Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka pro základní školy v oddělení pedagogicko-organizačním

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 9. 10. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

 referent/ka pro základní školy v oddělení pedagogicko-organizačním

v  Odboru školství ÚMČ Praha 10

 

 

sjednaný druh práce:

referent/ka pro ZŠ  

s místem výkonu práce Praha

v platové třídě  9

 

Rádi přivítáme novou kolegyni či nového kolegu do našeho pracovního týmu.

 Zakládáme si na vzájemné spolupráci, operativních řešeních vyvstalých otázek a flexibilitě v pracovních postupech. Očekáváme samostatnost, základní orientaci ve školských právních předpisech, vstřícnost vzhledem ke zřizovaným školám, kladný vztah k administrativním činnostem a pedagogickou praxi (v řízení školy vítanou).

Nabízíme pomoc s počátečním osvojením pracovních postupů, možnost dalšího vzdělávání i přátelské klima na pracovišti.  

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

pedagogický směr

požadované znalosti

právní předpisy v oblasti vzdělávání v základních školách;

práce na PC (základní uživatelská schopnost – Word, Excel, internet, Outlook; E-Spis a WinZápočet výhodou);

zkouška zvláštní odborné způsobilosti (lze složit i po nástupu) nebo adekvátní studium či jiná zkouška

další dovednosti, schopnosti

praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána;

dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu);

přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, učenlivost, flexibilita, vstřícný vztah k administrativě

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  26. 10. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka pro ZŠ v OŠK ÚMČ Praha 10“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  5. 10. 2018

 

 

                                                                     

                                                                                                      Ing. Martin Slavík

                                                                                                 tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno úterý 9. října 2018, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10