Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka kontrolního oddělení

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená JUDr. Janou Hatalovou, MBA, pověřenou výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

vyhlašuje dne  02. 10. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka kontrolního oddělení

v Odboru živnostenském ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka kontrolního oddělení

s místem výkonu práce Praha,

 v platové třídě  10

 

Hledáme nového kolegu či kolegyni do stabilního a přátelského kolektivu.
Uvítáme každého, koho baví práce s lidmi, praxe není podmínkou, zaučení
je samozřejmostí. Nabízíme zajímavé zaměstnanecké benefity.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

 

požadované vzdělání

 

 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

 

požadované znalosti

 

výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook, popř. práce s databázemi), znalost světového jazyka výhodou
zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku živnostenského podnikání vítána (zkoušku je nutno složit do 18-ti měsíců od
uzavření pracovního poměru) znalost kontrolní činnosti výhodou
 

další dovednosti, schopnosti

komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu),  pečlivost, spolehlivost, odpovědnost, psychická odolnost.

 

 

Předpokládaný nástup :         ihned

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 21. 10. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení : referent/ka kontrolního oddělení v Odboru živnostenském  ÚMČ Praha 10“

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  01. 10. 2019

 

 

                                                  JUDr. Jana Hatalová, MBA

                                                          pověřena výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno středa 2. října 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10