Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí referátu koordinátora činností souvisejících se stěhováním v souvislosti s rekonstrukcí radnice

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne  3. 9. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucí referátu koordinátora činností souvisejících se stěhováním v souvislosti s rekonstrukcí radnice

 v oddělení koncepce a rozvoje MČ

v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí referátu koordinátora činností souvisejících se stěhováním v souvislosti s rekonstrukcí radnice

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě   10

 

Do našeho přátelského kolektivu hledáme posilu, která má zájem spolupodílet se na chystané rekonstrukci objektu radnice druhé největší městské části hlavního města – Prahy 10. Hledáme někoho, kdo se zaměří na realitní trh, nalezne vhodná místa a v rámci nich bude koordinovat veškeré činnosti související se stěhováním úřadu městské části v návaznosti na jeho rekonstrukci.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost,
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (vzor čestného prohlášení je k dispozici v personálním oddělení ÚMČ Praha 10); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

 

 

Další požadavky: 

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

zaměření na realitní trh, development a stavebnictví

požadované znalosti

práce na PC (Office; AutoCAD a ADOBE CS výhodou, atp.), komunikativnost, organizační schopnosti, zkušenost s realitním trhem, loajalita, schopnost samostatného rozhodování

další dovednosti, schopnosti

dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost

  

Pracovní poměr bude uzavírán na dobu neurčitou.

 

 Nabízíme:        5 týdnů dovolené, benefity ve výši 13 200,- (kultura, sport, cestování apod.), příspěvky na stravování, pevná pracovní doba, atp.

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  25. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: vedoucí referátu koordinátora činností souvisejících se stěhováním v souvislosti s rekonstrukcí radnice v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

V Praze dne  2. 9. 2019

 

 

                                                                                             Ing. Martin Slavík

                                                                                        tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno úterý 3. září 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10