Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou

Jméno a příjmení:Anna Chochulová

Funkce:vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí a práce

Telefon:267 093 219

E-mail:anna.chochulova@praha10.cz

Budova, kancelář:A/104


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Ambrožová Cantillová Klára B/138 267 093 516267 093 516 sociální pracovnice
Fendrychová Jana A/101a 267 093 215267 093 215 sociální pracovnice
Florian David B/121 267 093 266267 093 266 vedoucí referátu kurátorů pro mládež
Hypšová Pavlína B/121 267 093 140267 093 140 sociální pracovnice
Chochulová Anna A/104 267 093 219267 093 219 vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí a práce
Kolaříková Marta A/102 267 093 503267 093 503 sociální pracovnice
Kopecká Renata A/101 267 093 297267 093 297 vedoucí referátu pro práci s rodinou a dětmi
Nováková Zdeňka B/137 267 093 571267 093 571 sociální pracovnice
Sosnová Martina A/100C 267 093 334267 093 334 sociální pracovnice
Stupáková Zuzana B/134 267 093 223267 093 223 kurátor pro mládež
Šachová Kateřina B/125 267 093 546267 093 546 sociální pracovnice
Tesárková Pavla A/109b 267 093 475267 093 475 administrativní a spisová/ý pracovnice/pracovník
Veselá Radka A/103 267 093 657267 093 657 sociální pracovník
Zárubová Eva A/102 267 093 238267 093 238 sociální pracovnice
Žahourová Kristýna B/125 267 093 294267 093 294 sociální pracovnice

OSPOD ÚMČ Praha 10 vykonává činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

  • řeší komplexně problematiku rodin a ochranu oprávněných zájmů dětí;
  • poskytuje poradenství v sociálně-právní ochraně dětí, v případě neshod v manželství, při problémech po rozvodu, při řešení otázky styku rodičů s dětmi;
  • zprostředkovává žádosti o náhradní rodinnou péči (osvojení, poručenskou  a pěstounskou péči);
  • vede praxi studentů z Vyšší odborné školy sociálně právní, z církevní sociální školy a Filozofické fakulty UK - obor sociální práce a dalších obdobných škol;