Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka kontrola staveb, stavební řízení

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

Městská část Praha 10

zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Janou Hatalovou, MBA

vyhlašuje dne 10. 11. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

referent/ka kontrola staveb, stavební řízení

v oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb

v   Odboru stavebním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka kontrola staveb, stavební řízení

s místem výkonu    práce Praha,

 v platové třídě 10

 

MČ Praha 10 vedle platu, sestávajícího ze základního tarifu plus osobní ohodnocení podle výkonu, nabízí zaměstnanecké benefity v roční výši 15 000,- Kč (lze využít na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, zdravotní péči apod.). Zaměstnancům poskytujeme navíc 4 dny placeného volna a další 2 dny volna neplaceného. Na stravování přímo v budově ÚMČ přispíváme 65% ceny jídel. Jsme spolehlivým a korektním zaměstnavatelem, s dobrou dopravní dostupností veřejnou dopravou – včetně vlaku ze směru Říčany/Benešov – a také autem (možnost zajištění parkování).

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Stručný popis pozice: provádění kontrolních prohlídek staveb, vedení řízení a vydávání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb.

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor, zaměření

stavební nebo příbuzné obory

požadované znalosti

 

schopnost rychle se zorientovat na stavbě, čtení projektové dokumentace, znalost stavebního zákona a souvisejících předpisů, práce na PC

další dovednosti, schopnosti

komunikační zdatnost, přesnost, psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  30. 11. 2020 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka kontrola staveb, stavební řízení v oddělení stavebního a speciálního řízení, kontrola staveb v Odboru stavebním ÚMČ Praha 10“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

V Praze dne 9. 11. 2020

 

JUDr. Jana Hatalová, MBA

tajemnice ÚMČ Praha 10

                                                                                             

zasláno úterý 10. listopadu 2020, -

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání 

 

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10