Výroční zpráva podle zákona 106 za rok 2005


o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tato zpráva je zpracována na základě § 18 uvedeného zákona a zahrnuje informace o činnosti všech odborů Úřadu MČ Praha 10 v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2005. Údaje zde uvedené se týkají pouze písemných případně e-mailových žádostí o poskytnutí informace.

  1. Počet podaných žádostí o informace: 10
  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
  3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: soudním řízením neprocházel žádný případ
  4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.
  5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Z celkového uvedeného počtu 10 podaných žádostí byla v 1 případě poskytnutí požadovaná informace odmítnuta.

Podané odvolání proti rozhodnutí nebylo projednáváno z důvodu neúplnosti podání. Písemnou výzvu k doplnění odvolání si žadatel nevyzvedl. Na poplatcích spojených s poskytnutím informací bylo vybráno 1 295,- Kč. Nejvíce evidovaných žádostí o informace bylo směřováno na odbor stavební. Vedle poskytování informací na základě žádostí dle uvedeného zákona zveřejňuje Městská část Praha 10 informace o své činnosti prostřednictvím úřední desky na budově úřadu, ve čtrnáctideníku PRAHA 10 a na svých webových stránkách www.Praha10.cz.

V Praze dne 9. 2. 2006 Ing. Martin Slavík

tajemník ÚMČ Praha 10

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10