavební úpravy řadového RD, v ulici Dvouletky 2864/429, parc. č. 2794/232 Strašnice viz stanovisko stanovisko
2.10.2015   Stavební úpravy bytu č. 35, v ulici Krymská 29, parc. č. 347 Vršovice kondenzační kotel se zásobníkem. Kotel musí splňovat emisní třídu NOx5 stanovisko
9.9.2015   Oprava a modernizace BD, v ulici Taškentská, parc. č. 1873/25 - 28 Vršovice viz stanovisko stanovisko
6.11.2015   Stavební úpravy RD, v ulici Petrovická 224/14, parc. č. 258 Strašnice kondenzační plynové kotle VITODENS 200W, každý o výkonu 19kW. Kotle musí splňovat emisní třídu NOx5 stanovisko
3.8.2015   Stavební úpravy nebytového prostoru a změna užívání na prodejnu a výdejnu zdravotnických pomůcek v BD ul. Průběžná parc.č.č 789 Strašnice vytápění celého prostoru lokální elektrické stanovisko
31.7.2015   Rodinný dům CHico s garáží parc.č. 4149/2 Strašnice nástěnnými přímotopnými elektrickými konvektory stanovisko
27.7.2015   Rekonstrukce nebytového prostoru Žitomírská 742/22 Vršovice pro celou jednotku elektrický kotel stanovisko
24.7.2015   Odstranění objektu bývalých jeslí v prostoru MŠ Bajkalská, ul. Bajkalská parc.č. 1539/5 a 1538/7  Vršovice viz stanovisko  stanovisko 
23.7.2015   Stavební úpravy bytu č. 9 ve 3 NP BD Na Padesáteém 778/7 parc.č. 3289/12 Strašnice TUV stávájící výměníková stanice stanovisko 
22.7.2015   Vybudování nové kůlny na pozemku parc. č. 1069 a odstranění plechového skladu na poz. parc.č.č 1068/1 v objektu ZŠ speciální, Starostrašnická 120/45 Strašnice viz stanovisko  stanovisko
17.7.2015   Stavba "Plnící stanice CNG" vč. přípojky VTL plynu a přípojky elektřiny, ul. Sazečská, parc. č. 793/106, 793/107, 794/1 a 794/2 Malešice viz stanovisko  stanovisko
10.7.2015   Rekonstrukce + nástavba BD Ruská 452/12 Vršovice pro každou bytovou jednotku samostat. plynový kondenační kombinovaný kotel Vaillant VU 256/5-5 eco TEC plus emisní třídy NOx5 stanovisko
10.5.2015   Polyfunkční objekt fy Stualarm, Lopuchová, parc.č. 2140/3  Vršovice v celeém objektu el. přímotopové radiátory StiebelEltron CNS UE stanovisko
9.7.2015   Umístění a vestavba plynové kotelny do objektu Topolová 2916/14  Záběhlice umístění staconárního zdroje, zdrojem bude plynová kotelna o příkonu 1131 kW stanovisko
8.7.2015   Zateplení fasády BD Na Stezce parc.č. 706/1 Vršovice viz stanovisko stanovisko
7.7.2015   Realizace vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku investora parc.č. 3033 ul. Benešovská 1922 Vinohrady bude realizováno 7 vrtů pro tepelné čerpadlo stanovisko
3.7.2015   Stavební úpravy podkroví - přestavba 2 kanceláří na 1 mezonetovéo bytu na 3 mezonet. byty, ul. Kodaňská 572/47 parc.č 511 Vršovice samostatný plynové kondenzační kotle o výkonu do 14kW, emisní třídy do NOx5. stanovisko
2.7.12015   Přístavba garáže a oplocení, ulice Tismická 673/5 parc. č. 2353 a 2353 Strašnice viz stanovisko  stanovisko
2.7.2015   Stavební úpravy a přístavba vily Na Třebešíně 828/4 Strašnice stávající plynový kotel + instalace nového krbu jen na suché dřevo. stanovisko
29.6.2015   Logistický areál APB Plzeň, při ul. Teplárenská Malešice viz stanovisko stanovisko
29.6.2015   Stavební úpravy sportovního hřiště Gollova v ul. Gollova, parc. č. 1/3  Malešice viz stanovisko  stanovisko
26.6.2015   Stavební úpravy restaurace, v ul. Jabloňová 2136/11, parc- 2225/112 Záběhlice TUV stávající výměníková stanice ze soustavy CZT Pražské teplárenské a.s. stanovisko
15.6.2015   Přístavba bytového domu Nad Třebešínem I 958/3 a umístění 9 parkovacích míst Strašnice TUV pro všech 12 bytových jednotek stávající kotelna osazená stávajícími plynovými kotli, emisní třídy NOx5 stanovisko
9.6.2015   Podzemní sběrné místoo separovaného odpadu Moskevská - Slovinská Vršovická viz stanovisko  stanovisko
9.6.2015   Francouzská - Moskevská - Ruská, úpravy SSZ, tramvajové zastávky, podzemní sběrné místo separovaného odpadu  Vinohrady viz stanovisko  stanovisko
9.6.2015   Rozšíření kapacity ZŠ Jakutská, nástavba nového patra na hl. budově.....................v ul. Jakutská 1210/2, parc. číslo 11514/1 a 1514/2 a 1539/3  Vršovice dle předložené PD bude zdrojem tepla stávající předávací stanice v objektu stanovisko
3.6.2015   Rekonstrukce RD Tachlovická 1135/4 opěrky a zpevněná plocha Vršovice  při splnění uvedených podmínek souhlasíme se stavební činností jak je pospásna v PD stanovisko
3.6.2015   odstranění stavby Administrativního objektu v ul. Štěchovická 2266/2 parc. číslo 3282/24 a 2820/1 Strašnice při splnění uvedených podmínek souhlasíme se stavební činností jak je pospásna v PD stanovisko
1.6.2015   Stavební úpravy a rozšíření jídelny ZŠ Kodaňsk, v ul. Kodaňská 65/16, parc. č. 517 Vršovice

viz stanovisko 

-vytápění není předmětem této PD

stanovisko
27.5.2015   Stavební úpravy a přístavba RD Železniční 484/4 parc. č. 407, 408, 415/2 Strašnice viz stanovisko  stanovisko
25.5.2015   Rekonstrukce toplného sysstému v BD Krymská 136/20 Vršovice plynový kondenzační kombinovaný kotel BUDERUS Logamax plus GB 162-45emisní třídy NOx5 stanovisko
18.5.2015   Bytový dům Panna a Žába, Žernovská  Strašnice plynový kondenzační kotel  o výkonu 24kW emisní třídy NOx5 stanovisko
12.5.2015   úprava dispozice na nájemní jednotky v přízemí objektu Garden Eleven Kub. náměstí 1391/11 parc. č. 1645/3 Vršovice při splnění uvedených podmínek souhlasíme se stavební činností jak je pospásna v PD stanovisko
6.5.2015   Stavební úpravy na 6. a 7. NP a přístavba výtahu objektu Ruská 442/16 par.c č. 414 Vršovice plynový kondenzační kombinovaný kotel BUDERUS o výkonu 24kW emisní třídy NOx5 stanovisko
4.5.2015   Přístavba a stavební úpravy RD v ul. PIvoňková 2110/40 parc. č. 1155 Záběhlice stávající plynový kotel VIADRUS a samostatné plynové kondenzační kotle BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172-24 K o výkonu 24kW emistní třídy NOx5 stanovisko
5.5.2015   Revitalizace bytového domu v ul. Svojetická č. 172 a 1783, parc. č. 173/2 a 173/3 Strašnice při splnění uvedených podmínek souhlasíme se stavební činností jak je pospásna v PD stanovisko
17.4.2015   Bytový dům v Praze Strašnicích, ul. K Rybníčkům č. parc. 123/2, 125, 126  Strašnice závěsný kondenzační plynový kotel BUDERUS logamax plus GB172-24 o výkonu 24kW emisní třídy Nox5 stanovisko
15.4.2015   Rekonstrukce a přístavba Milíčovy Kaple, ul. Rektorská na parc. číslo 498/2 k.ú. Malešice Malešice plynový závěsný kotel JUNKERS - CERAPURCOMFORT ZSBR 28-3A turbo, emisní třídy NOx5 stanovisko
13.4.2015   Stavební úpravy a přístavba RD Železniční 484/4, parc. č. 407, 407, 415/2 Strašnice plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 2 - 17C o výkonu do 16,9 emisní třídy NOx5 stanovisko
3.4.2015   Stavební úpravy a změna užívání RD Jesenická 265/38 Záběhlice plynový kondenzační kotel BUDERUS GB 162 emisní třídy NOx5 stanovisko
1.4.2015   Bytový dům Vilová, parc. č. 1068/2 Strašnice  plynová kotelna osazená dvěma nástěnnými plynovými kotli VIESSMAN Vitodens 200-W o výkonu 80kW každý, emisní třídy NOx5 stanovisko
1.4.2015   Vestavba plynové kotelny do objektu Topolová 2916/14 Záběhlice plynová kotelna osazena třemi plynovými kotli BUDERUS logano plus GB625-400 každý o výkonu do 400kW stanovisko
24.3.2015   Stavební úpravy Ukrajinská 899/9  Vršovice TUV plynový kotel turbo, emisní třída NOx5 stanovisko
3.3.2015   Dodatečné stavební povolení pro změnu způsobu vytápění z CZT na ZP v ŘRD Dvouletky 2809/311 Strašnice změna způsobu vytápění stanovisko
24.2.2015   Vestavba plynové kotelny do objektu Topolová 2916/14 Záběhlice plynová kotelna (bez uvedení typu) stanovisko
13.2.2015   Novostavba rodinného domů Úvalská 668/19 Strašnice plynový závěsný kotel VAILLANT VU 126/3-5 turbo o výkonu 12kW emistní třídy do NOx5 stanovisko
11.2.2015   Přístavba, půdní nástavba a stavební úpravy mimoškolního zařízení pro děti a mládež s jedním bytem, Tismická 1135 Strašnice závěsný kondenzačí kotel turbo o výkonu 32kW stanovisko
10.2.2015   Staavební úpravy bytového domu Orelská 542/14 Vršovice dva kondenzační kotle BUDERUS GB162-35 každý o výkonu do 35,1kW a musí mít emisní tířdu NOx5 stanovisko
2.2.2015   Novostavba rodinného domu na parc. č. 1357/3 Strašnice závěsný plynový kotel VAILLANT VU 240/3-5 atmo TEC plus o výkonu do 24kw emistní třídy NOx5 stanovisko
26.1.2015   Dodatečné povolení rozestavěné stavby RD v ul. Bohdalecká parc. č. 2599/1 Michle plynový nástěnný kondenzační kotel PROTHERM Leopard a kotel PROTHERM Tiger a kotle JUNKERS o výkonu do 24kW emisní třády NOx5 stanovisko
21.1.2015   Projekt SAKURA - Praha Strašnice v ul. V Olšinách, parc. č. 11/1 a 12/1 Strašnice změna stavby před dokončením se netýká samotného vytápění objektů stanovisko
6.1.2015   Rekonstrukce a přístavba poloviny dvojdomu v ul. Dobročovická 1679/18 Strašnice plynový kondenzační kotelGEMINOX THRi 1-10SET111DC o výkonu 9,5kW eimisní třídy NOx5 stanovisko
5.1.2015   Novostavba Zahradní restaurace Skalka na parc. č. 4021/31 a 4021/37 a 4021/1 a 4550/3 a 4045/29 Strašnice horkovodní výměníková stanice stanovisko
29.12.2014   Novostavba RD Malešická 145/115, parc. č. 258 a 938/1  Malešice kondenzační kotel GEMINOX THRs - 2-17DC o výkonu do 18,3kW emisní třídy NOx5 stanovisko
22.12.2014   Výstavba sportovního areálu TJ Bohemians při ul. Izraelská a Nad Vodovodem Strašnice plynový zdroj - v dalším stupni bude předložena aktuální PD vytápění stanovisko
19.12.2014   Novostavba Administrativní budovy na pozemcích parc. č. 2162 a 2163 a 2164 a 2170  Záběhlice hlavním zdrojem tepla tepelné čerpadlo vzduch - voda o výkonu cca 42kW, doplňkovým zdrojem tepla bude závěsný plynový kotel v provedení turbo o výkonu do 28kW emisní třídy NOx5 stanovisko 
15.12.2014   Stavební úpravy BD, nová přípojka plynu, reko vodovodní přípojky a udělení výjimky z dopravy v klidu v ul. Omská 1022/49 parc. č. 1604 a 1605  Vršovice TUV plynovou kotelnou osazenou jedním závěsným kondenzačním plynovým kotlem VIESSMANN Vitodens 200W o výkonu do 45kW emisní třídy NOx5 stanovisko
8.12.2014   Stavební úpravy bytu 1+1 za účelem zřízení ateliéru v 1.PP bytového domu V Olšinách 831/74 - změna vytápění Strašnice změna vy vytápění z el. akumulačních kamen na plynový kotel, závěsný kondenzační kotel GEMINOX ZEM 2-17C o výkonu do 17,2kW emisní třídy NOx5 stanovisko
28.11.2014   Stavební úpravy BJ č. 1 ve 2. NP bytového domu V Olšinách 1022/42 Strašnice plynový závěsný kombinovaný kondenz. kotel JUNKERS CERAPUR Smart ZWB 28-3B turbo o výkonu do 21,8 kW emisní třídy NOx5 stanovisko
14.11.2014   Logistický areál APB Plzeň při ulici Tiskařská Malešice

Dle PD doplněné dne 16.12.2014 budou objekty SO 01 - administrativní budova, SO 02 - ubytovna
a SO 03 – garáže, dílny, sklady, vytápěny ze soustavy CZT PT a.s. Horkovodní přípojka bude ukončena
ve třech výměníkových stanicích ve výše uvedených objektech. Do areálu bude přiveden i NTL
plynovod, kolem objektu SO 03 do objektu SO 24 – mísící centrum. Zde budou umístěny 3 plynové
kotle pro ohřev záměsové vody a dále generátory horkého vzduchu pro ohřev kameniva. Použití
plynových kotlů je možné pouze pro zajištění technologie v objektu SO 24. V objektu SO 03 je možné
instalovat pouze 1 ks přímotopného plynového ohřívače a 1 ks tmavého infrazářiče Mandík 40 UD.
V dalším stupni požadujeme bližší specifikaci kotlů a zářičů (typ, výkon, umístění, odkouření, přívod
spalovacího vzduchu).

stanovisko
12.11.2014   Rezidence Petrovická, parc. 285/1 Strašnice 2 nástěnné plynové kondenzační kotle BUDERUS Logamax GB 112 každý o výkonu 43 kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
10.11.2014   Stavba záložního zdroje v areálu ZEVO Malešice Malešice + Štěrboholy středotlaký kotel o maximálním parním výkonu 25 t/h, tepelná energie bude dodávána dvojicí tlakových monoblokových plynových hořáků o výkonu 17,2 MW stanovisko
10.11.2014   Přístavba nerezového komína a instalace krbových kamen v RD Nad Elektrárnou 1748/35 Záběhlice TUV stávající plynový kotel PROTHERM TIGER 12 KTZ o výkonu 12 kW stanovisko 
6.11.2014   Novostavba RD, Práčská ul. č. parc. 703, 704, 705, 706 - doplnění stanoviska Záběhlice inventorové tepelné čerpadlo, typ Convert AW 14-3P, Bivalentním zdrojem bude elektrokotel Elekta MINI o výkonu 6 kW  stanovisko
4.11.2014  

I. Bytový dům Panna a Bába, Žernovská ul.

II. Dětské hřiště a pikniková louka v parkové ploše ZP

Strašnice TUV plynový kondenzační kotel, každý o výkonu 24kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
29.10.2014   Stavba individuálního bydlení, Žernovská ul., parc. č. 3365, 3366, 3367 Strašnice závěsný plyn. kondenz. kotel VAILLANT VU 246/3-5 eco TEC PLUS 28-3C o výkonu do 26kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
29.10.2014   Stavební úpravy vily Šrobárova č.p. 2217/42 Vinohrady dvě tepelná čerpadla IVT Premiumline A 15, každý o výkonu 14,7 kW stanovisko
27.10.2014   Plynofikace mobilních buněk v areálu PREFA PRAHA  a.s., Teplárenská 608/11 na parc. č. 686/1 a 686/16 Malešice plynový kotel o výkonu 24 kW v emisní třídě do NOx5 do 70mg/kWh stanovisko
20.10.2014   Obytný soubor Ecocity Malešice - 3. etapa, parc. č. 890/26, 890/36, 890/25 a 890/9 Malešice TUV sekce A a B společná objektová pylnová kotelna s 2 nástěnnými kond. kotli o jednotkovém výkonu 95kW. Kotle musí být emisní třídy NOx5 stanovisko
14.10.2014   Novostavba BD Vilová, parc. č. 1068/2 při ul. Vilová k.ú. Strašnice - Praha 10 Strašnice TUV pro celý objekt plynová kotelelna osazená 2 nástěnnými plynovými kondenzačními kotli turbo, každý o výkonu do 49,5kW, emisní třídy NOx5 stanovisko
7.10.2014   Novostavba RD na parc. 4136/1 a 4136/2  Strašnice  TUV elektrokotel  stanovisko
1.9.2014   Bytový dům s 11 malometrážními byty ul. Na Vinobraní, parc. č. 279 a 280  Strašnice TUV pro celý objekt emistní limit NOx5 o výkonu do 37 kW stanovisko
28.8.2014   Doplnění a změna stanoviska: Zahradnictví, parc. č. 39 a 37 v ul. K Vodě Záběhlice plynový kotel BUDERUS o výkonu do 24 kW emisní třídy NOx5 stanovisko
25.8.2014   Stavení úpravy BD Rabylkova 177/43 Vršovice závěsné kotle GEMINOX THRs emisní třídy NOx5 a o výkonu 49,5 kW stanovisko
25.8.2014   Stavební úpravy objektu BD Finská 613/8 Vršovice závěsný kotel GEMINOX THRs 10-50 každý o výkonu 49,5 kW stanovisko
20.8.2014   Prodejna autodílů Petrohradská 1536/1 Vršovice TUV plynový kotel GEMINOX THRs 2-17SET-111DC, o výkonu do 16,9 kW emisní třídy NOx5 stanovisko
11.8.2014   Částečné odstranění emisní stěny na čerpací stanici  Na Hroudě Strašnice viz stanovisko  stanovisko
11.8.2014   Odpojení od domovní kotelny bytového domu a instalace nového vytápění v BJ č. 1 v ul. Pod Třebešínem 1243/6 Strašnice plynový kondenzační kotel PROTHERM Tiger Condens F25 KKZ42 turbo o výkonu do 18,1 kW emisní třídy NOx5 stanovisko
5.8.2014   Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Benešovská 1864/21 Vinohrady reverzibilní tepelné čerpadlo HP3AW 36SBR o výkonu 26,5 kW a plynový kotel Buderus Logamax plus o výkonu 45 kW emisní tříey NOx5 stanovisko
23.7.2014   Datové centrum Sazečská, umístění náhradních zdrojů, rampy, nádrží a oplocení Malešice podél severní fasády náhradní zdroje - motorgenerátory (MG), každý o výkonu 1200 kW stanovisko
22.7.2014   Hromadná podzemní garážová stání Bezručovy sady Vinohrady Realizací stavby vnikne zdroj znečišťování ovzduší, viz stanovisko stanovisko
21.7.2014   Novostavba rodinného domu Úvalská 668/19 Strašnice  plynový závěsný kondenzační kotel Vaillant VU 126/3-5 turbo, emisní třídu NOx5 stanovisko
21.7.2014   Stavební úpravy a vestavba podkroví rodinného domu Káranská 269/19 Malešice plynový závěsný kondenzační kotel PROTHERM Tiger Condens 25KK42 turbo o výkonu do 19,6kW emisní třídy NOx5 stanovisko
30.6.2014   Rekonstrukce RD Karafiátová 2425/2 Záběhlice

v 1.NPstávající plynový kotel

v 2. NP nový plynový kotel PROTHERM Tiger 24 KTO provedení turbo o výkonu 23,3 kW a bude splňovat emisní třídu NOx5.

stanovisko
20.5.2014   Stavební úpravy bytového domu a nástavba, Karpatská 833/11 Vršovice stávající plynová kotelna 2 plynové kotle GEMINOX THRs 10-50, každý o výkonu 49,5 kW emisní třády NOx5 stanovisko
14.5.2014   Loftové bydlení Michelangelova, parc. č. 4046/175, 4046/168, 4046/57, 4046/174 Strašnice elektrické přímotopy stanovisko
14.5.2014   Stavební úpravy, dispoziční změna Casino - Pavouk, Vršovická 787/89 Vršovice 2 plynové kotle WOLF NG-31E 70, každý o výkonu 70kW stanovisko
5.5.2014   Stavební úpravy ŘRD Dvouletky 2626/13 Strašnice soustava CZT z Pražské teplárenské a.s. stanovisko
5.5.2014   Zdržovací práce - výměna lapáků tuků v areálu MITAS a.s., Švehlova 1900/3 Záběhlice výměna zastaralého lapáku tuků za nový stanovisko
22.4.2014   Půdní vestavba v ul. Hradešínská 2161/45 Vinohrady samostatné plynové kotle TERMONA TERM 20TLXZE.A5 s integr. zásobníkem TUV popř. JUNKERS CERASTARS ZSN/ZWM 24-6AE, oba emisní třídy MOx5 stanovisko
2.4.2014   Novostavba rodinného domu Na Křivce 1089/16 Vršovice nesouhlas s požadovanou výjimkou ze zastavěnosti  stanovisko
24.3.2014   Stavební úpravy stávajícího objektu Dvouletky 2813/320 Strašnice stávající plynový kotel VAILLANT VUW180 XE, nebude sloužit jako zdroj tepla stanovisko
21.3.2014   Stavební úpravy objektu Benešovská 2270/34 Vinohrady závěsný plynový kondenzační kotel JUNKERS ZSBR 28-3A emisní třády NOx o výkonu 27,7kW stanovisko
10.3.2014   Stavební úpravy a přístavba bytu A v BD, K Červenému dvoru 424/9, k.ú. Strašnice - Praha 10 Strašnice kondenzační kotel VAILLANT VU 206/5-5 turbo o výkonu 19kW, emisní limity NOx 5 stanovisko
5.3.2014   Bytový dům na pozemcích č. parc. 2195/2, 2195/3 a 2195/5 v ul. Na Výsluní, k.ú. Strašnice, Praha 10 - změna stavby před dokončením - přeměna CZT na ZP Strašnice dva nástěnné plynové kotle THRs 10-35C turbo, každý o výkonu do 33kW, budou do emisní třídy NOx 5 stanovisko
4.3.2014   Rekonstrukce bytové jednotky v bytovém domě v ul. Brigádníků 2923/79, k.ú. Strašnice - Praha 10 Strašnice bude zachován zdroj tepla z PT a.s. stanovisko
17.2.2014   Zateplení obvodového pláště a instalace kotelny v BD Průběžná 1860/7, k.ú. Strašnice, Praha 10 - změna stanoviska Strašnice plynový kondenzační kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162-35 o výkonu 35kW, emisní třídy NOx 5 stanovisko
10.2.2014   Změna vytápění v RD v ul. Podle Trati 619, k.ú. Malešice, Praha 10 Malešice tepelné čerpadlo vzduch - voda typ Ecoair 408 o výkonu 7,38kW stanovisko
3.2.2014   Výstavba sportovního areálu TJ Bohemians při ulici Izraelská a Nad Vodovem, k.ú. Strašnice - Praha 10 Strašnice využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem, k blízkosti vedední soustavy CZT bude využit tento zdroj stanovisko
3.2.2014   Stavební úpravy a oprava objektu Rybalkova 255/37, k.ú. Vršovice Praha 10 - změna stavby před dokončením Vršovice dvojice plynových kondenzačních kotlů VIESSMANN Vitodens 200-W s nepřímotopným zásobníkem TUV každý o výkonu 32kW, kotle budou emisní třídy NOx 5 stanovisko
29.1.2014   Změna vytápění a instalace krbové vložky v BJ č. 11 ve 4. NP bytového domu Korunní 970/22 Vinohrady plynový kondenzační kotel JUNKERS - ZSB 22-3C CERAPUR Smart, kotel musí být emisní třídy NOx5 stanovisko
27.1.2014   Stavební úpravy sálu a předsálí v 1. PP - 2. NP + přístavba schodiště budovy č. 24 Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 2551/48 Vinohrady zdrojem tepla bude nízkotlaké klimatizační zařízení tepelné čerpadlo vzduch stanovisko
10.1.2014   Přístavba bytového domu, půdní vestavba 2 BJ v podkroví a umístění parkovacích míst, ul. Prusická 1572/6 Strašnice stávající plynové kotle + samostatné plynové kondenzační kotle, kotle budou emisní třídy NOx5 stanovisko
19.12.2013   Umístění kogenerační jednotky TEDOM Micro T30 AO v objetku Praga Strašnice, Černokostelecká 1168/90 Strašnice  1 plynová mikrokogenerační jednotka TEDOM T30-AP o příkonu 96,2 kW stanovisko
15.1.2014   Bytový dům na pozemcích č. parc. 2195/2, 2195/3 a 2195/8 v ul. Na Výsluní Strašnice změna z výměníkové stanice na plynovou kotelnu - nesouhlas stanovisko
25.11.2013   Projekt SAKURA - změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením, parc. č. 11/1 a 12/1  Strašnicee 

zdrojem tepla bude blok 1 a 3 v kaskádě plynových kotlů BAXI Luna Duo-Tec 1.50, každý o výkonu do 45kW, emisní třídy NOx5.

Blok 2 plynová kotelna kondenzační kotle BAXI Luna Duo-Tec1.70, každý o výkonu do 65kWm, emisní třídy NOx5

stanovisko
20.11.2013   Stavební úpravy BJ č. 10 a 12 ve 4. NP + půdní vestavba do 5. NP bytového domu Malinová 1656/15 Záběhlice centrální vytápění (výměníková stanice) nedojde ke změně zdroje vytápění stanovisko
20.11.2013   Stavební úpravy BJ č. 10 a 12 ve 4. NP + půdní vestavba do 5. NP bytového domu Malinová 1655/19 Záběhlice centrální vytápění (výměníková stanice) nedojde ke změně zdroje vytápění stanovisko
20.11.2013   Stavební úpravy BJ č. 11 a 12 ve 4. NP + půdní vestavba do 5. NP bytového domu Malinová 1654/19 Záběhlice centrální vytápění (výměníková stanice) nedojde ke změně zdroje vytápění stanovisko
18.11.2013   Stavební úpravy a nástavba Sportovní 823/14 Vršovice Krbová vložka stanovisko
14.11.2013   Rekonstrukce ŘRD Dětská 2534/100 Strašnice plynový závěsný kotel, kotel bude emistní třídy NOx5 stanovisko
12.11.2013   Změna stavby + nástavba Nedvězská 3201/4 Strašnice plynový kondenzační kotel TUV VIESSMANN Vitodens  o výkonu do 26kW a závěsné kondenzační kotle TUV VIESSMANN Vitodens 200-W o výkonu do 19kW. Kotle budou emisní třídy NOx5 stanovisko
1.11.2013   Obytný soubor Ecocity Malešice - 2. etapa Malešice zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV bude plynová kotelna s kondenzačními totli THRs 10-50C v provedení turbo o výkonu 49,5kW, kotle budou emisní třídy NOx5 stanovisko
21.10.2013   novostavba rodinného domu, Kolodějská 823/1 Strašnice tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev TUV plynový kotel BUDERUS Logamax plus GB 172 - 24 o výkonu do 29kW. Kotel bude emisní třídy NOx5 stanovisko
23.10.2013   rekonstrukce zdroje tepla v BD Starostrašnická 85/30 Strašnice plynový kotel WIESSMANN Vitodens 200-W, výkon 80kW. Kotle budou emisní třídy NOx5 stanovisko
7.8.2013   změna zdroje vytápění v RD Dvouletky 1075/51 Strašnice tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea UD07CE5 + SDF07C3E5 - systém vzduch - voda stanovisko

7.8.2013

  změna zdroje vytápění v RD Dvouletky 2658/79 Strašnice tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea UD07CE5 + SDF07C3E5 - systém vzduch -voda stanovisko
16.8.2013   stavební úpravy domu, ul. Dětská 2612/264,  Strašnice plynový kotel v provedení turbo se zásobníkem TUV o výkonu 18 kW, emisní třídy NOx 5 stanovisko
12.8.2013   změna zdroje vytápění v BJ č. 909/26 v BD Černokostelecká 909/14 Strašnice plynový kondenzační kotel TUV PROTHERM Condens 25 KKZ 42 v provedení turbo o výkonu 25 kW stanovisko
28.8.2013   rekonstrukce nebytových prostor na restaurační provoz v 1. NP objektu v ul. Duběčská 62/2 Strašnice kondenzační kotel GEMINOX THRs 10-35C v provedení turbo o výkonu do 33 kW stanovisko
2.9.2013   polyfunkční objekt Pod Vinicí na pozemku parc.č. 99 Záběhlice závěsné plynové kondenzační kotle s nepřímo ohřívanými zásobníky o výkonu v rozsahu 11,5 - 28 kW stanovisko
3.9.2013   polyfunkční dům Bohdalec parc. č. 2599/6, 2599/8, 2586/3, 2586/4 a 3401/1 Michle tři kondenzační kotle, každý o výkonu 40 kW, kotle budou emisní třídy NOx 5 stanovisko
16.9.2013   rekonstrukce a nástavba BD v ul. Na Hroudě 157/32 Strašnice plynové kondenzační kotle GEMINOX THRs2-17C se zásobníkovými ohřívači TUV o tepelném výkonu do 16,9 kW, emisní třídy NOx 5 stanovisko
16.9.2013   stavební úpravy BJ č. 5 ve 3. NP bytového domu Oblouková 683/15 Vršovice plynový kondenzační kotel VIESSMANN - Vitodens 333-f, emisní třída NOx 5 stanovisko
18.9.2013   zateplení obvodového pláště a instalace kotelny v BD Průběžná 1860/7 Strašnice změna vytápění z CZT na plyn

stanovisko

13.9.2013   stavební úpravy a přístvba RD v ul. Janderova 293/31 Malešice plynový kotel Vaillant eco TEc pro VU 246/5-3 stanovisko
23.9.2013   obytný soubor Ecocity Malešice Praha 10 - změna zdroje vytápění z CZT na ZP Malešice plynové kondenzační kotle THRs 10-50C v provedení turbo, každý o výkonu 49,5 kW  stanovisko
2.10.2013   stavební úpravy 1.PP BD Kodaňská 555/53 Vršovice plynové kondenzační kotle se zásobníkem TUV stanovisko
21.10.2013   novostavba RD, Kolodějská 823/7 Strašnice kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB 172-24 stanovisko
23.10.2013   rekonstrukce zdroje tepla v BD Starostrašnická 85/30 Strašnice plynové závěsné kondenzační kotle VIESSMANN Vitodens 200-W, každý o výkonu 80kW

stanovisko

10.10.2013   změna účelu užívání stavby Sazečská 793/27 Malešice tepelné čerpadlo voda - voda stanovisko
15.10.2013   mateřská škola Olešská, parc. číslo 4320/8, 3892/1, 4550/1 Strašnice plynové kondenzační kotle BUDERUS GB 162-35 stanovisko
17.10.2013   půdní vestavba a nástavba 5BJ v BD v ul. Holandská 354/38 Vršovice kondenzační kotle VIESSMANN Vitodens 333-F FS3B a Vitodens 300-W stanovisko
17.10.2013   umístění tepelného čerpadla vzduch - voda u RD v ul. Šibřinská 509/2 Strašnice tepelné čerpadlo CTC EcoAir vzduch - voda stanovisko
1.11.2013   obnova Vinohradského pivovaru, Korunní 2506/106 Vinohrady technologie varny piva s plynovým hořákem o výkonu maximálně 150 kW stanovisko

 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready