Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka referátu  výkonu vlastnických práv

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená JUDr. Janou Hatalovou, MBA, pověřenou výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne  3. 10. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka referátu  výkonu vlastnických práv v oddělení koordinačních činností v Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka referátu  výkonu vlastnických práv

s místem výkonu práce Praha,

 v platové třídě  9

 

Rádi přivítáme novou kolegyni či nového kolegu do našeho pracovního týmu. Nabízíme možnost dalšího vzdělávání i přátelské klima na pracovišti, zaměstnanecké benefity v celkové výši až 13 200.-Kč ročně, možnost závodního stravování přímo v budově s příspěvkem na stravování od zaměstnavatele, čerpání 5ti týdenní dovolené a možnost úpravy pracovní doby pro maminky s dětmi. Je možno přiznat osobní ohodnocení až do výše 13 700.- Kč.


 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadované znalosti

práce na PC v Microsoft Office,

případná znalost SW AGENDIO a  E-Spisu je výhodou

 

další dovednosti, schopnosti

přesnost, spolehlivost, samostatnost, učenlivost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 23. 10. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení : referent/ka referátu vlastnických práv v Odboru majetkoprávním  ÚMČ Praha 10“

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  2. 10. 2019

 

 

                                                  JUDr. Jana Hatalová, MBA

                                                          pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno čtvrtek 3. října 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10