Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka kontroly a operativní evidence

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne  17. 9. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka kontroly a operativní evidence

 

sjednaný druh práce:

 

referent/ka kontroly a operativní evidence

v referátu daní a kontroly SF

v oddělení evidence hospodářské činnosti

v Odboru ekonomickém ÚMČ Praha 10

 

 

s místem výkonu práce Praha,

 v platové třídě  9

 

Máte zájem pracovat ve výborném přátelském kolektivu ochotném Vám vždy poradit při řešení problémového úkolu?

 

Hledáme absolventa vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru, s dobrou znalostí podvojného účetnictví a dobrou znalostí práce na PC v Microsoft Office na pozici referent/ka kontroly a operativní evidence.

 

Rádi komunikujete s lidmi?

 

Pokud jste byl(a) alespoň 3 roky v pracovním procesu nebo máte praxi ve veřejné správě, neváhejte a přihlaste se k nám do výběrového řízení na výše uvedenou pozici.

 

Znalost účetního SW GORDIC (GINIS) a případná znalost SW iDES bude předem považována za výhody.

 

Nabízíme Vám:

 • slušné jednání
  • plat v 9. tarifní platové třídě podle vzdělání + osobní ohodnocení dle pracovního výkonu
  • skvělý pracovní kolektiv
  • stabilní pracovní prostředí
  • možnost stravování přímo v jídelně budovy za významného přispění z fondu zaměstnavatele (FZ) a také možnost čerpání příjemných benefitů z nabídky FZ podle vlastní volby.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

 

požadované vzdělání

 

 

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

požadovaný obor

 

ekonomický, veřejná správa

požadované znalosti

 

znalost podvojného účetnictví, dobrá znalost práce na PC v Microsoft Office, znalost účetního SW GORDIC (GINIS), případná znalost SW iDES  je výhodou, zkouška zvláštní odborné způsobilosti je výhodou nebo  lze složit i po nástupu

 

další dovednosti, schopnosti

přesnost, spolehlivost, samostatnost, učenlivost

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 09.10. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy : „Výběrové řízení referent/ka kontroly a operativní evidence v referátu   daní a kontroly SF v oddělení evidence hospodářské činnosti v Odboru ekonomickém ÚMČ Praha 10.“

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  13. 9. 2019

 

 

                                                                                             Ing. Martin Slavík

                                                                                        tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno úterý 17. září 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10