Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

ekonom/ka - metodik/čka

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 5. 8. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

ekonom/ka - metodik/čka

 v oddělení ekonomickém

v Odboru školství  ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

ekonom/ka-metodik/čka

 

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě  10

 

(na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené)

 

Rádi přivítáme novou kolegyni či nového kolegu do našeho pracovního týmu.

 V nabízené pozici je nezbytné vzájemně spolupracovat v rámci oddělení i celého odboru, konstruktivně komunikovat s dalšími odbory ÚMČ, operativně řešit vzniklé otázky a flexibilně plnit pracovní úkoly.

Očekáváme samostatnost, základní orientaci v ekonomice příspěvkových organizací, vstřícnost vzhledem ke zřizovaným školám, kladný vztah k administrativním činnostem.

Nabízíme pomoc s počátečním osvojením pracovních postupů, možnost dalšího vzdělávání i přátelské klima na pracovišti, zaměstnanecké benefity a možnost závodního stravování přímo v budově.  

 

Pracovní pozice je aktuálně uvolněná z důvodu rodičovské dovolené, avšak co bude dál, záleží i na Vás. Dobrých pracovníků si ÚMČ váží.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

ekonomika, veřejná správa

požadované znalosti

praxe v oblasti příspěvkových organizací, dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook)

znalost účetního SW GORDIC (GINIS) a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou 

další dovednosti, schopnosti

přesnost, spolehlivost, samostatnost, učenlivost, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  27. 8. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: ekonom/ka - metodik/čka v Odboru školství ÚMČ Praha 10 “

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne  1. 8. 2019

 

                                                                      

                                                                                                      Ing. Martin Slavík

                                                                                                 tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

zasláno pondělí 5. srpna 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10