Adresář

Úvod » Odbor živnostenský » Oddělení evidence podnikatelů » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Mgr. František Svoboda
Tel. linka 267 093 274267 093 274
Email
Funkce vedoucí oddělení evidence podnikatelů
Začlenění Oddělení evidence podnikatelů
Budova A
Kancelář 216