Adresář

Úvod » Odbor sociální » Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s ro » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Mgr. Anna Chochulová
Tel. linka 267 093 219267 093 219
Email
Funkce vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí a práce
Začlenění Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s ro
Budova A
Kancelář 104