Adresář

Úvod » Odbor živnostenský » Oddělení evidence podnikatelů » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Jindra Žejdlová
Tel. linka 267 093 615267 093 615
Email
Funkce referent
Začlenění Oddělení evidence podnikatelů
Budova A
Kancelář 223