Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka referátu stížností

 

 

 

                                                                                              OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

                                                                                                                        Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 17.09.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka referátu stížností

 

sjednaný druh práce:

referent/ka referátu stížností  v oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím

v  Odboru kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10

 

 

s místem výkonu práce Praha

v platové třídě 9

 

Do našeho týmu hledáme příjemného a pečlivého kolegu/kolegyni pro zajišťování správy agendy úřední desky, a to jak ve fyzické, tak v dálkově přístupné podobě. Požadujeme samostatnost, preciznost a dobré komunikační schopnosti. Nabízíme kolegiální a férový přístup, podporu a příjemný kolektiv.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné popř. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

 

všeobecné, popř. veřejná správa

 

požadované znalosti

 

uživatelská znalost IT (aplikací MS Office, ASPI, Internet);

 

orientace v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 131/2000 Sb., a souvisejících právních předpisů (předchozí praxe v této oblasti vítána);

znalost zákona č. 500/2004 Sb., 106/1999 Sb., 85/1990 Sb. a právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů výhodou

 

další dovednosti, schopnosti

dobré komunikační schopnosti (slovem i písmem), příjemné vystupování, pečlivost, spolehlivost, samostatnost a psychická odolnost, ochota dále se vzdělávat

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  03.10.2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa:

 

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení : „referent/ka referátu stížností v OKK ÚMČ Praha 10.“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  17.09.2019

                                                                  

                                                                                                      Ing. Martin Slavík

                                                                                                  tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno úterý 17. září 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10