Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka vodoprávního úřadu

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne  4. 10. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka  vodoprávního úřadu

v  oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb

v Odboru stavebním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka  vodoprávního úřadu  

s místem výkonu práce Praha,

 

v platové třídě 10

 

Na odboru stavebním ÚMČ Praha 10 došlo k posílení pracovní pozice referent/ka  vodoprávního úřadu o jedno pracovní místo, pro které nyní hledáme nového/novou kolegu/kolegyni.

Jsme skupina lidí, kteří mají společné úkoly i problémy a společně je řešíme. Navzájem si předáváme vědomosti i zkušenosti a rádi bychom je předali i Vám.

Do našeho kolektivu hledáme kreativní lidi, lidi schopné řešit jednoduché i složité úkoly, lidi, kteří se nebojí jednat s lidmi neznalými i odbornou veřejností. Hledáme lidi, kteří chtějí získat další zkušenosti a vědomosti jak v oblasti stavebnictví, tak i v oblasti stavebního práva, lidi, kteří jsou týmovými hráči a chtějí pracovat v kolektivu, ve kterém na lidech záleží.

Nabízíme každý den nové úkoly, nové výzvy, získání nových vědomostí a příjemné zázemí v pracovním kolektivu. Práce je velmi rozmanitá, čekají Vás kontroly na stavbách, posuzování zajímavých projektů od umístění až po užívání těchto staveb, zadávání údajů do registrů, vydávání opatření i rozhodnutí, a hlavně, komunikace s lidmi.

Získání zkušeností na našem odboru stavebním, to je k nezaplacení.

 

Samozřejmě nelze v žádném případě pominout i tu druhou - hmotnou motivaci.  Úřad MČ Praha 10 kromě platu, sestávajícího ze základního tarifu + zajímavého osobního ohodnocení (odvislého od výkonu), nabízí zaměstnanecké benefity v celkové roční výši 13.200,- Kč (např. na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, 3 dny placeného volna, nadstandardní zdravotní péči atd.), navíc ještě věrnostní bonusy a další finanční příspěvky (např. při narození dítěte,  při svatbě zaměstnance  atd.). Zaměstnanci mohou  také  čerpat dva  dny neplaceného volna a zajímavá je i možnost závodního stravování přímo v budově ÚMČ, na které zaměstnavatel přispívá ve výši 65% ceny jídel.

 

Doufáme, že Vás naše nabídka osloví.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání

ČVUT – Fakulta stavební nebo Česká zemědělská univerzita

obor: vodní hospodářství

požadované znalosti

práce na PC (Word, Excel, Internet), orientace v oblasti stavebního práva, znalost stavebního zákona,

zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (lze složit i po nástupu)

další dovednosti, schopnosti

komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31. 10. 2018  v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68,

101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka vodoprávního úřadu - Odbor stavební“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne  1. 10. 2018

 

 

                                                         

                                                                                               Ing. Martin Slavík

                                                                                           tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno čtvrtek 4. října 2018, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10