Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka kontrolního oddělení

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 21. 8. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka kontrolního oddělení

 v Odboru živnostenském ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka kontrolního oddělení

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 10

 

 

Hledáme nového kolegu či kolegyni do stabilního a přátelského kolektivu. Uvítáme každého, koho baví práce s lidmi, praxe není podmínkou, zaučení je samozřejmostí. Nabízíme zajímavé zaměstnanecké benefity.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský jazyk
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadované znalosti

výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook, popř. práce s databázemi), znalost světového jazyka výhodou

zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku živnostenského podnikání vítána (zkoušku je nutno složit do 18-ti měsíců od uzavření pracovního poměru)

znalost kontrolní činnosti výhodou

další dovednosti, schopnosti

komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu) přesnost, pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, psychická odolnost

Předpokládaný nástup: ihned

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 13. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka kontrolního oddělení v Odboru živnostenském ÚMČ Praha 10“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

V Praze dne 19. 8. 2019

 

 

                                                                     

                                                                                                   Ing. Martin Slavík

                                                                                                tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno středa 21. srpna 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10